Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

[Enjoy Transylvania!] Oradea, bijuteria șlefuită cu fonduri comunitare. Sumă record atrasă din proiecte cu finanțare europeană

Municipiul Oradea e pe buzele tuturor, când vine vorba să fie dat un exemplu pozitiv de administrație publică locală din România. În ultimii zece ani, administrația publică locală a atras investiții în valoare de 620 de milioane de euro doar din proiecte cu finanțare nerambursabilă, pentru prefacerea municipiului într-o bijuterie a României.

Municipiul Oradea a trecut în 10 ani printr-o transformare uimitoare. Nu e nicio rețetă minune, însă a contat ceva. Trebuie să ai un conducător – primarul Ilie Bolojan – atent la ceea ce este nevoie în oraș și care să își asume deciziile luate.

Banii inteligent administrați îi descoperi în toate colțurile orașului. Meritul pentru atragerea fondurilor europene îi aparține Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI), înființată în urmă cu zece ani, prin intermediul căreia Primăria Oradea a reușit să câștige mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă, menite să reabiliteze o serie de obiective turistice și arhitecturale, dar și proiecte care să ducă la dezvoltarea infrastructurii municipiului – rutiere, de afaceri, de transport, medicale sau educaționale. O serie de proiecte au fost finalizate, altele se află în derulare, iar altele sunt în faza de prefinanțare.

Dacă ar fi să amintim proiectele finalizate care au urmărit valorificarea turistică a orașului, acestea ar fi: Reabilitarea, refuncţionalizarea şi introducerea în circuitul turistic al Cetății Oradea – “Cetatea Oradea, Centru multicultural și multiconfesional european”, Reabilitarea şi modernizarea Centrelor de Cazare Temporară din Oradea, Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea-Debrecen (Sinagoga ZION), Pistă de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu (Ungaria) și Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapati din judeţul Hajdu Bihar.

În ceea ce privește dezvoltarea mediului de business, Primăria Oradea a finalizat proiectul “Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea”.

Turismul și afacerile nu pot fi dezvoltate dacă la îndemâna turiștilor, oamenilor de afaceri și locuitorilor nu există o infrastructură rutieră prietenoasă. În acest sens, Primăria Oradea a implementat proiectele “Construirea pasajelor denivelate între Drumul de Centură al Municipiului Oradea (str. Ogorului) și Drumul Național DN 76 relația Deva, respectiv între Drumul de Centură al Municipiului Oradea (str. Ogorului/Calea Sântandreiului) și Drumul Național DN 79 Arad-Oradea”, precum și “Decongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea-Biharkeresztes”.

Alte două proiecte derulate de primărie au urmărit diversificarea surselor de energie termică, respectiv eficientizarea energetică a sistemului de termoficare. În acest sens au fost implementate două proiecte: “Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ”, respectiv “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.

12 proiecte în implementare

Nu mai puțin de 12 proiecte sunt în momentul de față în curs de implementare în Municipiul Oradea. Acestea vizează domenii diverse de la creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, cum sunt proiectele “Creșterea performanței energetice a spitalelor din Oradea” sau “Creșterea eficienței energetice a clădirilor aferente unor licee, școli și grădinițe din Municipiul Oradea”, până la dezvoltarea transportului public și mobilității urbane, cum sunt proiectele “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea”, “Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a Municipiului Oradea”, „Dezvoltarea și prioritizarea transportului de călători din Municipiul Oradea”, “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Vasile Alecsandri, Oradea”, „Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Piața Cetate, Oradea” sau “City Walk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării”.

De asemenea, Primăria Municipiului Oradea continuă proiectele ambițioase care urmăresc punerea în valoare a patrimoniului arhitectural local. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt în implementare proiectele: “Restaurarea Casei Darvas – La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession”, „Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea”, „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional european – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”.

Echipa Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI) a fost atentă, de asemenea, la dinamica populației și nevoile locuitorilor, al căror număr a trecut în ultimii aproape 10 ani de 220 de mii, precum și la cerințele de pe piața forței de muncă și nevoile companiilor locale, investind în infrastructura educațională a municipiului. În prezent, sunt derulate două proiecte cu acest scop, și anume: “Extinderea unor creșe și grădinițe, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea; Construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, respectiv “Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic”.

În 2018 – alte 14 proiecte elaborate și depuse

Anul trecut, Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI), a elaborat și depus 14 proiecte cu finanțare europeană, în vederea continuării dezvoltării strategice a orașului din punct de vedere economic, medical, social, cultural etc.

Luându-le defalcat, în vederea dezvoltării economice, Primăria Municipiului Oradea mizează și pe proiectul “Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”, elaborat și depus spre finanțare anul trecut.

Apoi, municipalitatea orădeană continuă să se preocupe de creșterea calității serviciilor medicale pentru locuitorii și turiștii aflați în vacanță în oraș, în acest sens fiind înaintate trei proiecte cu finanțare europeană: “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Judetean Békés”, „Extindere ambulator corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Etapa I și Etapa II”, și “Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență”.

În domeniul energetic și în vederea creșterii eficienței energetice, Primăria Oradea a întocmit și a depus două proiecte, și anume: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” și “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apa caldă în anumite cartiere din Oradea”.

Pentru dezvoltarea unui transport public ecologic, îmbunătățirea mobilității urbane și creșterea calității aerului în municipiu, primăria a redactat și depus patru proiecte care se circumscriu acestor obiective: “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”, „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”, „Amenajarea unor coridoare verzi din municipiul Oradea” și „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Oradea”.

Bineînțeles nu a fost uitată infrastructura educațională, cu argumentele deja expuse mai sus, astfel că patru proiecte răspund nevoilor locuitorilor și companiilor din municipiu: “Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniți din comunități marginalizate în Municipiul Oradea”, „Construirea de Grădinițe noi cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie anteprescolară şi preşcolară în Municipiul Oradea”, „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea” și „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice Școala Gimnazială nr. 11”.

(Din ediția specială TB 86 – „ENJOY TRANSYLVANIA!” – mai/iunie 2019)

Total
17
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Elite în business. Județul Mureș. Geiger Transilvania, performanță constantă în construcții

Articolul următor

Geiger va construi prima parcare multietajată de mare capacitate din Sibiu: investiție de 24 milioane lei

Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
17
Share