Fonduri Europene

ADR Centru- 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile

ADR Centru anunță că prin Prioritatea de investiții 2.2 a Programului Operațional Regional 2014-2020, începând cu data de 23 februarie 2017, sunt disponibile spre finanțare 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea și modernizarea firmelor (microîntreprinderi, întreprindere mică sau mijlocie) din Regiunea Centru.
Orice societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural din județul Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu poate solicita fonduri nerambursabile, dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate precizate în ghidul de finanțare.
Prin fiecare proiect depus se poate solicita spre finanțare nerambursabilă minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte . Proiectele se pot depune începând cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisă o perioadă de 6 luni, respectiv până în 23.08.2017, ora 12.00.
Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finanțare cuprinde atât IMM-uri care funcționează în domeniul producției și fabricației de utilaje și articole etc, cât și din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistență medicală, de cazare, publicitate, arhitectură, centre fitness, baze sportive, cât și servicii de reparare mobilă, încălțăminte sau altele. Lista completă a codurilor CAEN ce pot solicita finanțare se poate regăsi în Anexa 2 a Ghidului specific al Priorității 2.2. Obligatoriu, fiecare proiect depus trebuie să realizeze o investiție inițială, în active corporale și necorporale, finanțabile prin ajutor de stat regional.
Cofinanțarea asigurată de solicitanți diferă în funcție de tipul de societate și de tipul de investiție realizată/ajutor acordat. Mai exact, schema de finanțare nerambursabilă este constituită din două categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional și ajutor de minimis. Diferențierea dintre cele 2 categorii este realizată prin tipul de investiție/cheltuială care se realizează prin proiect. Astfel un proiect va avea în mod obligatoriu cheltuieli de investiții în active corporale (construire, extindere, dotare spații de producție/ servicii), care se vor finanța prin ajutor de stat regional și la care solicitantul va asigura o cofinanțare de minim 30% din valoarea lor, dacă este microîntreprindere sau întreprindere mică, respectiv minim 40% dacă este întreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se încadrează în ajutor de minimis (certificare, internaționalizare), cofinanțarea solicitantului va trebui să fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firmă este.
Fondurile alocate sunt disponibile prin Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri. Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului. În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.
La sediul ADR Centru din Alba Iulia funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.
Pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile (microîntreprinderi, întreprindere mică sau mijlocie) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Solicitantul realizează o investiţie într-unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate.
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
Categorii de ajutor de stat acordate în cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției:
Ajutor de stat regional pentru investiții, pentru:
– construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
– dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line și ajutor de minimis pentru: implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Componenta de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului. Ajutorul de stal regional pentru investiții (denumit în continuare, ”ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.
Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al ghidului, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:
– crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități economice. Dacă, spre exemplu, investiția constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu (a unei unități de producție/ prestare
– servicii existente) în scopul diversificării activității prestate de solicitant în cadrul respectivei unități, atunci investiția este legată de diversificarea producției unei unități.
– extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
– diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Related posts

USAMV Cluj-Napoca își diversifică oferta educațională cu fonduri europene de peste 1 mil. euro

Stefana Muresan

Investitorii din agricultură și silvicultură, chemați să dezbată Ghidul pentru finanțarea infrastructurii de irigații

Ion Surdu

800 milioane de euro pentru infrastructură

Stefana Muresan

Cluj-Napoca investește zeci de milioane de euro în tramvaie și troleibuze noi

Stefana Muresan

Criteriile pentru Start-Up Nation vor fi schimbate. Ministrul Economiei: „Multe firme se vând pe OLX”

Papuc Irina

Un tânăr din Brașov investește 1,7 milioane de euro într-o fermă de bovine. A doua

Papuc Irina

Proiecte în valoare de 34 de miliarde de euro, trimise Băncii Europene de Investiții pentru finanțare

Ion Surdu

Timișoara: Contract cu finanţare europeană de 30 mil. euro pentru retehnologizarea Colterm

Stefana Muresan

Drum de legătură cu autostrada Arad-Timișoara, din fonduri europene

Stefana Muresan

FOTO: Cetățenii germani au aflat care sunt oportunitățile din Regiunea Centru

Ligia Voro

Finanțare nerambursabila pentru SC Secoplan SRL

Ionel Albu

Colonada imperială din Buziaș, unică în Europa, restaurată cu fonduri europene

redactia

Încep lucrările la Drumul Bistriței. Investiții de peste 23 mil. lei din fonduri europene

Stefana Muresan

ADR Centru: Grad ridicat de absorbție a fondurilor europene

Stefana Muresan

Prima tranșă pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj: 47 milioane euro

Nora Dumitrescu

Regio 2014-2020: Peste o jumătate de miliard de lei pentru drumurile din Nord-Vest

Stefana Muresan

CJ Cluj: Proiectul de modernizare cu fonduri europene a Drumului Apusenilor, depus spre finantare

Stefana Muresan

Aradul, proiecte europene în valoare de 147 milioane de euro

redactia

Proiect european de 3 mil. euro pentru reabilitarea termică a 10 blocuri din municipiul Gheorgheni

redactia

Sibiul va deveni un oraș prietenos pentru bicicliști, pe bani europeni

Stefana Muresan

Fonduri de aproximativ 158 milioane de lei atrase în Regiunea Vest pentru îmbunătățirea serviciilor medicale

redactia

Drumul care leagă Oradea de Autostrada Transilvania, gata de licitație

Traian Dan

Peste 200 km de drumuri din Braşov, Covasna, Mureş, Sibiu şi Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri UE

Stefana Muresan

Oraşul Buziaş din Timiş primeşte patru milioane de euro prin Programul Operaţional Regional

Robert Bloancă

Leave a Comment