Agricultura București

B | Depunere cereri pentru ajutorul la motorina – trimestrul I

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 03 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975lei/litru.
Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
Documente pentru sectorul vegetal:
– situația suprafeţelor, a structurii culturilor şi cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci obţinută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;
– documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;
– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Documente pentru sectorul zootehnic:
– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;
– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
– situația privind calculul efectivului:
– rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;
– mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;
– numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.
– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Documente pentru  sectorul îmbunătățiri funciare:
– situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;
– copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
– situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;
– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
– situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.
Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Related posts

Bucharest – skyline by 2025: New landmarks for more performance in sports

Ionut Oprea

FOTO: Prezență record la Simpozionul DAFCOCHIM Agro

Ligia Voro

Conformarea la GDPR, urmărită prin investigații de către autoritățile de protecția datelor din UE

Nicolae Pop

Werk Property Group investeste 14 mil. euro intr-un proiect rezidential unic in Romania

Ionut Oprea

USAMV Cluj-Napoca și-a completat patrimoniul cu o plantație viticolă de 65 ha în județul Sibiu: educație antreprenorială pentru un viitor punct turistic

Ion Surdu

Timișul și Aradul, pe primele poziții în topul tranzacțiilor cu terenuri agricole; Bistriţa Năsăud, la coada clasamentului

Stefana Muresan

ROFMA vă invită la Conferința Internațională de Facility Management, ROFMEX 2017

Ionut Oprea

Subvenție de 5.000 euro/ha pentru fermierii care cultivă legume în sere sau solarii – dublu față de plafonul aprobat anterior

Ion Surdu

Pe cine ar trebui să cunoști pentru a avansa mai ușor în cariera sau afacerea ta?

Ionut Oprea

Biopesticidele în alternanță cu pesticidele clasice, soluții moderne de combatere integrată a bolilor, dăunătorilor și buruienilor

Stefana Muresan

Speedwell, noua identitate: “Your city, your future”

Ionut Oprea

PRIAevents și RAC organizează conferinta Influencers and Ethics in Advertising în 2 noiembrie la București

redactia

JLL: CEE Investment Market, H1 2020

Ionut Oprea

Utilizarea glifosatului – un rău necesar ?

Stefana Muresan

Noi avocați asociați la POPOVICI NIȚU STOICA & ASOCIAȚII

Ionut Oprea

ADNBA: Looking ahead to a new exciting chapter of growth

Ionut Oprea

City Gate Plaza Refurbishment

Ionut Oprea

Conferința anuală DAFCOCHIM Agro: Recomandare AZOMUREȘ – analizele de sol

Ligia Voro

USAMV Cluj va avea fabrică de bere, abator și rețea de magazine

redactia

PRIA Gala Fermierilor Români va avea loc la Academia de Științe Agricole și Silvice în 27 septembrie 2018

redactia

Mierea din Alba, testată de o delegație de chinezi, pentru a fi exportată

Stefana Muresan

Renașterea vinurilor din Podgoria Lechința

Stefana Muresan

Fermieri campioni la rapiță cu producții de peste 5 t/ha

Stefana Muresan

B | BMW, 100 de ani de istorie, 100 de ani de viitor

Leave a Comment