Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Peste 30 de ani de istorie – Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad

Prof. Univ. Dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, ne-a acordat un amplu interviu în contextul în care unitatea de învățământ superior aniversează, în luna mai, 33 de ani de la constituire. Cum a evoluat instituția academică din Arad și care sunt obiectivele de viitor descoperiți mai jos.  

Pentru început am dori să ne vorbiți despre contextul în care a apărut Universitatea de Vest Vasile Goldiș (UVVG).

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a fost fondată în data de 2 mai 1990,  în municipiul Arad, în urma unui miting al tinerilor arădeni, organizat de Comitetul de iniţiativă. În baza celor peste 3.000 de adeziuni ale tinerilor participanţi, Rectorul fondator, prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, iniţiatorul mitingului, a înaintat Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională şi Guvernului României, respectiv Primului Ministru din acea vreme, propunerea de înfiinţare a Universităţii, care a fost aprobată. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a fost fondată în climatul de mare efervescență intelectuală, de dinamism și de tot ceea ce ține de certificarea unei educații și a unei mișcări intelectuale amprentate, desigur, de entuziasmul perioadei imediat postrevoluționare.

Universitatea poartă numele patronului spiritual Vasile Goldiş, unul din corifeii şi ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care afirma că „numai instituţiile cultural-educative, în care rolul de bază îl are învăţământul, au menirea de a contribui la afirmarea unui popor într-o democraţie de tip naţional”.

Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” Arad  ia naștere la data de 18 iunie 1993. Universitatea a fost cuprinsă în structura acestei fundaţii, concepută ca fiind o instituţie de interes comunitar. Consacrarea instituţională s-a realizat prin Legea nr. 240 din 20 aprilie 2002, privind înfiinţarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, instituție de drept privat și utilitate publică, având autoritățile locale – Arhiepiscopia Aradului, Instituția Prefectului, Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, ca membri fondatori, o universitate comunitară cu respectul valorii umane.

 

Când ați simțit nevoia extinderii ei în vestul țării și dacă pe viitor doriți să cuprindeți un areal mai larg?

A fost mai mult o nevoie apărută din dorința intelectualilor din acele zone de a împărtăși același crez cu al Universității noastre. Filialele noastre sunt în număr de cinci și funcționează începând din anul 1997 la Satu Mare, 1998 la Baia Mare și la Sebiș, 1999 la Zalău și la Marghita din 2002, anul trecut am sărbătorit 20 de ani de învățământ superior la Marghita, dar și 25 de ani de  învățământ superior la Satu Mare. Am încercat să le menținem într-o formulă constantă și într-o compoziție constantă. Am păstrat aceeași structură a corpului academic, fiecare dintre filiale fiind extrem de bine reprezentată la nivelul autorităților locale și pe plan local. Având Fundația Universitară Vasile Goldiș ca structură mamă, există în primul rând o legătură intensă, bazată pe bunele relații cu autoritățile locale, aceasta fiind caracteristică atât Aradului, cât și filialelor sale.

 

Care au fost obiectivele de început ale UVVG? Cum s-au materializat acestea?

Obiectivele primelor facultăți, dacă ne referim la programele de studii au fost cele de marketing și de drept, având, ca formatori, profesori de renume de la Timișoara pentru Facultatea de Științe Economice și de la Cluj pentru Facultatea de Științe Juridice. Sunt generații care au beneficiat de standarde foarte înalte ale învățământului academic. Obiectivul principal al unei universități private este să ofere calitate în spațiul învățământului superior din România, o calitate certificată prin inserția profesională a absolvenților săi. Unul din primele obiective, și cel mai important, a fost înființarea facultăților medicale, Facultatea de Medicină Generală, Stomatologie și Farmacie care sunt însoțite de o bază foarte solidă de cercetare, materializată într-un Institut de Științe ale Vieții, care și la ora actuală are o dotare de excepție, cu proiecte în care vizează domeniul biomedical. Cred că obiectivele de început care s-au menținut și s-au materializat sunt cele ale calității în educație și cercetare. Asta am încercat să menținem. De asemenea, am susținut și am încercat să menținem la Universitatea de Vest Vasile Goldiș o calitate a resursei umane și o șansă dată fiecăruia dintre oamenii care lucrează aici cu un respect al valorii umane, care în puține locuri se mai întâlnește.

 

Geografic, Universitatea de Vest Vasile Goldiș se află între 3 centre universitare importante: Timișoara, Oradea și Szeged. Care sunt caracteristicile universității dvs. care vă poziționează în context regional?

În general, am încercat să mergem pe drumul nostru și asta ne-am dorit întotdeauna: să avem un drum bine definit, un drum al calității. Am încercat să menținem un anumit standard și profesional, și uman. Cu centrele universitare atât de la Timișoara, cât și de la Oradea și de la Szeged întotdeauna am avut foarte bune relații de colaborare. Medicina arădeană s-a format din medicina timișoreană. Eu am terminat la Timișoara, sunt o absolventă a Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara. În urmă cu 30 de ani am absolvit, sunt mândră ca am finalizat acolo facultatea, sunt mândră de stagiatura, de rezidențiatul și doctoratul făcute la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, de toți profesorii și de tot ceea ce am învățat acolo, în special pe partea de hematologie, în clinica condusă de doamna profesor Ioniță. Sunt foarte mulți profesori universitari care au simțit că doresc să susțină învățământul superior care lua naștere la Arad la acea vreme. Unii dintre ei sunt în continuare profesorii noștri, activează la noi, datorită cărora ne-am format și am încercat să ne menținem la standarde ridicate. Cu Universitatea din Oradea, de asemenea, am avut foarte bune relații de colaborare, tatăl meu și-a început acolo cariera academică la disciplina biologie moleculară, iar cu Szeged avem numeroase relații de colaborare, proiecte comune, deci cred că o caracteristică în primul rând este cea a menținerii unor bune relații de colaborare. Cu toate aceste universități avem în continuare acorduri de parteneriat pe care încercăm să le menținem la standarde ridicate.


Astăzi, UVVG este ramificată pe șase facultăți dintre care trei sunt axate pe sănătate, una tehnică, una juridică și una dedicată științelor socio-umane. Cum se aștern fiecare dintre acestea pe harta învățământului românesc și, acolo unde este cazul, pe cel european sau internațional?

Structura noastră este în continuare și am păstrat-o într-un mod constant pe cele șase facultăți ale noastre. Ele sunt acreditate atât la nivel național, cât și la nivel internațional de agențiile de calitate existente. Pe fiecare dintre facultăți, prin managerul lor, care este decanul, am încercat să le dezvolt în așa fel încât să aibă un drum și un parcurs propriu. Își dezvoltă activitățile didactice, atât pe programele de studiu acreditate cât și cele de masterat, de doctorat, precum și activitățile antreprenoriale fiecare pe specificul său. Acolo unde este cazul, încercăm să creștem și să acredităm școlile doctorale. Pe fiecare încercăm să o păstrăm pe traiectul pe care este acreditată, dezvoltând în același timp numeroase activități extracurriculare, Open day-uri, ziua porților deschise prin care încercăm să le prezentăm atât viitorilor și potențialilor noștri studenți din orașul Arad, județul Arad, din regiune, din întreaga țară și din străinătate, precum și societății în mijlocul căreia ne desfășurăm activitatea.

 

Ce importanță dați muncii de cercetare și care din facultățile UVVG au pus un accent mai puternic în acest sens?

Importanța pe care o dăm muncii de cercetare este foarte mare și este concretizată în Institutul de Științe ale Vieții ”Aurel Ardelean” care are un caracter biomedical.

Activitatea de cercetare este o componentă importantă și obligatorie a activității academice în care sunt implicați și studenții. În cadrul Institutului de Științe ale Vieții ”Aurel Ardelean” sunt realizate cercetări fundamentale și aplicate care vizează biologia cancerului, regenerarea tisulară, îmbătrânire, dezvoltarea de compuși farmacologici activi și drug delivery systems în tratarea țintită a unor patologii cronice, precum diabetul și complicațiile asociate. Sunt în curs de brevetare doi potențiali compuși farmacologici în tratarea fibrozei, cu posibilitate ulterioară de transfer în medicină. De asemenea, în Institutul de Științe ale Vieții ”Aurel Ardelean” se abodează cercetări interdisciplinare de mare interes pentru clinicieni legate de modularea inflamației și microbiota pacienților intubați pe secția de ATI, aspecte clinice și corelarea cu mecanisme moleculare specifice implicate în trombofilie, determinarea unor noi markeri specifici micromediului tumoral în cancerele gastro-intestinale, mecanismele moleculare ale evoluției fibrozei pulmonare post-COVID. Aceste cercetări sunt realizate printr-o strânsă colaborare a cercetătorilor din cadrul Institutului de Științe ale Vieții ”Aurel Ardelean” și cadrele universitare din clinicile universitare ale Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad.

Dintre facultățile UVVG, Facultatea de Medicină pune accent atât în partea preclinică, cât și în partea clinică pe această zonă de cercetare cât și Facultatea de biologie. Am păstrat cele două direcții de cercetare, cercetările biologice sunt foarte mult axate pe speciile rare care se găsesc în Grădina botanică Macea.

 

În prezent, care sunt obiectivele de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, corelate cu cerințele pieței muncii locale și regionale?

Obiectivele de dezvoltare sunt multe. Ar fi mult de spus la acest capitol, sunt toate cuprinse în planul managerial. Ceea ce ne dorim este ca UVVG să devină și să rămână o universitate de excelență, să ne putem ajusta obiectivele în mod flexibil adaptării contextului social, în mod deosebit, precum și competiției existente și pe plan local, și pe plan internațional. Da, există o competiție, nu putem să spunem că nu există; ceea ce ne-a determinat să avem o structură flexibilă și dinamică. Este greu să pui o universitate pe harta lumii, dar este și mai greu să o menții, să o faci competitivă, relevantă, atractivă, pentru tineri, cei peste 5.000 de studenți, pentru cei 100.000 de absolvenți ai Almei Mater și, mai ales, un punct de referință, de responsabilitate și de grijă pentru cei peste 500 de angajați, cadre didactice, non-didactice și personal auxiliar.

Toate specializările care funcţionează în cadrul UVVG respectă obiectivele generale ale instituției, respectiv formarea de specialişti cu o pregătire superioară şi performanţi pentru activităţile economice şi sociale, de învăţământ, ştiinţă şi cultură, capabili să răspundă adecvat cerinţelor societăţii şi dinamicii actuale şi previzionate a pieţei forţei de muncă. Aceste obiective au stat la baza alegerii și dezvoltării specializărilor care funcționează în cadrul UVVG. Pentru fiecare specializare există particularităţi care conferă specializărilor o identitate proprie, corespunzător cerinţelor impuse de piaţa muncii. Aceste particularități sunt discutate în cadrul activităților de benchmarking atât cu partenerii academici, cât și cu partenerii economico-sociali interesați de absolvenții specializărilor respective.

Proba de foc a fost cea de la pandemie pentru că am fost nevoiți să reorganizăm și să regândim întreaga structură a Universității. Am fost prima universitate din țară care am luat măsura suspendării cursurilor atunci când am primit primele semnale de la studenții străini, care ne-au dovedit că a fost necesar. A fost o măsură mult discutată la ora respectivă, dar foarte bine venită și am fost o universitate care a aplicat foarte bine măsurile preventive și sanitare necesare, astfel încât având deja din anul 2002 o platformă online existentă, am putut să ne desfășurăm cursurile online și să facem în așa fel încât activitatea să urmeze un curs firesc, adaptat situației. Am venit foarte mult și în întâmpinarea personalului, în special al cadrelor didactice, ajutându-le pe fiecare să își desfășoare activitatea într-un mod dinamic, dar constant. Totodată am organizat atunci centrul de triaj, ulterior și centrul de vaccinare și echipe mobile de cadre medicale și voluntari. Aceasta ne-a ajutat foarte mult să ne adaptăm. Suntem o universitate dinamică și flexibilă. Un alt aspect extrem de important care ne interesează și pe termen scurt și mediu și lung este cel al dezvoltării internaționale. Am pus foarte mult accent pe internaționalizare și atunci tot ce ține de acest aspect a fost foarte important.

 

Prezentați-ne „Centrul de consiliere și orientare în carieră” din cadrul UVVG.

Scopul principal al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră  este ca studenţii şi absolvenţii să îşi cunoască propriile abilităţi şi interese profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, exigenţele profesiunilor şi ocupaţiile existente, în condiţiile cerinţelor dezvoltării economico-sociale şi culturale ale societăţii româneşti şi Uniunii Europene. Prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră se oferă consiliere pentru carieră, atât pentru studenți, cât și pentru elevii claselor terminale. Se realizează evaluarea satisfacţiei absolvenţilor privind formarea profesională în perioada studiilor şi aşteptările acestora în raport cu oferta pieţei muncii, testări psiho-aptitudinale, linie de suport psihologic în pandemia de Covid-a19, activități de practică voluntară a studenților. Tinerii care s-au aflat în situații ce au necesitat suport de specialitate s-au adresat acestui centru, fiind îndrumați de către colegii din centru.

 

Ce reprezintă „platforma de e-learning” pe care ați dezvoltat-o și care sunt realizările ei?

Am fost prima universitate din România care a implementat în anul 2002 platforma Moodle şi putem afirma cu tărie că din universitatea noastră s-a răspândit în ţara conceptul Moodle. Odată cu implementarea platformei a fost implementat şi conceptul de examen susţinut pe calculator, astfel că a fost făcut un efort considerabil şi s-au înființat peste 25 de laboratoare de informatică, atât în Arad, cât şi în filialele universităţii.

În perioada pandemică, a apărut necesitatea migrării susţinerii orelor în regim online, universitatea având deja pregătită această infrastructură cu platforma Moodle şi platforma Google For Education, integrându-le într-un serviciu complet şi utilizând platforma Google pentru a furniza adrese de email instituţionale studenţilor noştri, utilizate în comunicare, dar şi în autentificarea serviciilor.

Un proiect important al universităţii a fost achiziţia pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii universităţii de carduri ISIC, carduri recunoscute internaţional şi având beneficii, iar totodată având o componentă digitală, ţinând cont că aceste carduri sunt magnetice şi se utilizează în identificarea persoanei şi accesul în spaţiile universitare.

Conform şi strategiei de digitalizare a universităţii dorim dezvoltarea continuă a bazei materiale şi infrastructurii IT utilizată în activitatea academică, digitalizarea proceselor academice, a fluxurilor şi circuitelor interne, precum şi dezvoltarea competentelor digitale în întregul colectiv academic, lucru pe care îl vom realiza atât prin resurse proprii, cât şi prin proiectele cu fonduri pentru care am aplicat şi vom aplica în continuare.

 

Ce proiecte aveți în parteneriat cu mediul de business din zonă și ce rezultate ați obținut până acum?

O rețea extinsă de parteneri asigură o activitate susținută de antreprenoriat, oferind o gamă variată de oportunități pentru diversificarea serviciilor oferite studenților, îmbunătățirea calității actului academic (practica studenților), generarea de venituri, mărirea vizibilității și implicării universității în mediul socio-economic prin implementarea unor serii de proiecte la nivel local cu impact real asupra activității universității: dinamizarea activității didactice, modificări ale programelor existente conform nevoilor pieței forței de muncă și oportunităților de dezvoltare ale sectoarelor din regiune, prin implicarea autorităților locale județene și în județele Maramureș și Satu Mare în scopul dezvoltării de parteneriate cu firme locale prin filialele UVVG de la Baia Mare și Satu Mare, prin colaborarea cu parteneri antreprenoriali în proiecte comune cu finanțare europeană sau cu finanțare publică. De asemenea, UVVG își propune organizarea în parteneriat a unei suite de evenimente cu tematică antreprenorială (workshop-uri, dezbateri, întâlniri cu „oameni de succes” din mediul de afaceri şi administraţia locală). UVVG a realizat pași importanți în dezvoltarea parteneriatelor antreprenoriale, respectând recomandările evaluatorilor externi. Dezvoltarea și promovarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și comunitatea locală, în sensul creșterii competivității economice, susținerii și dezvoltării specializării inteligente a sectoarelor socio-economice, implementarea de bune practici, sprijin şi suport comun, precum și integrării optime și la cele mai înalte standarde profesionale a tinerilor absolvenți pe piața forței de muncă din România și spațiul european – reprezintă  misiunea continuă a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

 

Cum colaborați cu autoritățile locale? Ce nevoi ar mai fi?

Prin forma de organizare a Universităţii, conferită prin legea de înfiinţare, respectiv de drept privat şi de utilitate publică,  autorităţile publice locale (Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Local Arad), Arhiepiscopia Aradului,  în calitate şi de membre în Consiliul de conducere al Fundaţiei, sprijină în mod activ şi consecvent, acţiunile şi activităţile din Universitate, atât material prin acordarea de spaţii de învăţământ, cât şi  financiar prin finanţarea unor proiecte, prin Centrul Cultural Municipal şi Centrul Cultural Judeţean, participarea în calitate de partener în proiecte de anvergură, organizarea în comun a unor manifestări ştiințifice, culturale şi sportive cu caracter naţional şi internaţional, sub forma unor simpozioane, conferințe, sesiuni ştiințifice, simpozioane, expoziţii, demonstraţii, târguri etc.

 

În ce parteneriate universitare extinse este angrenată instituția pe care o conduceți?

UVVG își adaptează permanent standardele la cele europene, fiind membră în mai multe organizații internaționale: ALMA MATER EUROPAEA, Danube Rectors’ Conference (DRC), Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE), European University Association (EUA), Magna Charta Observatory, Eurasian Universities Union (EURAS), European Academy of Sciences and Arts, Association of Medical Schools in Europe (AMSE), BRIMEA, BRMDIA. Am crescut foarte mult numărul schimburilor Erasmus și considerăm că este extrem de important să existe foarte  multe schimburi internaționale. Avem un număr de 65 parteneriate internaționale, dar ca obiectiv pe termen scurt mediu și lung cred că tot calitatea educației și a absolvenților noștri este cea care primează.

 

În încheiere vă rugăm să ne spuneți care sunt motivele pentru care un tânăr aflat la vârsta majoratului ar trebui să se orienteze către UVVG.

O universitate nu înseamnă doar un cadru formal pentru învățare, ci trebuie să constituie o experiență formatoare, care să îmbogățească nu doar cunoașterea, ci toate palierele existențiale.

Aici, la UVVG Arad, avem câteva obiective esențiale în acest sens. Sigur, prioritizăm împărtășirea cunoașterii, încurajăm studiul cu dragoste, cu pasiune, iar pentru a facilita acest lucru, aducem în fața studenților noștri experți de marcă în diverse domenii.

În cadrul instituției noastre, încercăm, de asemenea, să oferim ghidaj celor tineri, pentru ca sentimentul primilor pași independenți să fie unul de încredere și de lărgire a orizontului, printr-o experiență plăcută a vieții studențești și prin integrare într-o comunitate intelectuală.

Un alt motiv pentru care credem că suntem atrăgători este acela că oferim calificări recunoscute internațional, iar prin pachetele educaționale pe care le-am gândit, se dezvoltă competențe esențiale care fundamentează dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții.

Nu în ultimul rând, studenții noștri confirmă faptul că am reușit să coagulăm o echipă în care se simt partenerii noștri. Mereu au ușa deschisă, permanent pot comunica atât cu cadrele didactice, cât și cu echipa de management a instituției, iar prioritatea noastră, din acest punct de vedere, este aceea de a identifica soluții la problemele inerente, individuale sau colective, care apar pe parcursul anilor de studiu în cadrul universității noastre.

Articol publicat în ediția cu nr. 116 a revistei Transilvania Business (28 martie-26 aprilie 2023)

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Laura Mailat, Manager Centrul Medical Nova Vita: „Un spital este un mod de a-ţi arăta aprecierea faţă de concetățenii tăi”

Articolul următor

Cristina Hidoș: “Voluntariatul este pentru cei care știu să privească în față cu îndrăzneală”

Citește și:
Sălajul are nevoie de autostrăzi pe bune, nu doar pe hârtie.
Citeste mai mult

Autostrăzile pe hârtie ale Sălajului

În teorie, județul din Nord-Vestul României trebuia să aibă finalizate trei secțiuni din Autostrada Transilvania (A3), practic încă…
În cadrul galei de decernare a Premiilor Progresiv 2023, eveniment care premiază inovația și performanța în piața de retail & FMCG, Farmec a ridicat trofeul la categoria Best New Non-food Product, pentru cea mai recentă gamă lansată: Gerovital Must Have.
Citeste mai mult

Farmec ia premii în serie la București

Trei distincții au fost obținute, în ultima perioadă, de către fabricantul de produse cosmetice din Cluj-Napoca. În cadrul…
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share