Cluj IT&C Ultimele stiri

Un nou parteneriat între UBB, grupul Porsche și NTT Data

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, împreună cu com­pa­niile Porsche AG, MHP Con­sul­ting, deţinută de gigantul Por­sche, şi furnizorul de servicii şi so­luţii software NTT DATA Ro­mâ­nia au prelungit până în 2020 acor­dul de finanţare a specializării Informatică în limba germană, din cadrul Facul­tăţii de Matematică şi Infor­matică.
Acordul prevede atât conti­nua­rea sponsorizării specia­lizării Infor­ma­tică în limba germană, nivel li­cen­ţă, dar şi finanţarea unui pro­gram nou de master în limba ger­mană (Sisteme Informatice Avan­sate: proiectare, modelare, dez­volta­re).
Până în prezent, în cadrul programului care scoate anual la concursul de Admitere un număr de 75 de locuri, au fost înmatriculaţi, la nivel licenţă, 170 de studenţi care participă la programe de mentorat, internship şi cursuri susţinute de cadre didactice din Universitatea Babeş-Bolyai, dar şi din universităţi din Germania şi Austria, precum şi de specialişti din companiile partenere.
Universitatea Babeş-Bolyai, împreună cu MHP Consulting Romania SRL, Porsche AG şi cu EBS Romania SA (în prezent NTT DATA Romania) au semnat în luna martie 2014 un contract pentru finanţarea primului program de studiu nivel licenţă de Informatică cu limba de predare germană, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică. Acordul prevedea sprijinirea programului de studiu Informatică (limba de predare germană) prin finanţarea activităţilor didactice, de cercetare şi pentru susţinerea financiară a studenţilor din cadrul acestui program.

Related posts

Reabilitare importantă cu fonduri europene la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu din Brașov

Papuc Irina

Peste 2 milioane de euro fonduri Regio pentru spitalul din Blaj

Ligia Voro

Bugetul județului Sibiu, adoptat: mai mult de 60% este destinat secțiunii de dezvoltare

Papuc Irina

Leave a Comment