Auto Energie Energy Mirror Of Romania Ultimele stiri

Majorările prețurilor la carburanți trebuie afișate simultan, spune concurența

Consiliul Concurenţei susţine implementarea unei reguli prin care toţi operatorii să afişeze simultan
majorările preţurilor la carburanţi, în anumite zile şi la ore stabilite. Autoritatea de Concurenţă solicită adoptarea acestei măsuri în urma derulării unei anchete sectoriale pe piața comercializării cu amănuntul de carburanţi din România care a confirmat faptul că existenţa unui lider, care deţine aproximativ jumătate din piaţă, are efect direct asupra modului în care se modifică preţurile cu amănuntul la carburanţi, acesta fiind, de regulă, şi iniţiatorul modificărilor de preţ, se arată într-un comunicat de astăzi al consiliului. 

 

În același timp, susțin reprezentanții Consiliului Concurenței, fiecare companie monitorizează constant activitatea concurenţilor şi reacţionează la modificările de preţuri ale acestora. Astfel, companiile concurente preferă să adopte un comportament similar cu cel al liderului din punct de vedere al modificărilor de prețuri, acestea realizându-se, de cele mai multe ori, într-un interval de maximum 24 de ore.

În aceste condiţii, concurența pe piața comercializării cu amănuntul de carburanţi din România este redusă, fapt care se reflectă asupra nivelului preţurilor cu amănuntul la carburanţi. Ca urmare, în vederea creşterii concurenţei în acest sector, Consiliul Concurenţei susţine eleborarea unui act normativ prin care să se stabilească numărul creşterilor de preţ săptămânale, zilele în care se pot efectua aceste creşteri şi ora modificării, valabile pentru toate companiile de pe piaţă, pentru reducerile de preţ neimpunându-se nicio restricţie de acest fel, acestea putând fi operate oricând.
Nivelul concurenţei este influenţat, de asemenea, de o serie de factori structurali, specifici pieţei comercializării cu amănuntul de carburanţi din România, dintre care cel mai important este reprezentat de gradul foarte ridicat de concentrare a pieţei: un număr restrâns de companii petroliere care deţin aproximativ 90% din totalul vânzărilor de carburanţi.

Consiliul Concurenţei susţine, în continuare, că nivelul de concurenţă ar putea creşte prin
îmbunătăţirea procesului de autorizare a construcţiei de staţii de distribuţie şi intrarea pe piaţa
carburanților a lanțurilor de hiper/supermarketuri.
De asemenea, Autoritatea de Concurenţă recomandă autorităţilor competente (CNAIR, ANAP) analizarea posibilităţii modificării legislației astfel încât să se evite situaţiile în care o companie care operează o staţie pe un tronson de autostradă să construiască o altă staţie situată înainte sau după staţia iniţială. În acest fel, va fi stimulată concurenţa la nivel local, iar consumatorul va putea alege oferta cea mai avantajoasă.
În acelaşi timp, Autoritatea de Concurenţă încurajează companiile să o informeze cu privire la
eventualele bariere la intrarea pe piaţă cu care se confruntă, pentru ca acestea să poată fi supuse
analizei și, dacă este cazul, să poată fi identificate eventuale soluţii de facilitare a intrării pe piaţa
comercializării cu amănuntul de carburanţi.
Consiliul Concurenţei consideră oportună decizia ANRM de a stabili prețul de referință pentru
petrolul extras din România în funcție de cotația Brent din luna anterioară. Acest tip de petrol
răspunde condiţiilor de pe piaţa europeană şi este relevant şi pentru piaţa românească a
carburanţilor şi, ca urmare, este normal să fie avut în vedere la stabilirea redevenței pentru petrolul extras din România. Autoritatea de Concurenţă consideră că majorarea nivelului redevenței petroliere va intensifica presiunea concurențială pe piață, în condiţiile în care nu se creează bariere în calea importurilor de carburanți auto în România.
În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei solicită adoptarea de urgenţă a unui act normativ care să
reglementeze situația juridică a terenurilor puse la dispoziția unor operatori economici în contextul privatizării și pentru care nu s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, cum este şi cazul OMV Petrom. Ca urmare, aceștia au utilizat terenurile fără ca statul să primească în schimb acţiuni sau contravaloarea folosinței/chirie.
Prin acest act normativ, operatorii economici în cauză vor fi obligaţi să întocmească documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de proprietate, în termen de maximum un 1 an de la intrarea în vigoare a legii, valoarea terenurilor urmând a fi înregistrată ca aport în natură al statului la capitalul acelor companii. De asemenea, companiile vor fi obligate la plata către autoritățile publice a contravalorii folosinței terenurilor pentru perioada de la intrarea în vigoarea a legii și până la majorarea capitalului social cu contravaloarea respectivă, cât și pentru trecut (perioada de la privatizare până la intrarea în vigoare a legii), un proiect de lege în acest sens aflându-se în analiza ministerului de resort.

Reamintim că, urmare a atenţiei deosebite acordate sectorului comercializării de carburanţi din
România, Consiliul Concurenţei a lansat aplicaţia Monitorul preţurilor pentru carburanţi, care
afişează preţurile pentru toate tipurile de carburanţi (benzină şi motorină) practicate în reţelele
OMV, Petrom, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar şi Gazprom din întreaga ţară.
Monitorul preţurilor pentru carburanţi este valabil atât sub formă de aplicație web, www.monitorulpreţurilor.info, cât şi ca aplicație mobilă (IOS și Android) ce poate fi descărcată din App Store şi Google play, oferind multiple facilități de căutare, sortare și filtrare a datelor.
Raportul anchetei sectoriale pe piața comercializării cu amănuntul de carburanţi din România poate fi consultat timp de 30 de zile pe pagina web a instituţiei: www.consiliulconcurentei.ro.

Related posts

Tarom, dar special pentru toţi copiii pasageri

redactia

Timiș: Dumbrăviţa, comuna cu incubator de afaceri cu 20 de firme, transport în comun şi sală polivalentă

Stefana Muresan

Tabla navală produsă de combinatul de la Galaţi, folosită în şantierul Vard din Tulcea pentru construcţia unei nave de explorare polară cu propulsie hibridă

redactia

Leave a Comment