Cultural

UVT: Proiectul „E-QUAL – Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”, finalizat

Universitatea de Vest din Timișoara anunță încheierea proiectului „E-QUAL – Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”, proiect coordonat de către Universitatea de Vest din Timișoara, implementat în parteneriat cu Universitatea Nord – Norvegia și finanțat în cadrul Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 “Cercetare în sectoarele prioritare”.

Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie 2014 – 30 aprilie 2017 și a avut ca scop facilitarea îmbunătăţirii procesului de integrare a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, prin furnizarea unei fundamentări viabile, bazate pe cercetare, pentru actualele politici şi programe care se adresează integrării profesionale a categoriilor vulnerabile.
Proiectul a avut ca ţintă două grupuri vulnerabile specifice: persoanele cu dizabilităţi şi populaţia de etnie romă.
Realizarea proiectului a debutat cu o cercetare comprehensivă a literaturii ştiinţifice şi a bazelor de date privind accesul pe piaţa muncii a adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor de etnie romă.
În a doua etapă a studiului, cu ajutorul metodei de cercetare numită Etnografie Instituţională, a fost investigată experienţa cotidiană a persoanelor vulnerabile care încearcă inserţia pe piaţa forţei de muncă. Pe baza informaţiilor colectate de la reprezentanţii grupurilor vulnerabile, cercetarea s-a centrat apoi pe activitatea profesională specializată a organizaţiilor şi asociaţiilor care lucrează cu și pentru aceste grupuri vulnerabile. Obiectivul a vizat evaluarea modului în care experienţa individuală a persoanelor din categorii vulnerabile se integrează în setul de acţiuni şi relaţii instituţionale. În continuare, organizaţiile care oferă servicii pentru persoanele care au dificultăţi în relaţia cu piaţa muncii, agenţiile locale de ocupare, autorităţile locale şi angajatorii au devenit subiecţi ai cercetării; interviurile cu reprezentanții autorităților locale și cei care oferă servicii beneficiarilor, precum și documentele utilizate de aceştia, au oferit material de analiză pentru cercetarea derulată.
Pe baza acestor activități, analizele ulterioare s-au concentrat pe identificarea intervenţiilor de succes pentru integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă precum şi pe analiza factorilor care generează acest potenţial de succes al respectivelor intervenţii. Conform scopului principal al proiectului, etapa următoare a vizat integrarea rezultatelor cercetării în cadrul politicilor actuale şi a practicilor utilizate în acest domeniu. Pentru a asigura un transfer eficient al cunoaşterii teoretice către practică, echipa de cercetare a colaborat cu actori relevanți din domeniul integrării sociale a categoriilor vulnerabile – reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor private, ai asociațiilor care promovează drepturile acestor persoane, precum și membri ai comunităţii academice – prin sesiuni de formare, publicaţii, grupuri consultative şi sesiuni de informare.
Rezultatele proiectului includ: 10 Rapoarte de cercetare elaborate în diferitele etape ale studiului; 16 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate; 3 cărți de specialitate publicate; o conferinţă internaţională organizată la Timișoara (SIEO 2016); un curs post-universitar organizat la Timișoara, pentru profesioniştii implicaţi în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă; precum și 2 propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și metodologic referitor la incluziunea socială și profesională a grupurilor vulnerabile.
Conferința de încheiere a proiectului a fost precedată de 2 Sesiuni de informare cu factorii de decizie, în cadrul cărora au fost prezentate și dezbătute propunerile elaborate de către echipa de cercetare privind îmbunătățirea cadrului legislativ și metodologic referitor la incluziunea socială și profesională a grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă). De asemenea, instituțiilor prezente la cele două evenimente le-a fost lansată invitația de a se alătura demersului de promovare a propunerilor și înaintare a acestora către autoritățile centrale de resort.
În cadrul conferinței oficiale de încheiere a proiectului, desfășurată în data de 13 aprilie, au fost prezentate rezultatele principale ale acestuia, precum și modalitățile de continuare a colaborării interinstituționale, inițiate cu ocazia activităților din proiect.
În acest sens, în cursul lunii iunie 2017, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza un grup de lucru cu actorii instituționali locali relevanți (din domeniul serviciilor sociale din cadrul primăriilor din județul Timiș, unităților școlare, serviciilor locale de ocupare, serviciilor de îngrijire a sănătății etc.). Scopul acestui grup de lucru este acela de a colecta propuneri și sugestii de la instituțiile și organizațiile furnizoare de servicii pentru categoriile vulnerabile cu privire la teme relevante de cercetare, în vederea includerii acestora în planul de acțiune al „Rețelei Româno-Norvegiene de Cercetare în Științe Sociale”, stabilită în cadrul proiectului cu același titlu (finanțat din Fondul pentru relaţii bilaterale – Programul RO14 “Cercetare în Sectoare Prioritare”), un proiect care debutează în luna mai 2017, prin care se dorește amplificarea impactului și conferirea de sustenabilitate proiectului „E-QUAL – Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”.

Related posts

Cele mai bune restaurante din România, conform Gault&Millau

Ligia Voro

25 pentru Cultură. Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu i-a transmis premierului măsurile economice pentru ca sectorul cultural să depășească efectele crizei

Ion Surdu

Editura Scoala Ardeleana sarbatoreste Centenarul Marii Uniri la Gaudeamus Cluj

Stefana Muresan

SB | Începe Sibiu Jazz Festival

Scaunul care va fi folosit de Papa Francisc, construit la Reghin

Stefana Muresan

Prima audiție clujeană ”ORATORIUL DE PAȘTI” de Valentin Timaru într-un concert-eveniment unic

Stefana Muresan

Muzeul istoriei evreilor din Oradea și Bihor, inaugurat în ultima sinagogă construită în oraș, acum 94 de ani

redactia

Alin Tișe: Transparenţă cât mai mare în selectarea ONG-urilor finanțate de CJ

Stefana Muresan

#EURoad2Sibiu. In 2019, All Roads Lead to Sibiu

Stefana Muresan

80.000 de vizitatori în trei muzee clujene

Stefana Muresan

România: prețurile la serviciile culturale au înregistrat cel mai mare declin din UE, în ultimul deceniu

Papuc Irina

CJ | Literatura şi marea pe viu cu Radu Niciporuc

Ediția aniversară Astra Film Festival 2018 a început

redactia

Spectacole și evenimente gastronomice, în centrul Sibiului, în ziua Summitului UE

Stefana Muresan

Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 caută companii partenere şi semnează cu o societate pentru Fund Raising

Robert Bloancă

Ediția 2019 a evenimentului „Therme Forum” aduce la Sibiu unii dintre cei mai cunoscuți arhitecți din lume

Nicolae Pop

Regele Mihai, simbolul demnității noastre uitate

Stefana Muresan

Publicistul Stelian Tănase elogiază Oradea: „Cum ar fi ţara asta dacă toate oraşele s-ar afla la nivelul de civilizaţie întâlnit la Oradea?”

Stefana Muresan

Libris, vânzări în Peru, Somalia sau Japonia

Stefana Muresan

Târgul de Paști din Oradea va fi organizat în Piața Unirii între 10 și 20 aprilie

Traian Dan

Fotografiile vizitei generalului Berthelot în Alba Iulia, exponatul lunii ianuarie, la Muzeul Unirii

redactia

20.000 de euro s-au strâns la Balul Rotary Zalău pentru Casa Memorială “Iuliu Maniu”

redactia

Universitatea Politehnica Timişoara a creat o platformă pentru agregarea datelor din proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană

Robert Bloancă

Intalnire cu Ioan-Aurel Pop la Gaudeamus Cluj-Napoca

Stefana Muresan

Leave a Comment