Agricultura București

B | Depunere cereri pentru ajutorul la motorina – trimestrul I

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 03 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Documente pentru sectorul vegetal:

– situația suprafeţelor, a structurii culturilor şi cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci obţinută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;

– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru sectorul zootehnic:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situația privind calculul efectivului:
– rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;
– mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;
– numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.

– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru  sectorul îmbunătățiri funciare:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;

– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Related posts

Lucia şi Andrei Costea (Secom), vânzări de 16 mil. euro

Stefana Muresan

Fonduri europene pentru irigații

redactia

Oierit la standarde europene pentru șase stâne din România

Stefana Muresan

”Digital Assembly 2019” începe mâine   

Ligia Voro

Povestea românească a roșiilor din Valea Largă – Mureş

Ligia Voro

Sibiu: Carpatica Honey exportă miere de 1,7 milioane de euro

Stefana Muresan

USAMV Cluj-Napoca participă la Central Park Wine Festival

Ligia Voro

Premiul The COTERIE Best Handbag, câștigat de Atribut la New York

Ligia Voro

Gala ANIS 2020: Câștigătorii premiilor industriei IT   

Ligia Voro

EXPO REAL 2017: Strong – and watchful – real estate sector

Ionut Oprea

Bani de la stat pentru fermierii care angajează tineri cu studii în domeniul agricol

Stefana Muresan

Sprijin cuplat pentru sfecla de zahăr

Stefana Muresan

Trasee culturale de plimbare în Bucureşti, Târgovişte şi Cluj-Napoca

Stefana Muresan

Andrei Ianculescu recrutat pentru coordonarea departamentului de Project Management

Ligia Voro

FOTO – Transformarea Romexpo cu 3 miliarde euro, proiect CCIR & Iulius

Papuc Irina

"INVENTING GREATER PARIS METROPOLIS” AT MIPIM 2018

Ionut Oprea

Azomureș, premiul I la competiția Romanian CSR Awards – ediția 2020

Ligia Voro

Building Permit obtained for the UP-SITE BUCHAREST project

Papuc Irina

Top 10 exportatori de cereale din România

Stefana Muresan

MIPIM to ask how smart are smart cities?

Ionut Oprea

Virtual Property Forum 2020 – the agenda for 9th of June

Ionut Oprea

Coaliția pentru Dezvoltare a României, la pace cu Guvernul

Ligia Voro

”Prima împădurire” – 6.000 de euro pe hectar

Stefana Muresan

Invest Quest, la final. Premiu de 5.000 de lei din partea Rotary District 2241

Ligia Voro

Leave a Comment