Agricultura București

B | Depunere cereri pentru ajutorul la motorina – trimestrul I

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 03 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Documente pentru sectorul vegetal:

– situația suprafeţelor, a structurii culturilor şi cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci obţinută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;

– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru sectorul zootehnic:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situația privind calculul efectivului:
– rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;
– mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;
– numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.

– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Documente pentru  sectorul îmbunătățiri funciare:

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;

– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;

– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;

– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Related posts

AFIR vrea să aducă în ţară un miliard de euro prin PNDR

Stefana Muresan

JTI: Hei-rupismul fiscal dăunează grav mediului de afaceri

Ligia Voro

Jidvei lansează cea de-a V-a ediție a campaniei „Must de la Jidvei”  

Ligia Voro

Trei noi parteneri la Deloitte România 

Ligia Voro

PARIS REAL ESTATE WEEK UNITES THE PROPERTY WORLD AROUND THE TWIN GOALS OF RECOVERY & SUSTAINABILITY

Ionut Oprea

Prima ediție a Made in Romania s-a încheiat. Transilvania și Banat reprezentate la vârf

Ligia Voro

Prima conferință online destinată agriculturii în Republica Moldova, LIVE pe 25 iunie 2020 de la ora 11:30

Papuc Irina

IRUM creşte cu 15% producţia la Reghin

Stefana Muresan

Rețeta magiunului de prune Topoloveni, la o vârstă venerabilă

Ligia Voro

Noi avocați asociați la POPOVICI NIȚU STOICA & ASOCIAȚII

Ionut Oprea

Cei mai buni angajatori în topul undelucram.ro

Ligia Voro

Gala ANIS 2020: Câștigătorii premiilor industriei IT   

Ligia Voro

Ministerul Agriculturii dispune de un buget de peste 440 mil. de euro în T1 2019 pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

redactia

Năvală la produsele de Cluj în spațiul virtual

Nora Dumitrescu

Enel România a primit certificarea pe standardul care recunoaşte sistemul de management în combaterea mitei

Papuc Irina

Colaborarea e cuvântul cheie: mediul de afaceri transilvănean a devenit un ecosistem

Ligia Voro

Programul de sprijin pentru tomatele românești: MADR alocă 50 de milioane de euro în 2019

redactia

Legea Uber a fost transmisă pentru promulgare, cu amendamentele deputaților

Papuc Irina

Vastint Romania celebrated the opening of Timpuri Noi Square

Ionut Oprea

PRIA Healthcare

Ionut Oprea

JIDVEI: 14 milioane de sticle de vin vândute în 2017 și 80 de medalii obținute la concursuri internaționale

Stefana Muresan

O nouă structură va analiza cauzele ce împiedică companiile românești să acceadă pe piața altor state UE

Papuc Irina

Situația IMM-urilor si a fondurilor europene

Ionut Oprea

Ce bugete pregătesc vizitatorii la expoziția Imobiliarium din Capitală

Stefana Muresan

Leave a Comment