Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Elite în business din Banat și Transilvania, ediția a II-a

FOTO Pixabay

Ligia VORO & Marius MORAR

La final de 2020, revista Transilvania Business a publicat prima ediție a proiectului special Elite în Business. Banat și Transilvania. Continuăm acest proiect și în 2021, care este structurat astfel: Top 20 companii cu capital 100% românesc din fiecare județ din Banat și Transilvania, Top 20 companii cu capital 100% străin din același areal și Top 10 companii cu capital mixt din cele 16 județe. Am păstrat aceleași criterii ca la prima ediție, considerând că indicatorii determinanți rămân activele imobilizate și capitalurile proprii, care surprind în cifre bogăția companiei, respectiv arată evoluția firmei în timp și, de aceea, i-am considerat determinanți și relevanți. La întocmirea clasamentelor județene au fost luați în considerare următorii indicatori: cifra de afaceri, profitul și numărul de angajați.

Pentru realizarea clasamentelor la nivel județean au fost centralizate datele financiare de la o selecție de 50 firme cu capital românesc, 20 de firme cu capital străin și 20 de firme cu capital mixt. Tuturor acestor criterii li s-au alocat un număr de puncte egal cu numărul de firme analizate, maximum de punctaj fiind acordat companiei care a înregistrat cel mai ridicat nivel al indicatorului, minimum de punctaj (1 punct) acordându-se companiei cu nivelul criteriului cel mai mic.

Având în vedere faptul că ne-am propus să ierarhizăm companiile după bogăţie am ponderat apoi scorurile fiecărui criteriu, astfel încât criteriile care reflectă bogăţia firmei să aibă prevalenţă. În acest sens s-a ponderat cu 30% criteriul capitaluri proprii, cu 25% criteriul active imobilizate şi cu 20% criteriul profit. După cum se observă, în cadrul criteriilor enumerate anterior (subclasificate ca şi indicatori cheie de performanţă – KPI), ponderea cea mai mare a fost alocată criteriilor capitaluri proprii şi active imobilizate, deoarece acestea capitalizează, depozitează, resursele de capital şi mijloacele de producţie, de la înfiinţarea companiei şi până la data analizei (anul 2020), pe când criteriul profit marchează rezultatul unui singur an (2020), fiind, totodată, expus unui grad relativ ridicat de volatilitate.

Al patrulea criteriu financiar selectat, cifra de afaceri, a avut rolul de identificare şi departajare primară a companiilor, deoarece mărimea acestui indicator are relevanţă informaţională din perspectiva anvergurii businessului şi nu poate lipsi dintr-o astfel de analiză. Nu a fost clasificat drept KPI (indicator cheie de performanţă), deoarece vizează doar rezultatele unui singur an (2020) şi, în acelaşi timp, prezintă volatilitate, considerente care au determinat alocarea unei ponderi în scorul final de numai 15%. Celor patru criterii financiare le-au fost adăugate şi un criteriu nefinanciar, numărul de salariaţi, ponderat cu 10%.

În cele ce urmează vă invităm la o scurtă analiză centralizată a clasamentelor județene, cu mențiunea că au fost luate în considerare companiile cele mai bogate din punct de vedere al activelor imobilizate și al capitalurilor proprii, adică performerele din Banat și Transilvania.

Firmele cu capital românesc

Luând în considerare cei doi indicatori relevanți și determinanți și ținând cont doar de rezultatele companiilor clasate pe primele 20 de locuri în fiecare județ, din punct de vedere al bogăției corporative, prin cumulare, pe prima poziție se situează județul Timiș. Cele 20 de companii din Timiș dețin active imobilizate în valoare totală de 1,58 miliarde de lei – locul I și capitaluri proprii care se cifrează la 1,46 miliarde de lei – locul II. Pe următoarele două locuri la active se plasează firmele din județul Maramureș – 1,53 miliarde și Alba – circa 1,52 miliarde. Companiile cu cele mai reduse dețineri sunt cele din județul Covasna – 247,5 milioane, Caraș-Severin – cca 280 milioane și Hunedoara – cca 350 milioane. Totalul activelor imobilizate de care dispun companiile din cele 16 județe care au intrat în clasamentele pe care le-ați putut analiza în paginile anterioare sunt evaluate la aproape 13 miliarde de lei. Din punct de vedere al capitalurilor proprii, cele mai bogate companii sunt cele din județul Alba, cu 1,73 miliarde de lei. Locul al treilea este ocupat de județul Harghita, cu cca 1,4 miliarde de lei. Clasamentul în partea inferioară este închis de companiile din Covasna (322 milioane), Caraș-Severin (333 milioane) și Sălaj (416,7 milioane). Suma totală a capitalurilor proprii se ridică la 14,4 miliarde de lei.

Clasamentul după cifra de afaceri cuprinde pe primele locuri firmele din județele Arad – 4,16 miliarde, Cluj – 3,73 miliarde și Brașov – 3,51 miliarde. Nu departe de podium sunt companiile din Maramureș, cu 3,49 miliarde. Ultimele poziții sunt ocupate de județele Caraș-Severin – 887 milioane, Sălaj – 998 milioane și Hunedoara – 1,17 miliarde. Cifra de afaceri cumulată a societăților din cele 16 județe se apropie de 40 de miliarde de lei.

Cele mai profitabile companii cu capital românesc sunt cele din județul Brașov, cu un rezultat net de 293 de milioane. Urmează firmele din Bihor – 267,45 milioane și Alba – 262,87 milioane. În partea de jos a clasamentului se plasează companiile din Caraș-Severin – 52,48 milioane, Covasna 74 milioane și Sălaj – 86 milioane. Rezultatul net total a fost de 2,82 miliarde lei.

Cei mai mulți angajați aveau firmele din Maramureș – 10.285, Alba – 7.928 și Harghita – 7.179, iar cei mai puțini – societățile din Caraș-Severin – 1.888, Sălaj – 2.478 și Covasna – 2.679. Per total, numărul salariaților din companiile cu capital românesc era de 73.174.

Firmele cu capital străin

Companiile cu capital străin din cele 16 județe cumulează o valoare a activelor imobilizate deținute de 3 ori mai mare decât companiile cu capital integral românesc, mai exact 39,2 miliarde de lei. Pe primul loc, după acest indicator se situează societățile din județul Timiș, cu 8,5 miliarde de lei. Pe pozițiile 2 și 3 s-au clasat companiile din județul Brașov – 5,1 miliarde și Sibiu – 4,46 miliarde. Aproape de podium se află firmele din Alba, cu dețineri evaluate la 4,14 miliarde. Companiile din județul Harghita, cu 207 milioane active imobilizate, Bistrița-Năsăud, cu 453,3 milioane, și Caraș-Severin cu 709,6 milioane închid clasamentul.

Diferența între companiile cu capital românesc și cele cu capital străin nu este la fel de mare din punct de vedere al capitalurilor proprii, însă se menține ridicată. Companiile deținute integral de persoane fizice și/ juridice străine din clasamentele județene cumulează capitaluri proprii de 36 de miliarde de lei. Primele locuri sunt ocupate în ordine descrescătoare de firmele din județele Timiș – 7,23 miliarde de lei capitaluri proprii, Brașov – 5,6 miliarde, Cluj – 3,59 miliarde și Sibiu – 3,53 miliarde. Companiile din Harghita dispun de cele mai reduse capitaluri proprii – 239 milioane lei, urmate de cele din Bistrița-Năsăud – 245 milioane și Caraș-Severin – 455 milioane lei.

Și în ceea ce privește cifra de afaceri, primele 20 de companii cu capital străin integral au realizat cumulat o cifră de afaceri de 3 ori mai mare decât cele cu capital românesc, respectiv 122 de miliarde lei. Performerele județene sunt societățile din Timiș, cu o cifră cumulată de 26,3 miliarde lei, Brașov – 16,83 miliarde și Cluj – 14,9 miliarde. Pe ultimele locuri sunt plasate companiile din Harghita, cu 1,35 miliarde lei, Covasna – 1,35 miliarde lei și Caraș-Severin – 1,47 miliarde.

Singurele firme cu pierdere per global sunt cele din județul Covasna, cu un rezultat net negativ de 2,9 milioane lei. Acestea sunt urmate de societățile din Bistrița-Năsăud cu un rezultat net cumulat de aproape 340 de mii lei și la mare distanță cele din Maramureș cu 36,55 milioane lei. Primele poziții în clasament sunt adjudecate de companiile din Cluj – 938 milioane lei, Timiș – 653 de milioane și Sibiu – 423 milioane lei. Per global, profitul net al celor 320 de companii se cifrează la 3,57 miliarde lei, comparativ cu 2,82 miliarde de lei al societăților cu capital românesc, raportat, totodată, la cifra de afaceri cumulată a firmelor din cele două clasamente centralizate. Am spune că nu este deloc surprinzător, companiile străine raportând marje de profit mai reduse decât cele românești.

În companiile cu capital străin erau angajate 203.919 persoane, de aproape 3 ori mai multe decât cele cu capital românesc. În top 3 se clasează societățile din Timiș – cu 47.933 salariați, Cluj – cu 20.060 și Brașov, cu 19.973.

Companiile cu cei mai puțini angajați sunt cele din județele Harghita – 2.199, Covasna – 2.640 și Sălaj – 3.402.

Firme cu capital mixt

Activele deținute de firmele cu capital mixt din cele 16 județe din Banat și Transilvania sunt evaluate la 4 miliarde de lei. Cel mai bine se poziționează companiile din Bihor, cu 975 milioane lei în active imobilizate, urmate la o distanță apreciabilă de cele din Brașov – 436 milioane și din Timiș – 402,3 milioane. În partea de jos a clasamentului sunt firmele din Sălaj – 33,5 milioane lei, Harghita – 35,8 milioane și Hunedoara – 61,5 milioane.

Cele 160 de companii dispuneau de capitaluri proprii în sumă totală de 4,15 miliarde de lei. Performerele sunt firmele din Cluj – 547 milioane de lei, Brașov – 423 milioane și Timiș – 414 milioane. Firmele din Mureș, Satu Mare, Alba, Bistrița-Năsăud, Bihor și Arad se situează în intervalul 365 milioane lei – 325 milioane lei după suma capitalurilor raportate. Pe ultimele trei locuri sunt plasate societățile din Sălaj – 39,8 milioane, Caraș-Severin – 58,2 milioane și Hunedoara – 58,3 milioane.

Companii din șapte județe au realizat cifre de afaceri de peste 1 miliard de lei cumulat, în ordine descrescătoare – Cluj – 1,81 miliarde lei, Timiș – 1,76 miliarde, Bihor – 1,33 miliarde, Brașov – 1,29 miliarde, Satu Mare – 1,2 miliarde, Mureș – 1,08 miliarde și Alba – 1,08 miliarde. Firmele din Sălaj, Hunedoara și Caraș-Severin au raportat următoarele sume: 99,79 milioane, 171,5 milioane și 196 milioane. Cifra de afaceri cumulată a fost de 12,87 miliarde lei.

După profit, primele locuri în clasament sunt ocupate de firmele din Bihor, cu 127 milioane rezultatul net, Timiș – 110,5 milioane și Cluj – 97,5 milioane. Au mai reușit să treacă peste pragul de 50 milioane lei firmele din Mureș – 5,75 milioane lei și Satu Mare – 5,73 milioane. Sălaj, Hunedoara și Caraș-Severin închid clasamentul profitabilității. În total, agenții economici au înregistrat un profit net de 758 milioane lei.

În companiile cu capital mixt erau angajate 22.809 persoane, clasamentul fiind deschis de cele din județul Timiș, cu 3.457 salariați. Pe locurile următoare erau firmele din Bihor, cu 2.727 angajați, și Cluj, cu 2.330 salariați. Cea mai redusă forță de muncă a fost atrasă de companiile din Sălaj – 306 angajați, Caraș-Severin – 570 și Harghita – 598.

Urmăriți categoria Elite în Business pentru a afla care sunt cele mai bune firme, conform clasamentelor TB din fiecare județ din cele două regiuni ale României.

Total
3
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior

Elite în Business 2021. Banat și Transilvania. Județul ALBA - Top 20 companii cu capital românesc

Articolul următor

Cseke Attila anunță 4,55 de miliarde de euro din PNRR pentru proiecte verzi

Citește și:
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
3
Share