Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

ASF a atins obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță că obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status[1]), demarat de Autoritate acum cinci ani, a fost atins odată cu decizia recentă a agenției de rating FTSE Russell cu privire la încadrarea Bursei de Valori București în categoria piețelor emergente.

 

Proiectul STEAM a fost adoptat de către ASF în luna august a anului 2014, în vederea punerii în aplicare a unor măsuri pentru facilitarea reclasificării pieței de capital din România, de către furnizorii globali de indici financiari, de la categoria Piață de Frontieră (Frontier Market) la Piață Emergentă (Emerging Market).

La momentul demarării proiectului a fost avută în vedere metodologia din raportul elaborat de MSCI (Morgan Stanley Capital International) încă din anul 2011 privind tipurile naționale de piețe de capital.

Ulterior, în luna martie a anului 2015, proiectul a fost revizuit și actualizat, fiind identificate cinci mari direcții  de acțiune, respectiv:

I – REVIZUIREA LEGISLAȚIEI PRIMARE ȘI SECUNDARE

II – CONSOLIDAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PIEȚEI DE CAPITAL    

III – DEZVOLTAREA PIEȚEI DE OBLIGAȚIUNI

IV – STIMULAREA CREȘTERII NUMĂRULUI DE EMITENȚI ȘI A LICHIDITĂȚII PIEȚEI DE CAPITAL

V – DEZVOLTAREA PIEȚEI DE RETAIL ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ

 

În această etapă superioară a proiectului au fost continuate demersurile anterioare de eliminare a barierelor legale și operaționale din calea încadrării pieței locale de capital ca piață emergentă, printre cele mai importante obiective atinse în derularea acestui proiect fiind:

 • Elaborarea unui pachet de acte normative acoperind ariile de reglementare aflate în competența ASF, precum:
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață;
 • Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
 • Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
 • Proiectul de lege privind fondurile de investiții alternative – s-a concretizat prin PLx. 374/2019, care se află în dezbatere în Camera Deputaților (a doua cameră sesizată);
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

Printre obiectivele pe termen mediu și lung urmărite de acest nou cadru legislativ s-au numărat:

 • Crearea unui cadru juridic care să permită tranzacționarea de noi instrumente financiare pe piața de capital;
 • Reducerea sarcinii administrative a emitenților mici și mijlocii, pentru a facilita accesul acestora la capital;
 • Facilitarea exercitării drepturilor de către acționar, inclusiv dreptul de a participa la adunările generale și de a vota în cadrul acestora;
 • Introducerea de noi cerințe referitoare la politica de remunerare/raportul de remunerare care se prezintă în AGA, precum și cerințe referitoare la raportarea tranzacțiilor cu persoane afiliate;
 • Consolidarea infrastructurii pieței financiare atât în domeniul tranzacționării, cât și în domeniul post-tranzacționării;
 • Diversificarea tipurilor de OPC disponibile pentru plasamentele investitorilor;
 • Protecția investitorilor de retail prin noi reguli aferente depozitării activelor, politicii de remunerare și regimului sancționatoriu aplicabil OPCVM.
 • Revizuirea legislației secundare în vederea armonizării ei cu noul cadru legal primar și cu evoluțiile înregistrate la nivelul legislației europene și al pieței de capital locale. ASF a emis o serie de reglementări cu impact deosebit asupra entităților și operațiunilor specifice pieței de capital, precum:
 • Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
 • Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2015 privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România;
 • Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative;
 • Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare;
 • Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
 • Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
 • Regulamentul nr. 8/2019 privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP).
 • Eficientizarea și fluidizarea operațiunilor de împrumut de instrumente financiare;
 • Extinderea posibilității de listare a emitenților pe piețele externe;
 • Creșterea gradului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă la nivelul entităților din piața de capital;
 • Inițierea procesului de constituire a unei contrapărți centrale.

Având în vedere că pe data de 26.09.2019, FTSE Russell a anunțat că România va fi promovată la statutul de piață emergentă, ASF anticipează o mai mare vizibilitate a țării noastre la nivel mondial pe „radarul” investițional al marilor investitori profesionali. Această decizie este de altfel și o modalitate directă de a atrage pe piața de capital locală noi categorii de investitori, care în prezent nu investesc în piețele de frontieră.

În perioada următoare, ASF va continua eforturile pentru realizarea obiectivelor aflate în desfășurare în cadrul proiectului STEAM, monitorizând deciziile care urmează să fie luate în luna iunie 2020 de către MSCI privind o posibilă încadrare similară a Bursei de la București în aceeași categorie a piețelor emergente.

[1] Set de acțiuni derulate de ASF pentru obținerea încadrării pieței locale de capital ca piață emergentă

Total
25
Shares
Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Recunoașterea europeană a internaționalizării la UVT

Articolul următor

Clujenii sunt așteptați din nou în stradă. De data asta la Art in the Street 2019

Citește si:
Total
25
Share