Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Programul naţional multianual de microindustrializare pentru IMM-uri

Structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri implementează Programul naţional multianual de microindustrializare, printr-o schemă care se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Obiectivul acestui program este susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare : industria alimentară, a produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei.

Alături sunt  prepararea şi vopsirea blănurilor,  prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, fabricarea produselor din cauciuc,  mase plastice sau din minerale nemetalice.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 60.890.000 lei, după cum se precizează pe site-ul AIPPIMM.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 244 de beneficiari.

De asemenea, programul se adresează industriei metalurgice,  construcţiilor metalice şi a produselor din metal.

Nu  sunt uitate domenii importante, precum fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea echipamentelor electrice,  de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. şi mobilă.

Conform AIPPIMM, prin intermendiul acestui program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, printr-o alocare financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar, iar contribuţia proprie trebuie să fie de  minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Categoriile de investiţii eligibile sunt:

a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând  vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă;

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;

h) Realizarea unui site  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;

i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 
j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;  

l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa –   această activitate poate fi efectuată  înainte de semnarea Contractului de finanţare). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Şi de această dată sunt prevăzute criteriile de eligibilitate, precum şi posibilitatea cumulării cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012  al Comisiei

Sursa: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Infineon Technologies, extindere in Novo Park

Articolul următor

Bogdan Chiritoiu, la PRIA Competition

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share