Agricultura Importate

Depunere cereri pentru ajutorul la motorina – trimestrul I

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 03 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Documente pentru sectorul vegetal:

– situația suprafeţelor, a structurii culturilor şi cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci obţinută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;

– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru sectorul zootehnic:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situația privind calculul efectivului:
        – rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;
        – mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;
        – numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.

– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru  sectorul îmbunătățiri funciare:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;

– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Related posts

Radu Grațian Ghețea: băncile vor căuta soluții de nișă pentru acordarea de credite

Transavia – avans de peste 10% și locul 4 în clasamentul celor mai valoroase portofolii de mărci publicat de Brand Finance®

Nicolae Pop

Blazonul afacerilor

Este greu să creezi business plan-uri într-o piaţă volatilă

Green Energy Cluster, cinci ani de inovare

A început a 12-a ediție a IEAS

Transilvania Business

Cel mai mare eveniment de arhitectura, în aceasta toamna, la Cluj-Napoca

Camera de Comerţ şi Industrie a României premiază 12.472 de companii cu performanţe economice deosebite

redactia

Cercetarea Nomisma referitoare la combaterea inovativă a dăunătorilor a fost prezentată în cadrul târgului Fruit Logistica

Ligia Voro

Kozma Mónika, directorul executiv al Fundației Pro Economica și vicepreședinte OFA: “Femeile pot face diferența în mediul antreprenorial”  

Ligia Voro

Produs de Cluj are finalul de sezon la Iași

Nora Dumitrescu

Clustere. Strategia Dunării. Bioeconomie

Transilvania Business

“Fiscal do’s and don’ts when working with inter-company/group transactions”

Transilvania Business

Primii 5 investitori aduc 6 mil. euro

Transilvania Business

Camerele agricole din Ungaria, replicate în România

Nora Dumitrescu

80 miliarde de lei, pentru crescătorii de ovine sălăjeni

Stefana Muresan

Stefan Schönauer a fost numit CFO la Immofinanz

Salonul Auto la BBP

Traderul de cereale East Grain din Satu Mare, afaceri de 40 mil. de euro cu 12 angajați

Stefana Muresan

Banca Mondială va ajuta Clujul să își aducă investitori

Nora Dumitrescu

Târg gastronomic și de vinuri – „Vinul și pâinea”, la Oradea, 19-20 septembrie 2020

Traian Dan

Peste un milion de puieți forestieri plantați de Direcția Silvică Bihor

Traian Dan

Bayern meets Romania

Dachim din Turda produce uleiuri presate la rece de 200.000 de euro

Stefana Muresan

Leave a Comment