Agricultura Importate

APIA preia cereri pentru ajutorul la motorina, trimestrul IV

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la 01 februarie 2016 (inclusiv) se depun cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2015, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

De asemenea, menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare și să nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsurile financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

– situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– dovadă cont trezorerie;

– copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;

– adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;

– adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz;

– dovadă cont trezorerie;

– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

– copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii;

– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

– dovadă cont trezorerie;

– copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;

Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către instituţiile în drept a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat necuvenite, potrivit legii.

Related posts

Weinfest Medias 2019. Turrepitz – paznicul cetății – te cheamă în vechea metropolă de vin a Transilvaniei

Nicolae Pop

Retrospectiva atragerii fondurilor europene în agricultură și dezvoltare regională

Ion Surdu

Primii 5 investitori aduc 6 mil. euro în Parcul Industrial Bistrița

Producătorul de lactate Agroserv Măriuţa din Ialomița intră pe piața Clujului cu bani de la BT

redactia

MIPIM PropTech Summit

Transilvania Business

AgriPlanta-RomAgroTec 2019

Stefana Muresan

Intalniri bilaterale internaționale la Agroalim – 8 septembrie 2017 – Expo Arad

Stefana Muresan

Platforma de matchmaking de la Comisia Europeană folosită în premieră la Cluj

Tinerii fermieri vor primi gratis până la 50 ha de teren

Nora Dumitrescu

Asociația Aberdeen Angus, premieră la Agraria – licitație de bovine de carne Angus

Stefana Muresan

Agricultorii sălăjeni, vizitați de ministrul Adrian Oros

Nora Dumitrescu

Harghita: Cea mai mare productie de cartofi de dupa Revolutie, in unele zone – 35 de tone/hectar

Stefana Muresan

Mierea din Alba, testată de o delegație de chinezi, pentru a fi exportată

Stefana Muresan

Grecii de la Olympus, investiție de peste 20 mil. euro într-o nouă linie de producţie la fabrica din Hălchiu, judeţul Braşov

Stefana Muresan

Ce fel de apartamente de lux inchiriaza strainii în Bucuresti

Aeroportul Iași doboară propriul record

Transilvania Business

ROMGAZ participă la ExpoEnergiE

Transilvania Business

VectExcel, aplicație mobilă dezvoltată de specialiști de la USAMV și Nonnagon Systems

Ligia Voro

Telemeaua de Sibiu a obţinut protecţie naţională, producătorii vor fi certificaţi

Stefana Muresan

Marius Cacuci, pledoarie pentru creșterea bivolilor

Traian Dan

Sălajul a învins pesta porcină. Toate focarele din județ, anihilate

Nora Dumitrescu

Judeţul Covasna vrea să-şi consolideze poziţia de lider în topul producătorilor de cartofi

Stefana Muresan

Proiect pentru misiuni spaţiale, derulat la USAMV Cluj: Tratarea apei reziduale pentru creşterea plantelor

Stefana Muresan

SunGarden Therme își deschide porțile

Leave a Comment