București Finante-banci Ultimele stiri

ASF a atins obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță că obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status[1]), demarat de Autoritate acum cinci ani, a fost atins odată cu decizia recentă a agenției de rating FTSE Russell cu privire la încadrarea Bursei de Valori București în categoria piețelor emergente.

 

Proiectul STEAM a fost adoptat de către ASF în luna august a anului 2014, în vederea punerii în aplicare a unor măsuri pentru facilitarea reclasificării pieței de capital din România, de către furnizorii globali de indici financiari, de la categoria Piață de Frontieră (Frontier Market) la Piață Emergentă (Emerging Market).

La momentul demarării proiectului a fost avută în vedere metodologia din raportul elaborat de MSCI (Morgan Stanley Capital International) încă din anul 2011 privind tipurile naționale de piețe de capital.

Ulterior, în luna martie a anului 2015, proiectul a fost revizuit și actualizat, fiind identificate cinci mari direcții  de acțiune, respectiv:

I – REVIZUIREA LEGISLAȚIEI PRIMARE ȘI SECUNDARE

II – CONSOLIDAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PIEȚEI DE CAPITAL    

III – DEZVOLTAREA PIEȚEI DE OBLIGAȚIUNI

IV – STIMULAREA CREȘTERII NUMĂRULUI DE EMITENȚI ȘI A LICHIDITĂȚII PIEȚEI DE CAPITAL

V – DEZVOLTAREA PIEȚEI DE RETAIL ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ

 

În această etapă superioară a proiectului au fost continuate demersurile anterioare de eliminare a barierelor legale și operaționale din calea încadrării pieței locale de capital ca piață emergentă, printre cele mai importante obiective atinse în derularea acestui proiect fiind:

 • Elaborarea unui pachet de acte normative acoperind ariile de reglementare aflate în competența ASF, precum:
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață;
 • Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
 • Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
 • Proiectul de lege privind fondurile de investiții alternative – s-a concretizat prin PLx. 374/2019, care se află în dezbatere în Camera Deputaților (a doua cameră sesizată);
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

Printre obiectivele pe termen mediu și lung urmărite de acest nou cadru legislativ s-au numărat:

 • Crearea unui cadru juridic care să permită tranzacționarea de noi instrumente financiare pe piața de capital;
 • Reducerea sarcinii administrative a emitenților mici și mijlocii, pentru a facilita accesul acestora la capital;
 • Facilitarea exercitării drepturilor de către acționar, inclusiv dreptul de a participa la adunările generale și de a vota în cadrul acestora;
 • Introducerea de noi cerințe referitoare la politica de remunerare/raportul de remunerare care se prezintă în AGA, precum și cerințe referitoare la raportarea tranzacțiilor cu persoane afiliate;
 • Consolidarea infrastructurii pieței financiare atât în domeniul tranzacționării, cât și în domeniul post-tranzacționării;
 • Diversificarea tipurilor de OPC disponibile pentru plasamentele investitorilor;
 • Protecția investitorilor de retail prin noi reguli aferente depozitării activelor, politicii de remunerare și regimului sancționatoriu aplicabil OPCVM.
 • Revizuirea legislației secundare în vederea armonizării ei cu noul cadru legal primar și cu evoluțiile înregistrate la nivelul legislației europene și al pieței de capital locale. ASF a emis o serie de reglementări cu impact deosebit asupra entităților și operațiunilor specifice pieței de capital, precum:
 • Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
 • Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2015 privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România;
 • Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative;
 • Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare;
 • Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
 • Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
 • Regulamentul nr. 8/2019 privind modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP).
 • Eficientizarea și fluidizarea operațiunilor de împrumut de instrumente financiare;
 • Extinderea posibilității de listare a emitenților pe piețele externe;
 • Creșterea gradului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă la nivelul entităților din piața de capital;
 • Inițierea procesului de constituire a unei contrapărți centrale.

Având în vedere că pe data de 26.09.2019, FTSE Russell a anunțat că România va fi promovată la statutul de piață emergentă, ASF anticipează o mai mare vizibilitate a țării noastre la nivel mondial pe „radarul” investițional al marilor investitori profesionali. Această decizie este de altfel și o modalitate directă de a atrage pe piața de capital locală noi categorii de investitori, care în prezent nu investesc în piețele de frontieră.

În perioada următoare, ASF va continua eforturile pentru realizarea obiectivelor aflate în desfășurare în cadrul proiectului STEAM, monitorizând deciziile care urmează să fie luate în luna iunie 2020 de către MSCI privind o posibilă încadrare similară a Bursei de la București în aceeași categorie a piețelor emergente.

[1] Set de acțiuni derulate de ASF pentru obținerea încadrării pieței locale de capital ca piață emergentă

Related posts

Sibiu: Două mii de grădinari oferă gratuit semințe, în toată țara, ca să salveze legumele și fructele românești

redactia

[Enjoy Transylvania!] Povestea vinului (2) Podgoria Jidvei

Transilvania Business

Universități renumite din Suedia și Irlanda caută studenți în România

Traian Dan

Medisprof Cancer Center din Cluj-Napoca, investiție de 14 mil. euro, aşteaptă să intre în con­tract cu Casa pe centrul de radioterapie

redactia

Endava deschide două noi centre software în Transilvania

Ligia Voro

Fizica de la UVT, în clasificarea Best Global Universities by Subject; locul 2 la nivel național

Stefana Muresan

B | BMW, 100 de ani de istorie, 100 de ani de viitor

Germanii ridică un data center cu 300 de rack-uri la Cluj

Nora Dumitrescu

Zitec țintește afaceri în creştere cu până la 20% și angajează câteva zeci de persoane în Bucureşti şi Braşov

Stefana Muresan

Președintele CJ Maramureș și CEO ATP Exodus, la Forumul Mondial al Capacității de Producție și Cooperare de Afaceri din China

redactia

Măștile “made in Romania” au intrat în rețelele Lidl și Carrefour

Nora Dumitrescu

“Fiscal do’s and don’ts when working with inter-company/group transactions”

Transilvania Business

Din bani de la buget şi din fonduri europene: Infrastructura medicală din Timişoara se dezvoltă în ritm rapid

Robert Bloancă

[Enjoy Transylvania!] Arad: 15 years of development, 15 years of economic growth!

Transilvania Business

Studiu Continental România și Academia Titi Aur: șoferii admit că încalcă regulile de circulație intenționat

Ligia Voro

Primul zbor de sezon Cluj – Constanța, din 16 iulie

Nora Dumitrescu

Patru ani de Fluent în Finanțe: 16.500 de participanți la seminariile BVB

Ligia Voro

Big Brother la Oradea. Primăria a instalat 314 camere video pentru siguranța cetățenilor

Traian Dan

Promisiuni de finanțare pentru Sala Polivalentă din Oradea și pentru stadion

Traian Dan

Another record year for P3 paves way for major growth in 2017

Ionut Oprea

Parcare office privată din Cluj, disponibilă public peste noapte

Nora Dumitrescu

Din toamnă, pe autostradă de la Nădăşelu la Câmpia Turzii. Tirrena Scavi a instalat grinzile pe viaductul Gilău

Stefana Muresan

Reșița va avea tramvaie mai bune decât Bucureștiul. 77 de milioane de euro, investiți într-un proiect de mobilitate urbană

redactia

Peste 200 km de drumuri din Braşov, Covasna, Mureş, Sibiu şi Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri UE

Stefana Muresan

Leave a Comment