Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Măsuri de finanţare prin PNDR 2014-2020

Daniela Lupei, directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş, a dezvoltat, în cadrul conferinței, un subiect de mare actualitate, pentru actualul ciclu bugetar european, și anume “Accesarea fondurilor europene prin PNDR 2014-2020”.
Daniela Lupei a punctat trei dintre cele mai importante măsuri de finanţare prin PNDR 2014-2020 destinate tinerilor fermieri, investiţiile în exploataţiile agricole şi în procesarea şi marketingul produselor. “Cea mai accesată dintre măsuri este Submăsura 6.1 care beneficiază de o alocare financiară de 400,36 milioane de euro, şi anume sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri. Beneficiarii acestei submăsuri sunt tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată ca şefi ai unei exploataţii agricole. Tânărul fermier trebuie să fie neapărat o persoană juridică, cu vârsta sub 40 de ani, care deţine calificările necesare şi care se instalează pentru prima dată într-o exploataţie agricolă. Sprijinul pentru tânărul fermier se acordă în baza unui plan de afaceri, iar toate acţiunile cuprinse în acest plan de afaceri pot fi acţiuni eligibile, inclusiv achiziţia de teren, de animale precum şi efectuarea de studii, cum sunt cele pedologice. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro şi se acordă în două tranşe, 75 % la semnarea deciziei de finanţare şi 25 % după trei ani de la semnarea deciziei de finanţare. Beneficiarul acestei măsuri trebuie să deţină o exploataţie cu o dimensiune economică între 12.000 şi 15.000 S.O. (coeficient în baza căruia se stabileşte dimensiunea economică a fermei). De asemenea, exploataţia trebuie să fie înregistrată de solicitant în nume propriu, conform formei de organizare, atât în registrul agricol de la primărie cât şi în registrul exploataţiilor de la DSVSA şi APIA. Înaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, tânărul fermier trebuie să facă dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, comercializarea a minim 20 % din producţia proprie. O noutate a programului este stabilirea tânărului fermier în unitatea administrativ teritorială în care are exploataţia”, a precizat Daniela Lupei.
Finanţare pentru investiţiile în exploataţile agricole
A doua măsură de finanţare prezentată a fost cea legată de investiţiile în exploataţile agricole, respectiv Submăsura 4.1. “Această măsură beneficiază de o alocare de 1.017,9 milioane de euro. Începând cu data de 15 decembrie a început cea de a treia sesiune continuă de depunere a cererilor de finanţare online. Beneficiari ai acestei submăsuri pot fi fermierii, cooperativele sau grupurile de producători. În cadrul acestei submăsuri, ca acţiuni eligibile, sau ce poate fi achiziţionat prin această submăsură, pot fi înfiinţarea, extinderea sau modernizarea fermelor zootehnice, a fermelor vegetale, înfiinţarea şi modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări. De asemenea pot fi făcute investiţii în vederea comercializării, investiţii în instalaţii pentru irigaţii în fermă, condiţia fiind ca aceste investiţii pentru irigaţii să fie o componentă secundară într-un proiect de investiţie la nivel de fermă. În cadrul acestei măsuri pot fi făcute investiţii în producerea de energie regenerabilă, condiţia necesară fiind ca aceasta să fie folosită pentru consumul propriu în fermă. Sprijinul se acordă pentru efectuarea cheltuielilor eligibile, iar cele neeligibile urmând a fi suportate de către beneficiarul investiţiei până la ultima tranşă de plată. Rata maximă a sprijinului public în cadrul acestei submăsuri este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, iar în cadrul fermelor cu dimensiunea până la 500.000 SO, pentru proiectele care prevăd achiziţii simple, dotări în cadrul fermei, valoarea maximă este de 500.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru fermele mici. O fermă mică înseamnă o dimensiune economică de până la 8.000 SO. Proiectele care prevăd construcţii montaj pot bemeficia de un sprijin maxim de până la 1 milion de euro pentru fermele mari din sectorul vegetal, respectiv 200.000 de euro pentru fermele mici şi 1,5 milioane de euro pentru legume şi 300.000 de euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic. Intensitatea sprijinului creşte cu 20 de puncte procentuale pentru fermele având dimesiunea economică între 250.000 şi 500.000 SO în cadrul investiţiilor realizate de tinerii fermieri, în investiţiile legate de agromediu şi agricultura ecologică, în zone care se confruntă cu constrângeri naturale, cum este zona montană defavorizată. Pentru fermele cu dimensiunea economică de peste 500.000 SO, sprijinul scade la 30 % şi poate ajunge până la 50 % în cazul proiectelor integrate, în cazul operaţiunilor sprijinite prin Programul European de Investiţii, de asemenea în cadrul investiţiilor din zonele cu constrângeri naturale. Fondurile disponibile în cadrul sesiunii deschise la data de 15 decembrie sunt de 150 de milioane de euro, defalcate pe sectorul vegetal (75 milioane de euro), precum şi pe sectorul zootehnic (75 milioane de euro)”, a punctat directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş.
Submăsura 4.2 -Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole a completat oferta de măsuri din cadrul PNDR 2014-2020, Daniela Lupei subliniind beneficiile acestei măsuri. „Ca şi în cazul Submăsurii 4.1, beneficiari pot fi întreprinderi, cooperative şi grupurile de producători, iar ca acţiuni, înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de procesare, colectare, depozitare, sortare, ambalare, precum şi investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile, folosite doar în cadrul fermei. Ca şi rată maximă a sprijinului nerambursabil, este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, 50 % urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Valoarea maximă este de 1 milion de euro pentru IMM-uri, respectiv 1,5 milioane de euro pentru alte întreprinderi şi 2,5 milioane de euro pentru proiectele care conduc la investiţii, şi anume la un lanţ alimentar integrat”, a precizat Daniela Lupei.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

AgroTransilvania Cluster, model de bune practici

Articolul următor

Enel, pe piaţa de furnizare de gaze naturale

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share