Cultural

UVT: Proiectul „E-QUAL – Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”, finalizat

Universitatea de Vest din Timișoara anunță încheierea proiectului „E-QUAL – Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”, proiect coordonat de către Universitatea de Vest din Timișoara, implementat în parteneriat cu Universitatea Nord – Norvegia și finanțat în cadrul Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 “Cercetare în sectoarele prioritare”.

Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie 2014 – 30 aprilie 2017 și a avut ca scop facilitarea îmbunătăţirii procesului de integrare a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, prin furnizarea unei fundamentări viabile, bazate pe cercetare, pentru actualele politici şi programe care se adresează integrării profesionale a categoriilor vulnerabile.
Proiectul a avut ca ţintă două grupuri vulnerabile specifice: persoanele cu dizabilităţi şi populaţia de etnie romă.
Realizarea proiectului a debutat cu o cercetare comprehensivă a literaturii ştiinţifice şi a bazelor de date privind accesul pe piaţa muncii a adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor de etnie romă.
În a doua etapă a studiului, cu ajutorul metodei de cercetare numită Etnografie Instituţională, a fost investigată experienţa cotidiană a persoanelor vulnerabile care încearcă inserţia pe piaţa forţei de muncă. Pe baza informaţiilor colectate de la reprezentanţii grupurilor vulnerabile, cercetarea s-a centrat apoi pe activitatea profesională specializată a organizaţiilor şi asociaţiilor care lucrează cu și pentru aceste grupuri vulnerabile. Obiectivul a vizat evaluarea modului în care experienţa individuală a persoanelor din categorii vulnerabile se integrează în setul de acţiuni şi relaţii instituţionale. În continuare, organizaţiile care oferă servicii pentru persoanele care au dificultăţi în relaţia cu piaţa muncii, agenţiile locale de ocupare, autorităţile locale şi angajatorii au devenit subiecţi ai cercetării; interviurile cu reprezentanții autorităților locale și cei care oferă servicii beneficiarilor, precum și documentele utilizate de aceştia, au oferit material de analiză pentru cercetarea derulată.
Pe baza acestor activități, analizele ulterioare s-au concentrat pe identificarea intervenţiilor de succes pentru integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă precum şi pe analiza factorilor care generează acest potenţial de succes al respectivelor intervenţii. Conform scopului principal al proiectului, etapa următoare a vizat integrarea rezultatelor cercetării în cadrul politicilor actuale şi a practicilor utilizate în acest domeniu. Pentru a asigura un transfer eficient al cunoaşterii teoretice către practică, echipa de cercetare a colaborat cu actori relevanți din domeniul integrării sociale a categoriilor vulnerabile – reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor private, ai asociațiilor care promovează drepturile acestor persoane, precum și membri ai comunităţii academice – prin sesiuni de formare, publicaţii, grupuri consultative şi sesiuni de informare.
Rezultatele proiectului includ: 10 Rapoarte de cercetare elaborate în diferitele etape ale studiului; 16 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate; 3 cărți de specialitate publicate; o conferinţă internaţională organizată la Timișoara (SIEO 2016); un curs post-universitar organizat la Timișoara, pentru profesioniştii implicaţi în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi şi de etnie romă; precum și 2 propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și metodologic referitor la incluziunea socială și profesională a grupurilor vulnerabile.
Conferința de încheiere a proiectului a fost precedată de 2 Sesiuni de informare cu factorii de decizie, în cadrul cărora au fost prezentate și dezbătute propunerile elaborate de către echipa de cercetare privind îmbunătățirea cadrului legislativ și metodologic referitor la incluziunea socială și profesională a grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă). De asemenea, instituțiilor prezente la cele două evenimente le-a fost lansată invitația de a se alătura demersului de promovare a propunerilor și înaintare a acestora către autoritățile centrale de resort.
În cadrul conferinței oficiale de încheiere a proiectului, desfășurată în data de 13 aprilie, au fost prezentate rezultatele principale ale acestuia, precum și modalitățile de continuare a colaborării interinstituționale, inițiate cu ocazia activităților din proiect.
În acest sens, în cursul lunii iunie 2017, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza un grup de lucru cu actorii instituționali locali relevanți (din domeniul serviciilor sociale din cadrul primăriilor din județul Timiș, unităților școlare, serviciilor locale de ocupare, serviciilor de îngrijire a sănătății etc.). Scopul acestui grup de lucru este acela de a colecta propuneri și sugestii de la instituțiile și organizațiile furnizoare de servicii pentru categoriile vulnerabile cu privire la teme relevante de cercetare, în vederea includerii acestora în planul de acțiune al „Rețelei Româno-Norvegiene de Cercetare în Științe Sociale”, stabilită în cadrul proiectului cu același titlu (finanțat din Fondul pentru relaţii bilaterale – Programul RO14 “Cercetare în Sectoare Prioritare”), un proiect care debutează în luna mai 2017, prin care se dorește amplificarea impactului și conferirea de sustenabilitate proiectului „E-QUAL – Cercetare calitativă privind integrarea profesională a categoriilor vulnerabile”.

Related posts

[Enjoy Transylvania!] Concepte de arhitectură în Transilvania (2): Primele fortificații

Transilvania Business

Proiect unic la Alba Iulia: Muzeu al Copilului. Investiția se ridică la 2,5 milioane de euro

Papuc Irina

Reabilitarea Casei Tineretului din Baia Mare costă 15 milioane de euro

Nora Dumitrescu

Sandrone Dazieri (Italia), invitat de onoare la Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2017

Stefana Muresan

Lucrările la Palatul Rimanóczy Kálmán din Oradea, aproape finalizate

Ligia Voro

[Enjoy Transylvania!] Municipiul Blaj – continuitatea evoluției, de la importanță istorică, la putere economică

Transilvania Business

Cartea cu vinuri românești care te scutește să mai cumperi alte cărți

Stefana Muresan

Editura Casa din Oradea sprijină conceptul „do-it-yourself”

Traian Dan

Vasile Muscă lansează volumul „Centrul de la margine. Însemnări, meditaţii, aforisme”

Stefana Muresan

Filarmonica Moldova din Iași, prin Cosmin Morariu și Mihai Ailenei, transmite mesajul lui Enescu către sătmăreni

Gruita Ienasoiu

Lansare de carte: „Ca o imensa scena, Transilvania…” de Mircea Zaciu

Stefana Muresan

Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” și-a desemnat concurenții

Ligia Voro

Sub zodia incandescentă a artelor ceramicii

Transilvania Business

[Enjoy Transylvania!] The Municipality of Blaj – continuity of evolution, from historical importance to economic power

Transilvania Business

Stele Michelin pentru obiective din Târgu Mureș

Ligia Voro

Ediția cu numărul XII a Sibiu Fringe Festival, la final

Stefana Muresan

Manual de educaţie financiară pentru întreaga familie, lansat la Brașov

Stefana Muresan

Consiliul Județean Cluj a câștigat procesul privind castelul Goga de la Ciucea

Stefana Muresan

Muzeul Bucovinei a lansat propria ciocolată cu ocazia aniversării a 120 de ani de la înființare: produsă la Cisnădie

Papuc Irina

Campania „Salvaţi istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu Maniu!” la finalul anului 2018

redactia

25 pentru Cultură. Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu i-a transmis premierului măsurile economice pentru ca sectorul cultural să depășească efectele crizei

Ion Surdu

Centru indoor și outdoor de formare profesională în „Episcopia Bihor”

Traian Dan

Regele Mihai, simbolul demnității noastre uitate

Stefana Muresan

„Administrații eficiente și primari vizionari”. Viziune europeană – în Ibănești se investește în calitatea vieții

Transilvania Business

Leave a Comment