Fonduri Europene

Noi ghiduri privind Sprijinirea dezvoltării urbane, în consultare publică

Programul Operațional Regional 2014-2020 finanțează în cadrul axei prioritare 4 Dezvoltarea Urbană Durabilă. În acest sens, au fost publicate spre consultare ghidurile solicitantului pentru cele 5 obiective specifice dedicate dezvoltării urbane durabile.
La nivelul Regiunii Vest, beneficiarii direcți ai acestei axe prioritare sunt municipiile Arad, Deva, Reșița și Timișoara.
Obiective specifice pentru care au fost publicate ghidurile solicitantului sunt:
• Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
• Obiectivul specific 4.2 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ
• Obiectivul specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România
• Obiectivul specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
• Obiectivul specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Consultarea publică are ca termen limită data de 18 aprilie 2017, data până la care se pot transmite observații și/sau propuneri de modificare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europe (MDRAPFE) la adresa de e-mail regio@mdrap.ro sau către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) la adresa de e-mail office@adrvest.ro. Ghidurile supuse consultării se găsesc atât pe pagina web a ADR Vest la adresa http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/, cât și pe cea a programului, www.inforegio.ro.
Ghidurile privesc modul de accesare a fondurilor europene prin POR pentru proiecte menite să contribuie la dezvoltarea urbană durabilă prin: reducerea emisiilor de carbon; îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea terenurilor industriale dezafectate; regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate; creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie; creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Acesta va fi distribuit municipiilor reședință de județ din regiune (Arad, Deva, Reșița și Timișoara) în funcție de proiectele propuse de acestea, aceste municipii fiind singurele care pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul axei prioritare 4 a POR.
Pentru a beneficia de aceste finanțări, municipiile trebuie să aibă un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru proiecte depuse în cadrul obiectivului specific 4.1 și o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru proiectele depuse în cadrul tuturor celor 5 obiective specifice menționate anterior.
Aceste documente sunt documente strategice de planificare care abordează provocările de mobilitate urbană, precum și cele economice, de mediu, climatice, demografice și sociale. Toate proiectele finanțate trebuie să răspundă nevoilor municipiilor și direcțiilor strategice stabilite prin documentele de planificare.
Proiectele care vor primi finanțare în cadrul celor 5 obiective specifice vizează: diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale attractive, reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.), construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) și construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Related posts

PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT), pentru regiunea Centru, proiect de peste 8 mil. lei

Stefana Muresan

Proiect pentru modernizarea Muzeului Județean din Satu Mare prin programul de cooperare România – Ungaria

Stefana Muresan

Operatorul de apă şi canal din Timiş, Aquatim, a atras investiţii europene în valoare de peste 356 de milioane de euro

Robert Bloancă

Apare un nou brand: Bun de Maramureș

Nora Dumitrescu

Aproape 250 de milioane de euro pentru IMM-uri

Stefana Muresan

Proiecte de 24 de milioane de euro pentru fluidizarea circulației în Oradea

Stefana Muresan

Adrian Pintea, Director General APIA: Procentul de absorbție din Fondul European de Garantare Agricolă este simțitor mai mare

Stefana Muresan

Bani europeni destinati îmbunătătirii procedurilor si optimizării proceselor în Consiliul Judetean Cluj

Stefana Muresan

[Enjoy Transylvania!] European funding: keywords for the largest urban renewal project in Romania!

Transilvania Business

Spații noi, moderne, pentru Start-up-uri în Făgăraș realizate prin fonduri REGIO  

Ligia Voro

Producătorul de ambalaje Goldplast, investiții de 800.000 de euro în fabrica din Bistriţa

Stefana Muresan

Regiunile din România se pregătesc de sosirea a miliarde de euro, fonduri europene. La Timişoara s-a discutat despre folosirea acestora

Robert Bloancă

Complexul Trei Lacuri va fi modernizat din banii Europei

Nora Dumitrescu

Proiecte în valoare de jumătate de miliard de euro, contractate prin Regio-POR 2014-2020, în Regiunea Vest

Stefana Muresan

Solaris livrează Clujului troleibuze de 30 de milioane de euro

Nora Dumitrescu

Oradea va avea fântână arteziană muzicală cu jocuri de lumini

Traian Dan

Primăria Sibiu invită firmele de construcții să participe la extinderea cu 6 ha a spațiilor verzi din oraș: contract de 13 milioane de lei

Ion Surdu

Un castel din județul Satu Mare, vedetă într-un film de sezon de pe platforma Netflix. A fost reabilitat cu fonduri europene

redactia

Muzeul Etnografic din Cluj va deveni multisenzorial cu bani din nordul Europei

Nora Dumitrescu

Clujul are cea mai bună absorbție a banilor europeni

Nora Dumitrescu

Construcții SA Sibiu, Eldiclau SRL Craiova, UTI Grup, Porr Construct SRL București și asocierea Hidroconstrucția și AGAT Prodex SRL – ofertă pentru construția noului terminal al aeroportului din Timișoara

Stefana Muresan

CJ Cluj a atras, în ultimii doi ani, 250 de milioane de euro, fonduri europene

redactia

Dotări de 2,5 milioane de euro pentru Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu

Traian Dan

Cinci comune bihorene cadastrate gratuit de ANCPI din fonduri europene

Traian Dan

Leave a Comment