Fonduri Europene

Noi ghiduri privind Sprijinirea dezvoltării urbane, în consultare publică

Programul Operațional Regional 2014-2020 finanțează în cadrul axei prioritare 4 Dezvoltarea Urbană Durabilă. În acest sens, au fost publicate spre consultare ghidurile solicitantului pentru cele 5 obiective specifice dedicate dezvoltării urbane durabile.
La nivelul Regiunii Vest, beneficiarii direcți ai acestei axe prioritare sunt municipiile Arad, Deva, Reșița și Timișoara.
Obiective specifice pentru care au fost publicate ghidurile solicitantului sunt:
• Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
• Obiectivul specific 4.2 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ
• Obiectivul specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România
• Obiectivul specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
• Obiectivul specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Consultarea publică are ca termen limită data de 18 aprilie 2017, data până la care se pot transmite observații și/sau propuneri de modificare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europe (MDRAPFE) la adresa de e-mail regio@mdrap.ro sau către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) la adresa de e-mail office@adrvest.ro. Ghidurile supuse consultării se găsesc atât pe pagina web a ADR Vest la adresa http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/, cât și pe cea a programului, www.inforegio.ro.
Ghidurile privesc modul de accesare a fondurilor europene prin POR pentru proiecte menite să contribuie la dezvoltarea urbană durabilă prin: reducerea emisiilor de carbon; îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea terenurilor industriale dezafectate; regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate; creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie; creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Acesta va fi distribuit municipiilor reședință de județ din regiune (Arad, Deva, Reșița și Timișoara) în funcție de proiectele propuse de acestea, aceste municipii fiind singurele care pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul axei prioritare 4 a POR.
Pentru a beneficia de aceste finanțări, municipiile trebuie să aibă un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru proiecte depuse în cadrul obiectivului specific 4.1 și o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru proiectele depuse în cadrul tuturor celor 5 obiective specifice menționate anterior.
Aceste documente sunt documente strategice de planificare care abordează provocările de mobilitate urbană, precum și cele economice, de mediu, climatice, demografice și sociale. Toate proiectele finanțate trebuie să răspundă nevoilor municipiilor și direcțiilor strategice stabilite prin documentele de planificare.
Proiectele care vor primi finanțare în cadrul celor 5 obiective specifice vizează: diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale attractive, reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.), construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) și construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Related posts

Orașul Hațeg primește patru milioane de lei, fonduri europene, pentru instalarea unui nou sistem de iluminat public eficient

Robert Bloancă

Corina Crețu: Progrese în implementarea programelor operaționale în regiunea Nord-Vest

Stefana Muresan

Centrul Cultural Clujean a intrat într-un program european de 3 milioane €

Nora Dumitrescu

28 milioane euro pentru managementul deșeurilor în Maramureș

Stefana Muresan

CJ Cluj: Licitație de peste 13 mil. lei pentru restaurarea castelului Bánffy din Răscruci

redactia

Simplificarea depunerii Cererii Unice de Plată pentru fermierii bihoreni

Traian Dan

24AUCTION – platforma de licitații de mărfuri online se lansează curând în România

redactia

Apare un nou brand: Bun de Maramureș

Nora Dumitrescu

Șapte milioane de lei prin POCU, pentru dezvoltarea afacerilor într-un cartier din Timișoara

Robert Bloancă

ADR Centru- 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile

Stefana Muresan

Implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Vest la sfârșitul anului 2018

redactia

Premieră în administrația publică: Angajații de la Fondurile Europene merg în spitalele Covid19 pentru a ajuta medicii să acceseze mai rapid finanțări: Suma disponibilă: 350 de milioane de Euro

Papuc Irina

Adrian Pintea, Director General APIA: Procentul de absorbție din Fondul European de Garantare Agricolă este simțitor mai mare

Stefana Muresan

AFIR – Ghidurile finale pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Stefana Muresan

Astra Vagoane Arad va construi, cu chinezii de la CRRC Qingdao Sifang, 30 de trenuri regionale noi pentru transportul feroviar românesc

Robert Bloancă

Cum intră banii UE în cea mai micuță comună a Regiunii Nord-Vest

Stefana Muresan

S-a deschis aplicația pentru programul de granturi destinat IMM, PFA și ONG

Traian Dan

Echipamente medicale Covid-19 cu finanțare UE pentru spitalele orădene

Traian Dan

Oradea va avea un Arheoparc in incinta Palatului Princiar al Cetatii Oradea, investiție de peste 2 mil. lei

Stefana Muresan

Spitalul Municipal Oradea, dotat cu aparatură medicală de 4 milioane de euro

Traian Dan

Cluj: Program finanțat din fonduri europene pentru digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor de construire

Stefana Muresan

Pasajul pe Centura Oradiei în zona Universității va fi gata până în aprilie

Traian Dan

Finanțare asigurată pentru ocolitoarea Zalăului

Nora Dumitrescu

Spitalul judeţean şi cel municipal din Oradea, reabilitate cu fonduri europene de 12 mil. euro

Stefana Muresan

Leave a Comment