Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

GDPR

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații

transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este SC GRAMA PROIECT SRL persoană juridică română, cu sediul social în loc. Reghin, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 A, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comertului nr. J26/286/2012, având CUI RO29954582 în calitate de împuternicit al website-ului www.transilvaniabusiness.ro .

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră/ denumirea societății, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor

și a tehnologiilor similare.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza

unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, contract în care societatea dumneavoastră/ dumneavoastră dețineți calitatea de parte;

Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului; Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale societății dumneavoastră/dumneavoastră sau ale altei persoane fizice/persoane juridice;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale SC GRAMA PROIECT SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale

prevalează asupra acestor interese;

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

A fost obținut consimțimântul persoanei juridice/fizice vizate;

Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”): Oferirea de informari, servicii și produse în baza obiectului de activitate principal al Societății Punerea in contact direct cu companiile expozante daca sa optat pentru acest lucru.

Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri; Respectarea obligațiilor noastre legale

Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile și produsele livrate.

În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele SC GRAMA PROIECT SRL sau alte evenimente promoționale.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

SC GRAMA PROIECT SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil

în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către societatea AGRIDOR MEDIA SRL. (inclusiv obligația legală a societății SC GRAMA PROIECT SRL de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților

dumneavoastră.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE MAILCHIMP

Vă informa cu privire la noutățile legislative ce ar putea fi relevante pentru dvs. / societatea dvs. Adresa dvs. de e-mail a fost inclusă în baza noastră de date ca urmare a unor interacțiuni cu dvs. / societatea dvs. în calitate client / potențial client, partener sau furnizor al societății noastre sau în orice alt context în care dvs. ați pus la dispoziție datele dvs. reprezentanților societății noastre pentru a primi astfel de mesaje de informare. Nu încurajăm mesajele comerciale nesolicitate și facem eforturi continui pentru a ne asigura că mesajele noastre sunt transmise doar persoanelor care le consideră relevante. Ne cerem scuze dacă acest mesaj a ajuns din greșeală la dvs., iar dacă nu doriți să mai primiți astfel de mesaje în viitor, vă puteți dezabona oricând, printr-un reply prezentului mail cu titlu DEZABONARE.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter

personal;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

Dreptul la portabilitatea datelor care vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza

consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, SC GRAMA PROIECT SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. SC GRAMA PROIECT SRL va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

ADRESA loc. Reghin, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1A, jud. Mures, E-mail:  ionut.tirdea@transilvaniabusiness.ro

Tel:0265-215613

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin mesaj ,, DEZABONARE,, de la orice mesaj/mail primit de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor care ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte

informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau

considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la

autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.