Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Plan de acțiuni pentru dezvoltarea durabilă în România: „Viitorul sustenabil depinde în mare măsură de mobilizarea societății”

În domeniul dezvoltării durabile, România are un cadru instituțional foarte bine conturat – Comitet Interdepartamental, Consiliul Consultativ, Nuclee de Dezvoltare Durabilă și un protocol insituțional cu Coaliția România Sustenabilă -, un Plan de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2030 și urmează să aibă și o Zi a națională a sustenabilității. Consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a prezentat raportul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Sub-comisiei parlamentare pentru dezvoltare durabilă.

László Borbély le-a transmis parlamentarilor care este stadiul implementării Agendei 2030 în România, precizând că Departamentul a făcut eforturi continue pentru creșterea vizibilității pe plan extern a acțiunilor de implementare ale Agendei 2030, pentru a participa în mod activ la procesele de la nivel global și regional, pentru consolidarea rolului României de hub regional în domeniul dezvoltării durabile.

La sfârșitul anului 2021 a avut loc a doua reuniune a Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, care este un organism interinstituţional constituit în anul 2019, format din toți membrii Guvernului României. „Știm cu toții că este nevoie să facem mai mult pentru cetățenii acestei țări și mă bucur că, pe baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României, am creat premisele asigurării unui trai mai bun pentru generațiile viitoare. Raportul privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prezentat astăzi reflectă activitatea Departamentului de la înființare: am reușit să elaborăm un cadru legislativ și interinstituțional puternic pentru coordonarea implementării Agendei 2030, am finalizat Planul de Acțiune, dar și standardul ocupațional care stă la baza formării experților în dezvoltare durabilă. La nivel internațional, viziunea noastră a fost premiată recent de Organizația Națiunilor Unite pentru inovare și excelență în serviciul public. Vă asigur că pașii pe care îi pregătim în continuare vizează acțiuni concrete care să conducă la îndeplinirea tuturor obiectivelor pe termen lung pe care ni le-am asumat”, a declarat atunci consilierul de stat László Borbély.

Astăzi, pe masa decidenților se află Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă. „Marcăm un nou moment cheie în drumul pe care l-am început pentru a implementa în România cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Planul este un instrument absolut necesar pentru implementarea țintelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă. Acesta vine în sprijinul cadrului instituțional pe care am reușit să îl consolidăm și ne oferă posibilitatea să acționăm organizat pentru a reuși să ne apropiem de dezideratul pe care ni-l dorim cu toții: o societate sustenabilă pentru generațiile actuale și viitoare. Viitorul sustenabil depinde însă în mare măsură de mobilizarea societății. De aceea, pe lângă această activitate instituțională, vom continua să fim implicați în parteneriate cu societatea civilă astfel încât să reușim formarea masei critice de cetățeni care contribuie activ la transformarea durabilă a societății”, a declarat pe 24 iunie 2022 consilierul de stat.

Cele patru Direcții prioritare ale Planului de acțiuni sunt bazate pe:
– Consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță pentru dezvoltarea durabilă;
– Susținerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educație și formare pentru dezvoltare durabilă;
– Promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă;
– Monitorizarea, evaluarea implementării și revizuirea SNDDR 2030.

Principalele acțiuni și evenimente ale Departamentului de Dezvoltare Durabilă

Amintim că Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a fost înființat ca structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acesta a preluat de la Ministerul Mediului responsabilitatea de a revizui strategia anterioară de dezvoltare durabilă, elaborată în anul 2008. Procesul de revizuire a strategiei s-a derulat în perioada 2017 – 2018. După adoptarea SNDDR 2030 în noiembrie 2018, Departamentul a inițiat o serie de acțiuni pentru a asigura cadrul operațional pentru  implementarea și monitorizarea obiectivelor și țintelor Strategiei.

Departamentul a lucrat în direcția informării cetățenilor și instituțiilor din România cu privire la principiile dezvoltării durabile și la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, organizând și participând la întâlniri, dezbateri, workshopuri pentru promovarea SNDDR 2030. Spre exemplu, în anul 2017, Departamentul a transmis Subcomisiei pentru Dezvoltare Durabilă a Parlamentului României solicitarea de a întreprinde demersuri necesare pentru traducerea a două instrumente utile pentru Parlament, un chestionar elaborat de Uniunea Inrerparlamentară și un ghid pentru parlamentari elaborat de Agenția de Dezvoltare a ONU (UNDP). În anul 2020 Departamentul a realizat „Cartea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru cei mici” care se adresează preșcolarilor și mapa cu benzi desenate care prezintă cele 17 ODD „Împreună pentru dezvoltarea durabilă, noi suntem generația următoare”, destinată elevilor din ciclul primar și gimnazial. Anul trecut Departamentul a realizat manuale pentru tineri și adulți: manual risipa alimentară și nutriție sănătoasă și atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane.

În continuare ne vom referi la cele mai importante acțiuni legate de promovarea conceptului de dezvoltare durabilă și a Strategiei propriu-zise din ultimele luni. Acestea au avut loc atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

8 decembrie 2021: Gala dezvoltării durabile, eveniment multi-anual (7 ani) ce include o serie de dezbateri și gale de recunoaștere a “campionilor” din șapte domenii ale dezvoltării durabile, cum ar fi educație, sănătate, schimbări climatice, echitate, digitalizare, apă, consum și producție durabile.

19 ianuarie 2022: A fost lansat proiectul “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”, proiect derulat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Secretariatul General al Guvernului prin diferite structuri, Autoritatea pentru digitalizarea României, Ministerul Justiției. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va coordona îmbunătățirea capacității de coordonare interministerială și de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, la nivelul centrului Guvernului. „Proiectul consolidează astfel rolul nostru de catalizator. Pe partea de implementare a ODD-rilor, avem deja finalizați peste 100 de indicatori și ambiția ca bugetul pe anul viitor să fie fundamentat și pe baza ODD-urilor. Am demonstrat că avem forța necesară pentru a realiza acest lucru. La nivel inter-instituțional, vom monitoriza îndeaproape promovarea acestei noi abordări în România”, au transmis reprezentanții departamentului.

27 ianuarie: A fost aprobat Raportul Guvernului României privind implementarea Obiectivelor De Dezvoltare Durabilă 2017 – 2021.  Documentul înglobează etapele elaborării și implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea României 2030, respectiv consolidarea cadrului legislativ și institutional.

Ianuarie 2022: România a fost primită oficial la negocieri pentru aderare la OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. „Am participat la lansarea unui nou proiect în parteneriat cu acest club al statelor dezvoltate care dețin peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. Tind să cred că o contribuție la acest parcurs a avut-o și colaborarea foarte bună pe zona de dezvoltare durabilă pe care am avut-o în proiecte comune cu experții OECD. Sunt încrezător că proiectul lansat – „Creșterea Transparenței și Coordonării Politicilor la Centrul Guvernului în România”- va aduce îmbunătățiri reale la nivelul administrației publice care se vor reflecta în politici publice mai bune pentru cetățeni”, a spus László Borbély.

Februarie 2022: A fost aprobat setul național de indicatori de dezvoltare durabilă 2030. „Demersul este important pentru că doar prin monitorizare putem avea o imagine clară asupra gradului de implementare a Strategiei. Datele pe indicatori permit analize complexe precum Raportul de evaluare a politicilor, planurilor și strategiilor de acțiune sectoriale în relație cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Realizat prin proiectul „România Durabilă”, acesta analizează progresul realizat de România privind principalii indicatori 2020 din Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, au explicat reprezentanții departamentului.

8 martie: 150 de persoane din administrația publică centrală vor deveni experți în dezvoltare durabilă.
Cel puțin 150 de persoane din administrația publică centrală vor beneficia de expertiza profesorilor din echipa ASE pentru a fi formați ca experți în dezvoltare durabilă, în cadrul programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă ”Administrație publică pentru dezvoltare durabilă”. Cursurile postuniversitare au demarat în luna aprilie, includ 180 de ore de activități didactice, din care 60 ore, teorie și 120 ore, activități practice.

12 aprilie: Un raport lansat de ONU arăta că doar 26 (aproximativ 15%) dintre cele 169 de ținte ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă sunt în grafic pentru a fi îndeplinite până în 2030 în regiunea UNECE. 64 dintre ele (aproape 40%) necesită creșterea ritmului, iar 9% se distanțează față de țintele propuse inițial. De asemenea, este de remarcat numărul ridicat (38%) de ținte pentru care nu există încă date suficient de concludente.
„Ne aflăm într-un scenariu destul de diferit față de adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în 2015. O pandemie izbucnită acum doi ani, care deocamdată a încetinit, și conflictul militar din regiune au inevitabil un efect nefast asupra implementării Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă. Nu avem altă, însă, altă opțiune decât să intensificăm eforturile. Dezvoltarea durabilă este singura alegere corectă pe care o putem face pentru generațiile viitoare”, a comentat László Borbély.

14 aprilie: Conferința Ape pentru Comunități Durabile organizată de Rețeaua Apele Unite ale României în parteneriat cu OAR Național și OAR București și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

2 mai: Deschiderea oficială a programului postuniversitar Administrație publică pentru dezvoltare durabilă, derulat împreună cu Academia de Studii Economice.
„Avem nevoie în administrația publică de oameni competenți, cu abilitățile și cunoștințele potrivite pentru a face față provocărilor legate de atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. România este deschizătoare de drumuri în ceea ce privește crearea și promovarea meseriei de expert în dezvoltare durabilă. A fi pionier în implementarea unei meserii noi aduce cu sine o serie de provocări, cu valenţe multiple. Începem astăzi cu formarea a 150 specialiști din ministere, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Până în 2026 vom forma prin PNRR încă 2000 de persoane din administrația publică, preponderent de la nivel local. Aceștia vor avea un rol esențial în instituțiile publice, acționând pe termen mediu și lung ca agenți ai schimbării de paradigmă în spiritul Agendei 2030 pe construcția proiectelor, politicilor publice, programelor și strategiilor aferente activității specifice administrației publice centrale și locale”.

4 mai: Colaborare între Guvernul României și Consiliul Europei!
Consilierul de stat Borbély László a participat la conferința de lansare a programului ELoge în România. ELoGE este eticheta europeană de excelență în guvernare acordată municipalităților care au atins un nivel înalt de bună guvernare, măsurat în raport cu un standard al Consiliului Europei. Este un instrument prin care autoritățile locale își pot înțelege mai bine punctele tari și slabe și pot iniția acțiuni pentru a le potența, respectiv diminua. „Premiul este un dodecaedru de cristal gravat cu cele 12 principii ale bunei guvernări democratice. Secretariatul General al Guvernului este acreditat 3 ani pentru a implementa ELoge în România. Acest demers are și o rezonanță durabilă, colaborarea cu autoritățile locale și demersurile lor în conformitate cu Agenda 2030 fiind cruciale pentru o mai bună implementare a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă”, a explicat consilierul de stat.

20 mai: Digitalizarea programelor educaționale – o măsură eficientă, dar nu poate înlocui învățământul clasic.
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a susținut din primăvara anului 2021 extinderea la nivel național a proiectului „Educație la Înălțime”, o inițiativă în care profesorii se folosesc de drone pentru a transmite lecții chiar din locațiile pe care le prezintă în temele de curs, creând lecții interactive și multidisciplinare, ce pot fi urmărite atât live online, în cursul orelor, dar și în timpul liber. Au fost realizate nu mai puțin de 15 lecții din toate zonele României și peste 2000 de școli din România și din Republica Moldova au urmărit lecție de lecție parcursul dronelor. Din 2022, lecțiile ”Educație la Înălțime” sunt difuzate de Televiziunea Română pe canalul TVR 2 și au ajuns la aproximativ 3000 de școli din toate regiunile țarii, dar și din Republica Moldova.

21 mai: Festivalul cultural-științific DeepDive din Târgu Mureș (20-21 mai) – organizat în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Organizația de tineret Érted și cea culturală Facem.

27 mai: „Expert în dezvoltare durabilă” este oficial o nouă funcție publică în România. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial.

16 iunie: Bicicleta, ca mijloc de transport.
Consilierul de stat Borbély László a participat, la invitația Fundației Comunitare Mureș, la evenimentul de promovare al programului Erasmus Safe4Cycle2, împreună cu secretarul de stat al Ministerului Transporturilor Gabor Sandor.
Nu este prima inițiativă de acest gen pe care o sprijină Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, instituția fiind partener activ al proiectului național “România în siguranţă”, desfășurat de Asociaţia EDIT.

21 iunie: Companiile vor depune rapoarte de sustenabilitate pe o platformă online cu acces liber.
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a prezentat stadiul elaborării Codului Român al Sustenabilității, un nou cadru care să servească raportării de sustenabilitate a companiilor. Codul Român al Sustenabilității este un instrument inspirat după modelul german, replicat deja în Grecia și Turcia, prin care autoritățile își propun să vină în sprijinul companiilor prin transparentizarea eforturilor pe care acestea le fac pentru a avea o activitate mai sustenabilă și să ofere acces cetățenilor la aceste informații.

23 iunie 2022: Lansarea Planului national de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă.

Total
1
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior
Deficitul comercial al județului s-a cifrat la 190 de milioane de euro în primele două luni ale anului, cu 27% mai mare decât în aceeași perioadă din 2021.

Balanța comercială a Clujului înclină tot mai mult către importuri

Articolul următor

A început proiectarea Centurii Sânmartin

Citește și:
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
1
Share