Fonduri Europene

Noi ghiduri privind Sprijinirea dezvoltării urbane, în consultare publică

Programul Operațional Regional 2014-2020 finanțează în cadrul axei prioritare 4 Dezvoltarea Urbană Durabilă. În acest sens, au fost publicate spre consultare ghidurile solicitantului pentru cele 5 obiective specifice dedicate dezvoltării urbane durabile.
La nivelul Regiunii Vest, beneficiarii direcți ai acestei axe prioritare sunt municipiile Arad, Deva, Reșița și Timișoara.
Obiective specifice pentru care au fost publicate ghidurile solicitantului sunt:
• Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
• Obiectivul specific 4.2 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ
• Obiectivul specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România
• Obiectivul specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
• Obiectivul specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Consultarea publică are ca termen limită data de 18 aprilie 2017, data până la care se pot transmite observații și/sau propuneri de modificare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europe (MDRAPFE) la adresa de e-mail regio@mdrap.ro sau către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) la adresa de e-mail office@adrvest.ro. Ghidurile supuse consultării se găsesc atât pe pagina web a ADR Vest la adresa http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/, cât și pe cea a programului, www.inforegio.ro.
Ghidurile privesc modul de accesare a fondurilor europene prin POR pentru proiecte menite să contribuie la dezvoltarea urbană durabilă prin: reducerea emisiilor de carbon; îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea terenurilor industriale dezafectate; regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate; creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie; creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Acesta va fi distribuit municipiilor reședință de județ din regiune (Arad, Deva, Reșița și Timișoara) în funcție de proiectele propuse de acestea, aceste municipii fiind singurele care pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul axei prioritare 4 a POR.
Pentru a beneficia de aceste finanțări, municipiile trebuie să aibă un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru proiecte depuse în cadrul obiectivului specific 4.1 și o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru proiectele depuse în cadrul tuturor celor 5 obiective specifice menționate anterior.
Aceste documente sunt documente strategice de planificare care abordează provocările de mobilitate urbană, precum și cele economice, de mediu, climatice, demografice și sociale. Toate proiectele finanțate trebuie să răspundă nevoilor municipiilor și direcțiilor strategice stabilite prin documentele de planificare.
Proiectele care vor primi finanțare în cadrul celor 5 obiective specifice vizează: diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale attractive, reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.), construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) și construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Related posts

Apeluri de proiecte în valoare de 96,4 milioane euro pentru iluminat public de calitate

Stefana Muresan

Bistriţa: 35 de proiecte cu finanţare europeană, în valoare de 100 mil. euro

Stefana Muresan

Un buget de peste 1,8 miliarde de lei pe anul 2020 pentru municipiul Oradea

Traian Dan

Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, reabilitat cu fonduri europene

Stefana Muresan

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad – Partener Enterprise Europe Network

redactia

Cel mai mare proiect de modernizare a municipiului Câmpia Turzii. 9 milioane de euro, din fonduri europene

redactia

Europa obligă clusterele să își facă publicitate pe banii lor

Nora Dumitrescu

Software & Design Innovations (Cluj) şi Indeco Soft (Oradea), câte 50.000 euro, fonduri europene

Stefana Muresan

Castelului Banffy din Răscruci, restaurat cu fonduri europene

Stefana Muresan

Brandul Bun de Maramureș va fi licențiat

Nora Dumitrescu

Evoluţia fnanţărilor europene şi a bugetului comunitar, dezbătute de public la Timişoara, cu oficialii Comisiei Europene

Robert Bloancă

Corina Crețu dezbate viitorul politicii de coeziune la București în cadrul reuniunii Conferinței comisiilor de afaceri europene din parlamentele țărilor UE

redactia

Biserica Evanghelică, restaurată cu 3,3 milioane euro

Stefana Muresan

Finanțare europeană de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unor tronsoane din coridorul feroviar Curtici-Constanța

Stefana Muresan

Timișoara: 49 de blocuri reabilitate termic cu fonduri europene

Stefana Muresan

Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Nord-Vest

Stefana Muresan

Băimărenii de la Kema Tronic se vor implica în proiectul Reduces

Nora Dumitrescu

Prima tranșă pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj: 47 milioane euro

Nora Dumitrescu

Bani europeni pentru înnoirea flotei de tramvaie a Timișoarei 

Ligia Voro

Vor veni în ţară peste 800 milioane euro, fonduri europene

Stefana Muresan

Sibiul va transforma o fost groapă de gunoi într-o zonă verde de mari dimensiuni

Papuc Irina

Un nou contract de finanțare pentru Spitalul Județean de Urgență Brașov: se vor achiziționa peste 150 de echipamente medicale

Papuc Irina

Proiect european pentru orientarea tinerilor bihoreni în carieră

Traian Dan

Arad: 300 de biciclete pentru elevi, din bani europeni

Stefana Muresan

Leave a Comment