Agricultura București

B | Depunere cereri pentru ajutorul la motorina – trimestrul I

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 03 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Documente pentru sectorul vegetal:

– situația suprafeţelor, a structurii culturilor şi cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci obţinută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;

– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru sectorul zootehnic:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situația privind calculul efectivului:
– rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;
– mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;
– numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.

– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru  sectorul îmbunătățiri funciare:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;

– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Related posts

CEC Bank – Creditul punte, pentru beneficiarii Măsurii 14T

Stefana Muresan

Provocarea Hyperion Towers: achiziția biroului de catre IMM-uri

Papuc Irina

UE a alocat 1 miliard de euro pentru a facilita accesul tinerilor agricultori la credite

Stefana Muresan

CTP o numește pe Andreea Odovîncă în funcția de Director Financiar pentru România

Stefana Muresan

Programul Naţional Strategic de susţinere a agriculturii, lansat de ministrul Oros, la Timişoara: sprijin pentru fermierii locali şi pentru irigaţii

Robert Bloancă

TAGRO made by IRUM, lansat oficial și la INDAGRA 2018

redactia

Cluj vs. București – Unde e mai bine să faci afaceri

redactia

Patronii conduși de Ion Lucian vor să se alieze cu prefectura sălăjeană

Nora Dumitrescu

PRIA Gala Fermierilor Români va avea loc la Academia de Științe Agricole și Silvice în 27 septembrie 2018

redactia

Bucharest – skyline transformation 2025: Romania and Bucharest in the top relocation options for global companies

Ionut Oprea

FOTO: Tradiția ”Zilei Porumbului” inițiată de DAFCOCHIM şi Cereal Prod

Ligia Voro

Austriecii de la Nawaro Agrar vând aproape 3.000 de hectare de teren în Arad şi Timiş cu 25 de milioane de euro

Stefana Muresan

Noi facilităţi pentru fermierii români

Stefana Muresan

Best of real estate celebrated at EuropaProperty’s 13th annual SEE Real Estate Awards Gala

Stefana Muresan

Începe primul târg imobiliar al anului: CE TIP DE APARTAMENTE ȘI ZONE SUNT LA MARE CĂUTARE ÎN 2019?  

redactia

Eli Park 3 – un proiect logistic de 72.000 mp, în zona Buftea Chitila

redactia

Conferinta Internationala de Business Diplomacy

Ionut Oprea

Premiul The COTERIE Best Handbag, câștigat de Atribut la New York

Ligia Voro

Romania’s growth potential will continue to attract new real estate investors in 2020

Papuc Irina

Fermieri campioni la rapiță cu producții de peste 5 t/ha

Stefana Muresan

NUSCO IMOBILIARA lansează Nusco City

Papuc Irina

Jobful încheie un parteneriat strategic cu Microsoft România

Ionut Oprea

Promovare în cadrul CBRE România: Andrei Jerca preia funcția de Head of Industrial Services

Ligia Voro

Peste 75 de lucrări de licență ale studenților de la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, înscrise la Festivalul Alimentului 2018, la USAMV Cluj-Napoca

Stefana Muresan

Leave a Comment