Transilvania Business
Agricultura

349.425,907 mii lei, subvenția la motorină

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind suma alocată subvenţiei la motorină, pentru 2017, aceasta fiind în valoare de 349.425,907 mii lei.
Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată adresate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene/locale după caz, de către beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, care se depun în termen de 15 zile de la finele lunii pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate precum şi de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei emise de vânzători pe numele beneficiarilor.
Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agentiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 15 zile de la data înregistrarii cererilor de plată ale beneficiarilor.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate la plată, în termen de 5 zile de la înregistrarea situaţiilor centralizatoare comunicate de către Centrele judeţene.

Comentarii

Comentarii

Related posts

Povestea certificarii europene a Salamului de Sibiu

Ionut Oprea

USAMV Cluj-Napoca, gazda celei de 15-a Conferințe Internaționale de Trichineloză

Ligia Voro

Liviu Cojoc. Diplomatul

Ligia Voro

Comentarii

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More