Antreprenori

Noi atribuţii pentru firme şi instituţii

Orice autoritate, instituție centrală și locală, civilă sau militară, dar și firmele private care au peste 50 de angajați sunt obligate să desemneze un angajat care să aibă ca atribuții în domeniul egalității de șanse și tratament între femei și bărbați. Guvernul a publicat normele de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați.

Unul dintre mijloacele de a-și îndeplini atribuțiile angajatul respectiv va fi strângerea și analiza informațiilor despre salariaţi.

Metode:

c) procedura internă de recrutare și selectare a noilor angajați;

d) procedura internă privind promovarea, inclusiv ocuparea funcțiilor de decizie, a funcțiilor din consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor private;

e) politica de salarizare și nivelurile de salarizare efective aferente funcțiilor de management și de execuție existente, cu măsuri menite să asigure egalitatea de gen și eliminarea disparităților salariale între femei și bărbați, precum și condiții echitabile la pensionarea femeilor și bărbaților;

f) formarea continuă și dezvoltarea carierei;

g) diferite măsuri care să vizeze o mai bună reconciliere a vieții profesionale cu viața de familie care pot include dispoziții privind: concediul de maternitate, concediul de creștere și îngrijirea copilului, concediu paternal, maternitatea, îngrijire a copiilor și a altor persoane dependente aflate în îngrijire și alte tipuri de concedii familiale, concediul de acomodare pentru familiile care adoptă copii, modalitățile speciale de organizare a timpului de lucru cum ar fi: organizarea timpului de lucru cu timp parțial, împărțirea locurilor de muncă, telemunca, programul de lucru flexibil și modalitățile de sprijin pentru îngrijirea copiilor;

h) organizarea muncii, condițiile de muncă și mediul de muncă;

i) dezvoltarea unui sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea sexuală și discriminarea pe criterii de sex la locul de muncă, în scopul asigurării unui acces real al victimelor la toate etapele administrative și judiciare prevăzute de lege și îndrumarea acestora pe întreg parcursul derulării acestor proceduri.

j) asigurarea tratamentului egal la sănătate și securitate în muncă.

sursa: legestart.ro

Related posts

Piața chineză se deschide pentru exporturile românești

redactia

Noi oportunități de afaceri pentru companiile românești

Stefana Muresan

Businessmenii din Baia Mare: vrem mai multe curse internaționale pe aeroport

Nora Dumitrescu

Leave a Comment