Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Viziune și acțiune”, planul managerial care va construi o Universitate pentru viitor

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureș are, în premieră în România, rector stabilit prin concurs, nu prin alegeri, în persoana profesorului universitar dr. Leonard Azamfirei, care a câștigat astfel un nou mandat, ce se va întinde pe parcursul a patru ani, 2016 – 2020, și care stă sub semnul „Viziunii și acțiunii”, un plan managerial care își propune să construiască o Universitate pentru viitor, printr-o abordare activă și eficientă.

La UMF Tîrgu Mureș a avut loc, la începutul lunii martie, concursul public pentru desemnarea rectorului. UMF Tîrgu Mureș devine astfel prima universitate din România care optează pentru varianta alegerii rectorului prin concurs public. Acesta este sistemul de selecție care funcționează în universitățile de prestigiu din Occident.

Printre cei 16 membri ai comisiei de concurs s-au regăsit trei foşti miniştri ai Educaţiei, foşti şi actuali secretari de stat, rectori sau preşedinţi ai senatelor unor universităţi de prestigiu, rectori ai principalelor universități de medicină și farmacie din țară, profesori străini din Israel și din Ungaria precum şi studenţi.

Concursul a avut două părți: o parte în care profesorul universitar dr. Leonard Azamfirei și-a prezentat planul managerial, pe care l-a denumit „Viziune și acțiune”, și o parte de întrebări puse candidatului din partea tuturor membrilor comisiei de concurs.

La final, comisia a decis în unanimitate ca funcția de rector să fie ocupată în următorii patru ani de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, ceea ce înseamnă că UMF Tîrgu Mureș are un rector tehnocrat care înțelege managementul academic și care va încerca să ducă UMF Tîrgu Mureș în direcția pe care și-a asumat-o întreaga Universitate prin planul managerial pe care l-a acceptat.

„Concursul de selecție a noului rector al Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș s-a bazat pe Legea educației naționale care prevede posibilitatea ca o universitate să-și aleagă rectorul printr-un concurs public deschis oricărei personalități cu performanță managerială și academică și care a primit avizul de înscriere în concurs din partea Senatului Universității.

Partea concursului de interacțiune cu membrii comisiei a fost extrem de animată, durând mai bine de două ore. La întrebările fiecărui membru al comisiei am descris modul în care văd dezvoltarea acestei Universități în următorii patru ani, direcția către care îmi doresc să meargă Universitatea și modul în care văd rezolvarea unor probleme pe care le are această instituție.

Mă onorează decizia finală, de selecție și mă obligă în egală măsură, pentru că eu mi-am numit planul managerial pentru următorul mandat „Viziune și acțiune”. Partea de acțiune a acestui plan implică activitate, o echipă performantă, obiective clare și eforturi susținute din partea fiecăruia”, a declarat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Revitalizarea misiunii de educație superioară medico-farmaceutică

Potrivit rectorului UMF Tîrgu Mureș, firul roșu al planului managerial este continuitatea, astfel că proiectele începute în mandatul trecut vor fi continuate în noul mandat.

Un obiectiv important este implementarea unei reforme curriculare de substanță în învățământul medico-farmaceutic târgumureșean, care să aducă mai aproape studentul de cadrul didactic, care să personalizeze modul de predare și să-l centreze pe probleme și pe cazuri clinice, care să facă învățământul mai aplicativ și mai puțin teoretic.

Tinerii care trec prin amfiteatrele, laboratoarele și clinicile Universității trebuie să devină nu doar simpli posesori ai unor diplome, ci garanții valorii ei, în măsură să le confere un atu în fața oricărui angajator, susține prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

„Sunt câteva direcții importante pe care vreau să le subordonez unui obiectiv principal, și anume acela de a lucra foarte mult în acest mandat la creșterea calității activității didactice și a activității de cercetare. Am reușit să creăm, în cei patru ani care s-au scurs, mecanisme necesare pentru ca Universitatea să funcționeze eficient în acord cu legile existente și cu viziunea de dezvoltare a acesteia.

Am pus un accent mare pe investiții și cred că acest lucru se vede cu ușurință. Cred însă că a venit momentul să lucrăm mai mult la relația cu studentul și la modul în care fiecare cadru didactic se implică în această activitate care trebuie să fie primordială pentru noi.

Din acest motiv, una dintre direcțiile strategice pe care vreau să o dezvolt în acest nou mandat este realizarea unei reforme curriculare de substanță în învățământul medico-farmaceutic, care să pună cu adevărat personalitatea studentului în centrul activității, care să fie aliniată standardelor și metodelor de pedagogie medicală practicate în acest moment în marile universități medicale din lume și care să permită o interacțiune mult mai bună între student și cadru didactic, precum și dobândirea reală a unor abilități și competențe pentru studenți”, a precizat rectorul UMF Tîrgu Mureș.

Promovarea învățământului practic, a celui cu aplicabilitate clinică

Procesul este unul extrem de complex, ce se va derula pe o perioadă mai lungă de timp. Specialiști în reformă curriculară au contribuit la realizarea unui plan strategic de reformă curriculară, care va fi supus curând aprobării Senatului Universității.

„Este un demers extrem de complex pe care îl văd întinzându-se pe trei – patru ani, pe care îl putem aborda având și ajutorul și experiența unor specialiști în reformă curriculară din Austria și din Anglia. În acest moment, suntem în faza în care am finalizat un plan strategic de reformă curriculară, pe care vom începe să îl aplicăm etapizat, cu înțelepciune, păstrând ceea ce este bun și specific învățământului medical românesc, dar desigur, aliniindu-ne standardelor internaționale, erei tehnologice în care ne găsim și, bineînțeles, așteptărilor studenților”, a explicat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

O descentralizare accentuată a deciziei

În noul mandat de rector, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei își propune schimbarea abordării la nivel administrativ, printr-o descentralizare accentuată a deciziei, o preluare a cât mai multor atribuții de către decanate.

„Este practic imposibil, în condiții de eficiență, într-o instituție de complexitatea UMF-ului ca deciziile și urmărirea aplicării acestor decizii să fie centralizate. Din acest motiv și fiind, de altfel, un susținător al conceptului antreprenorial în mediul universitar, consider că fiecare structură trebuie să aibă nu doar atribuții, ci și responsabilități.

Intenționez ca, din punct de vedere administrativ, în limitele legale existente, să transfer deciziile legate de funcționarea cotidiană a Universității, fie că vorbim despre componenta didactică, fie că vorbim despre cea administrativă, către celelalte structuri: prorectorate, decanate și direcții administrative, păstrând, evident, la nivel de rectorat, atribuțiile legate de direcțiile de dezvoltare ale Universității, partea de investiții mari, partea de dezvoltare strategică a programelor de învățământ. Vom face o descentralizare progresivă, evaluând efectele acesteia și menținând foarte ferm criteriile de eficiență și de legalitate”, a menționat rectorul UMF Tîrgu Mureș.

Internaționalizarea Universității

Totodată, potrivit prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, se dorește internaționalizarea Universității de Medicină și Farmacie, pe care rectorul o vede inclusă în rețelele internaționale, nu doar pe segmentul de colaborare didactică, de schimburi de studenți și de cadre didactice, ci în egală măsură, integrarea într-o rețea internațională de cercetare, în care Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice inaugurat la sfârșitul anului trecut, va avea un rol important.

„Internaționalizarea Universității este un alt obiectiv strategic, întrucât, dacă în anul 2015, anul UMF70, am considerat necesar și util să promovăm Universitatea, mai ales în mediul intern, și acest lucru s-a realizat prin numeroase activități ce s-au derulat pe parcursul întregului an, în 2016 consider că trebuie să ieșim mult mai evident în zona internațională.

Deschiderea spre zona internațională nu se referă doar la relația cu studenții internaționali, pe care o avem foarte bine definită, organizată și a cărei dimensiuni este în creștere, ci și la relațiile pe care cei din UMF, studenți sau cadre didactice, le au cu cele aproape 90 de universități partenere.

În egală măsură, consider că această internaționalizare trebuie să facă legătura cu alte centre din Europa și din SUA pe domeniul cercetării științifice, pentru că în acest moment avem o infrastructură de cercetare extrem de performantă, comparabilă cu ceea ce au universitățile importante din Europa, astfel încât avem și ce oferi, nu doar ce primi”, a afirmat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

O rețea de tip Alumni formată din absolvenții UMF Tîrgu Mureș

În acest sens, un element important de susținere este recenta competiție națională organizată de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în care UMF-ul a câștigat un proiect în valoare de două milioane de euro, destinat, în mod explicit, atragerii personalităților științifice din afara țării pentru a veni și a lucra la UMF Tîrgu Mureș, îndeosebi în noul Centru de cercetări.

„Demersul de a realiza proiecte de cercetare în parteneriat cu universități străine, cu centre de cercetare din afara țării trebuie să reprezinte o componentă importantă a internaționalizării. Nu în ultimul rând, văd această internaționalizare și prin prisma intenției noastre de a construi o rețea formată din absolvenții care au terminat la Tîrgu Mureș și care lucrează în acest moment în afara țării.

Mulți dintre ei sunt realizați profresional în spitale, în universități din alte țări, dar cred că încă trăiesc cu nostalgia Tîrgu Mureșului, poartă recunoștință unei școli medicale care i-a format. Intenția noastră este ca, într-o asociație de tip Alumni, să-i adunăm, să-i provocăm să reia relațiile cu Universitatea și să vedem în ce măsură putem beneficia și unii, și alții de ceea ce sunt și fac ei acolo și de ceea ce este astăzi UMF Tîrgu Mureș”, a menționat rectorul UMF Tîrgu Mureș.

Atragerea de fonduri europene

Atragerea de fonduri europene reprezintă un al obiectiv important, având în vedere că fondurile europene sunt, în prezent, sursa cea mai generoasă și mai stabilă de venituri pentru o universitate.

„Opțiunea noastră de a investi în infrastructură este una foarte puternică, pentru că există în acest moment o mare oportunitate, și anume fondurile europene, pe care orice universitate responsabilă trebuie să le folosească, ea fiind resursa cea mai generoasă și cea mai constantă de fonduri.

Noi am depus deja spre evaluare o serie de proiecte pentru a continua dezvoltarea infrastructurii și lucrăm în acest moment la alte două mari proiecte de investiții în infrastructură, care vor fi depuse la competițiile din această vară.

În paralel, suntem preocupați ca în acest an să finalizăm un obiectiv important al Universității, și anume clădirea Facultății de Farmacie, și dacă lucrurile merg conform programului nostru, intenționăm ca anul universitar 2016/2017 să-l deschidem având Facultatea de Farmacie mutată în noul sediu”, a anunțat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Evaluarea instituțională ARACIS

În luna martie, la UMF Tîrgu Mureș s-a derulat evaluarea instituțională ARACIS, la care au participat și evaluatori străini. Aceasta s-a desfășurat pe parcursul a trei zile și a urmărit atât aspectele academice ale funcționării Universității, cât și cele administrative, inclusiv relația cu absolvenții și cu angajatorii.

„Evaluarea din acest an a fost una extrem de complexă, diferită de evaluările obișnuite ale programelor de studii pe care le-am avut aproape în fiecare an. La ea au participat evaluatori din România și din Marea Britanie, inclusiv studenți. În acest proces în care, așa cum este firesc, a fost implicată întreaga Universitate, am putut să avem o evaluare externă obiectivă, un diagnostic corect al locului în care se găsește Universitatea în acest moment. Vom ști concluziile acestei vizite în momentul în care vom avea la dispoziție raportul final, dar avem convingerea că ne vom păstra gradul ridicat de încredere pe care Universitatea îl are din partea ARACIS”, a concluzionat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Repere clujene cu şi despre I.D.Sîrbu

Articolul următor

BMW, 100 de ani de istorie, 100 de ani de viitor

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share