Agricultura Importate

Specialiștii AgroTransilvania Cluster ajută fermierii în accesarea banilor europeni

Una dintre principalele sarcini asumate de către clusterul AgroTransilvania Cluster a fost elaborarea de proiecte pe diverse domenii menite să asigure atât dezvoltarea asociaţiei cât şi a membrilor sau a altor structuri interesate din domeniu.

Atingerea acestui obiectiv s-a materializat prin înființarea unui departament de consultanță, ca urmare a finalizării unui alt proiect de succes al clusterului, cursul practic ”Learn consulting, do consulting”.
 
În cadrul acestui curs, organizat în colaborare cu Hygia Consult, Banca Transilvania și UBB Cluj, o grupă de 10 studenți au dobândit competențele necesare pentru a deveni consultanți în accesarea și managementul proiectelor. O parte dintre dintre acești consultanți, au dezvoltat departamentul de consultanță al clusterului, oferind sprijin și informații în primul rând membrilor clusterului.
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Consultanții AgroTransilvania Cluster dețin expertiza necesară pentru realizarea unor proiecte de finanțare în cadrul  măsurilor din PNDR, și nu numai.

Unul dintre cele mai complexe proiecte în care aceștia au fost implicați se referă la  elaborarea strategiei de dezvoltare a unui Grup de Acțiune Locală din județul Cluj.  

De asemnea, membrii echipei au fost prezenți la o serie de evenimete și seminarii care au avut ca și tematică dezvoltarea și consolidarea relațiior de cooperare în domeniul agro-alimentar, care au adus un plus de valoare în activitățile clusterului.

La finalul lunii februarie, pe site-ul AFIR au fost publicate spre consultare publică ghidurile solicitantului pentru măsurile de investiții din cadrul PNDR 2014-2020 aferente sesiunii din 2016. Aceste ghiduri vin cu câteva modificări și clarificări suplimentare față de versiunea din 2015, ca urmare a integrării propunerilor de adaptare şi simplificare a cadrului normativ de implementare a proiectelor.

În perioada imediat următoare, urmează să fie lansate sesiunile de depunere a proiectelor care vizează investiții în sectorul agricol, al dezvoltării întreprinderilor și îmbunătățirii infrastructurii la scară mică în mediul rural.

Din cadrul măsurilor care vizează investițiile în sectorul agricol au fost publicate ghiduri consultative aferente sub-măsurilor:

4.1  – Investiții în exploatații agricole
4.1a – Investiții în exploatații pomicole

4.2  – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole
4.2a – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse pomicole

6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sub-masura 4.1

Cei care care își propun să facă investiții în înființarea unei activități agricole noi sau doresc să își modernizeze ferma și să integreze producția agricolă cu procesarea în cadrul unui lanț alimentar, pot accesa fonduri nerambursabile în cadrul sub-măsurii 4.1 – Investiții în exploatații agricole.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestei măsuri pot fi fermierii (cu statut minim de PFA), cooperativele agricole, grupurile de producători sau composesoratele.

Pentru a putea aplica fermerii trebuie să dețină o exploatație cu dimensiune de minim 8.000 SO și să demonstreze că pot să asigure cofinanțarea proiectului.

Dintre cheltuielile eligibile pentru sprijin amintim:

– cheltuieli cu înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale și zootehnice, inclusiv a căilor de acces în fermă;

– înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;

– investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării;

– înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei;

–  investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei;

– investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;

– investiții pentru marketingul produselor.

Valoarea ajutorului nerambursabil variază între 100.000 euro pentru achiziții simple și până la 2.000.000 euro pentru investițiile care prevăd înființarea lanțului alimentar integrat, cu o rată a sprijinului de min. 50% și poate să ajungă până la 90% daca beneficiarul se încadrează în condițiile de majorare.

Sub-măsura 4.2

Sub-măsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole, este complementră sub-măsurii 4.1, vizând acordarea de sprijin pentru dezvoltarea lanțurilor alimentare integrate.

În cadrul acestei sub-măsuri cei care pot beneficia de sprijin sunt întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare și formele asociative – cooperative agricole sau grupurile de producători.

Cheltuieli eligibile pentru care se acordă sprijin sunt cheltuielile aferente investițiilor corporale(construcție/modernizare/extindere/dotări spații de producție, achiziționarea de utilaje, instalații și mijloace de transport specializate), precum și cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (know how, licențe, software, marketing,  sisteme de management al calității).

Sprijinului nerambursabil va reprezenta 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative, respectiv 40% pentru alte întreprinderi, însă nu va depăși 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Sub-măsura 6.1

Sub-măsura 6.1 se adresează tinerilor fermieri care doresc să își dezvolte exploatația agricolă, astfel că pot beneficia de un sprijin forfetar în valoare maximă de 50.000 euro, acordat în două tranșe, în termen de maxim 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol).

Pentru a putea beneficia de sprijin, tânărul fermier trebuie să se afle în curs de instalare, adică trebuie să dețină o exploatație cu o dimensiune economică de minim 12.000 SO la momentul depunerii cererii de finanțare și trebuie să dețină domiciliul stabil în localiatea în care se află explotația. Pentru o gestionare cât mai eficientă a exploatației, fermierii care beneficiază de sprjin implicați într-o altă activitate salariată, trebuie să dețină locul de muncă fie în aceeași UAT sau în zona limitrofă.

Prima tranșă în valoare de 75% din valoarea totală a sprijinului se va acorda  după semnarea contractului de finanțare, bani cu care tânărul fermier trebuie să își îndeplinească obiectivele propuse în planul de afaceri. În plus, pentru a putea solicita cea de-a doua tranșă de plată, fermierul trebuie să demonstreze că a îmbunătățit performanțele exploataţiei agricole prin comercializarea producției proprii în valoare de minim 20% din valoarea primei tranșe.
 
Investițiile din sectorul pomicol, se finanțează în cadrul unor măsuri dedicate care beneficiază de alocare bugetară distinctă. Una dintre cele mai importante condiții de obținere a sprijinului este că înființarea plantațiilor trebuie să se realizeze în UAT-urile prezentate în Studiul privind zonarea pomicolă, respectând condițiile privind favorabilitatea culturilor pentru fiecare zonă. În cadrul acestor măsuri, sprijinul nerambursabil se acordă atât pentru înființarea și reconversia plantațiilor de pomi fructiferi cât și modernizarea și dotarea acestor exploatații.

Despre AgroTransilvania Cluster

AgroTransilvania Cluster este o asociație formată din întreprinderi care activează în sectorul agricol și alimentar, întreprinderi catalizatoare, institute de cercetare, autorități locale și instituții bancare, care are ca scop sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial din regiunea Transilvaniei prin creşterea competitivităţii economice a asociaţiei, precum şi a membrilor săi, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională, pe baza unei strategii de dezvoltare.

Consultanții clusterului sunt deschiși pentru a oferi consultanță tuturor celor interesați să obțină finanțare pentru proiecte de investiții în cadrul acestor măsuri.

Pentru mai multe informații contactați specialiștii clusterului la sediul din Dezmir, comuna Apahida, în incinta Centrului AgroTransilvania.

Related posts

Frigonet Logistics a intrat pe piața de logistică și transport național cu temperatură dublu controlată, în urma unei investiții de 500.000 euro

redactia

IMMOFINANZ a finalizat vanzarea catre Blackstone

Transilvania Business

Leoni Bistriţa: Peste 1,5 milioane de cablaje pentru tot atâtea mașini Mercedes Benz

Stefana Muresan

Concurența – o temă globalizată

Producătorii sătmăreni își dispută în aceste zile primirea mărcii Produs Sătmărean

Gruita Ienasoiu

„Cel mai lung mic din lume” – record de Ziua Națională a României

Traian Dan

Cultura porumbului, provocările momentului

Ligia Voro

ERASMUS+ USAMV INTERNATIONAL DINNER

Zilele Clujene ale Economiei Sociale

Întâlnire de lucru a conducerii CCIR cu preşedinţii Camerelor de Comerţ din 13 judeţe

Stefana Muresan

Aproape 21 miliarde de euro pentru agricultură, cum îi cheltuim

Ligia Voro

România trebuie să valorifice mai mult fondurile europene pentru dezvoltarea comunităților locale

Stefana Muresan

Semtest-BVN, performanțe și în 2016

Stefana Muresan

Conferința PRIA Competition

Transilvania Business

Fiscal disputes: sensitive issues regarding tax audits

Transilvania Business

Trei produse noi în portofoliul Azomureş

redactia

Operational HR 2016

Transilvania Business

Horticultor din Alba cultivă lămâi uriașe care ajung și la 900 de grame

Stefana Muresan

A fost aprobat bugetul Programului Național Apicol pentru următorii 2 ani: 150,6 milioane lei

Ion Surdu

Topul exportatorilor, dominat de companiile cu capital străin

O noua bază aeriană la Aeroportul Internațional Iași

Transilvania Business

Ce conteaza in angajarea de juniori – specializarea studiilor sau programele de internship?

Primele măsuri pe 2016 din PNDR

Transilvania Business

Protocol de colaborare pe filiera cărnii de porc

Ligia Voro

Leave a Comment