Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Comisia Europeană înlesnește tranziția digitală pentru întreprinderi și cetățeni

   Programul „Europa digitală” este primul program de finanțare al UE al cărui obiectiv principal este să aducă tehnologiile digitale mai aproape de întreprinderi și de cetățeni. Cu un buget total planificat de 7,5 miliarde EUR (în prețuri curente) pe o perioadă de 7 ani, acesta va accelera redresarea economică și va modela transformarea digitală a societății și a economiei europene, de care vor beneficia în special întreprinderile mici și mijlocii. Programul „Europa digitală” va fi implementat prin intermediul unor programe de lucru multianuale.

   Comisia a adoptat trei programe de lucru pentru programul „Europa digitală”, în cadrul cărora sunt evidențiate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală de 1,98 miliarde EUR.

   Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui în mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei în vederea transpunerii în practică a deceniului digital al Europei. Programul „Europa digitală” își propune să sprijine suveranitatea tehnologică a Europei și să introducă pe piață soluții digitale în beneficiul cetățenilor, al administrațiilor publice și al întreprinderilor.

   Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde EUR, se va concentra pe investițiile din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și spațiilor de date, infrastructurii de comunicații cuantice, competențelor digitale avansate și utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 2022. Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru specifice: primul se axează pe finanțarea din domeniul securității cibernetice și dispune de un buget de 269 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și dispune de un buget de 329 de milioane EUR, până la sfârșitul anului 2023.

   Programul de lucru principal pentru programul „Europa digitală” va include investiții, în special în următoarele domenii:

  • implementarea unor spații comune de date (de exemplu, spații de date pentru sectoarele producției, mobilității și finanțelor) care vor facilita schimbul transfrontalier de date pentru întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile nou-înființate, și pentru sectorul public, precum și implementarea unei infrastructuri și a unor servicii agregate de tip cloud-to-edge, care vor constitui coloana vertebrală a soluțiilor digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de date;
  • construirea de instalații de testare și experimentare pentru soluții bazate pe IA, cu scopul de a stimula utilizarea IA de încredere (inclusiv de către IMM-uri și întreprinderi nou-înființate) pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și asistența medicală durabilă (de exemplu, implementarea unor infrastructuri de testare a IA pentru sănătate, precum și pentru orașele și comunitățile inteligente);
  • implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate pentru UE (EuroQCI), care va asigura o reziliență ridicată la atacurile cibernetice;
  • înființarea și organizarea de studii de master în domeniul principalelor tehnologii digitale avansate pentru a stimula competențele digitale în Europa, inclusiv acțiuni cum ar fi organizarea de cursuri intensive în domeniul digital pentru IMM-uri, astfel cum s-a anunțat în Agenda pentru competente și în Strategia pentru IMM-uri, prezentate în 2020;
  • înființarea, operarea, asigurarea întreținerii și dezvoltării continue de servicii digitale care să sprijine interoperabilitatea transfrontalieră a soluțiilor utilizate de administrațiile publice (de exemplu, identitatea digitală europeană).

Programul de lucru privind securitatea cibernetică va include investiții în dezvoltarea de echipamente, instrumente și infrastructuri de date avansate în materie de securitate cibernetică. Acesta va finanța dezvoltarea și utilizarea optimă a cunoștințelor și competențelor legate de securitatea cibernetică, va promova schimbul de bune practici și va asigura implementarea pe scară largă a unor soluții de securitate cibernetică de ultimă generație la nivelul economiei europene.

În cadrul programului „Europa digitală” se va implementa o rețea de centre europene de inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, deoarece va oferi acces la testarea tehnologică și va sprijini transformarea digitală a organizațiilor private și publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, regional sau local, după caz. Centrele europene de inovare digitală vor constitui un instrument important în cadrul politicilor UE, în special în cadrul politicii industriale și al politicii pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate, acestea urmând să sprijine întreprinderile și sectorul public în dubla tranziție verde și digitală.

Până la sfârșitul lunii noiembrie vor fi publicate primele cereri de propuneri pentru programul „Europa digitală”, următoarele fiind prevăzute în 2022. Programele de lucru vor fi implementate în principal prin granturi și achiziții publice. Câteva acțiuni, cum ar fi cele din cadrul inițiativei „Destinația Pământ”, vor fi implementate prin gestiune indirectă, iar organizațiile partenere vor asigura actualizările necesare.

    Cum să obțineți finanțare în cadrul programului Europa digitală  

    În primii ani, programul Europa digitală va fi implementat prin intermediul a patru programe de lucru: 

   – pentru toate acțiunile, cu excepția celor implementate de celelalte trei programe de lucru Programul de lucru DIGITAL Europe 2021-2022 (.pdf) 

   – pentru huburile europene de inovare digitală – DIGITAL Europe – Programul de lucru EDIH 2021-2023 (.pdf)

   – pentru acțiuni de securitate cibernetică – DIGITAL Europe – Programul de lucru pentru securitate cibernetică 2021-2022 (.pdf)

   – pentru acțiunile de calcul de înaltă performanță (programul de lucru va fi pregătit de întreprinderea comună EuroHPC).

    Acestea vă oferă informații cu privire la conținutul apelurilor de granturi și achiziții deschise pentru propuneri în 2021 și 2022. Primele apeluri vor fi publicate până la sfârșitul lunii noiembrie.

   Pagina web cu oportunități de finanțare și licitație vă oferă o imagine de ansamblu asupra cererilor de propuneri („apeluri”) care urmează sau sunt deja deschise. Fiecare apel are propriul document de apel, legat de un anumit subiect. Acesta oferă informații mai precise cu privire la unele dintre problemele pe care Comisia Europeană ar dori să le abordați în propunere. Pagina web cu oportunități de finanțare și licitație găzduiește serviciile pentru gestionarea propunerilor și proiectelor dvs. de-a lungul ciclului de viață.

   Trimiteți propunerea dvs Dacă doriți să răspundeți la un apel, trebuie să trimiteți o propunere înainte de ora 17:00, ora Bruxelles-ului, în ziua termenului indicat pentru apel. Vă rugăm să rețineți că acest termen limită și ora specifică sunt stricte și trebuie respectate. Comisia Europeană recomandă insistent să vă prezentați propunerea în timp util și să nu așteptați până în ultimul moment. Toate propunerile trebuie trimise online. 

    Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a identifica un potențial partener cu anumite competențe, facilități sau experiență, utilizați opțiunile de căutare de parteneri. Odată ce termenul limită a trecut, toate propunerile sunt evaluate în funcție de criteriile publicate în Programul de lucru, rezultând o listă de propuneri în ordinea priorităților. În evaluare pot fi implicați experți independenți specializați în domeniile relevante. 

    Când evaluarea se încheie, solicitanții sunt informați cu privire la rezultat. Comisia Europeană va întocmi un acord de grant cu fiecare dintre participanții de succes, în limitele bugetului alocat. Acordul de finanțare descrie activitățile care trebuie întreprinse, în conformitate cu obiectivele apelului, durata proiectului, bugetul, tarifele și costurile, precum și contribuția Comisiei Europene, drepturile și obligațiile și alte specificități legate de tema care acoperă acord de grant specific. Termenul de semnare a acordurilor de grant este de până la 9 luni de la închiderea apelului.

Total
6
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior

Cea mai mare transformare pe care o suferă sistemul fiscal din România

Articolul următor

Topografii fac măsurători pentru viitorul drum expres Oradea – Arad

Citește și:
Citeste mai mult

ATP Group a luat avânt!

În 2019 ATP Group prezenta pentru prima dată noua sa divizie ATP Trucks,  producătorul de autovehicule de transport…
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
6
Share