Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Universitatea „Petru Maior”, partener pe piaţa regională a cunoaşterii

În lupta pentru excelenţă, universităţile sunt provocate să se transforme în actori importanţi pe piaţa cunoaşterii, atrăgând şi dezvoltând resurse umane de vârf şi concentrând facilităţi de cercetare importante. În aceeaşi linie se încadrează şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, unitate de învăţământ superior care are ca slogan „O universitate pentru comunitate”.
Din anul 2012 până în prezent, Universitatea „Petru Maior” şi-a definit cu claritate politica de cercetare ştiinţifică, având în vedere că misiunea universităţii are două componente: una didactică, care se regăseşte în programele de studii, şi una de cercetare ştiinţifică. De asemenea, strategia de cercetare a Universităţii „Petru Maior” pentru perioada 2012-2016 este elaborată în consens cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru intervalul 2007-2013, a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. „Prin cercetare ştiinţifică, universitatea este chemată să producă cunoaştere. Această cunoaştere a fost restructurată şi regândită în intervalul 2012-2016, prin elaborarea în primul rând a unor documente programatice, care doresc să definească foarte bine jaloanele între care desfăşurăm această activitate de cercetare ştiinţifică şi cadrul în care urmează să producem cunoaştere. În primul rând, s-a definit cu claritate politica de cercetare ştiinţifică, ca principală modalitate de dezvoltare, de creştere a vizibilităţii internaţionale, de modernizare a programelor educaţionale şi implicare în viaţa comunităţii locale a Universităţii „Petru Maior”. Politica de cercetare ştiinţifică este în concordanţă cu planul strategic de dezvoltare a universităţii pentru intervalul 2012-2016, beneficiind de o finanţare adecvată pentru realizarea sa, prin alocări anuale din bugetul instituţiei, pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică”, a precizat prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universităţii „Petru Maior”.
Domenii strategice, vizibilitate internaţională
prorector stiintific liviu moldovan
Detalii suplimentare cu privire la misiunea de cercetare ştiinţifică asumată de Universitatea „Petru Maior” ne-au fost oferite de prof. dr. ing. Liviu Moldovan, prorector ştiinţific, care a menţionat că Universitatea „Petru Maior” a urmărit constant în această perioadă să îşi crească productivitatea activităţii de cercetare ştiinţifică şi vizibilitate internaţională prin modul de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice efectuate, în concordanţă cu standardele internaţionale în domeniu. „Domeniile strategice de cercetare definite de universitate sunt congruente cu priorităţile naţionale de cercetare, cu tendinţele la nivel european şi internaţional. În cadrul instituţiei se desfăşoară cercetări în domeniile ingineriei, informaticii, filologiei, istoriei, economiei, dreptului, în fiecare din aceste domenii fiind stabilite priorităţi sustenabile care definesc obiective majore pentru o perioadă de cinci până la zece ani, prin precizarea domeniilor principale de cercetare pe care se concentrează instituţia. Modul de organizare a cercetării din cadrul instituţiei a promovat şi promovează în continuare colaborarea între departamente, facultăţi, prin elaborarea unor tematici interdisciplinare la domenii de graniţă între ştiinţe. Aceasta e una din priorităţile de finanţare şi de dezvoltare a direcţiilor de cercetare la instituţiile de învăţământ superior. De asemenea, instituţia s-a concentrat pe promovarea şi implicarea cadrelor didactice tinere şi a cercetătorilor, în participare la discuţii academice internaţionale, prin alocarea de granturi interne în cadrul instituţiei şi finanţarea participărilor la conferinţe, iar în proiectele de cercetare dezvoltate sunt implicaţi constant studenţi, masteranzi şi doctoranzi, alături de echipele de cadre didactice”, a arătat prof. dr. ing. Liviu Moldovan.
Prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior” a mai subliniat că în prezent cercetarea ştiinţifică este profund ancorată în procesul educaţional, având în vedere definirea unui profil instituţional al cercetării, în concordanţă cu specializările şcolarizate. „Practic, cele două misiuni, didactică şi de cercetare, sunt îmbinate, susţinându-se reciproc. Desfăşurăm cercetări pe care ulterior le valorificăm, le valorizăm inclusiv prin publicarea unor manuale didactice actualizate. Astfel, Universitatea „Petru Maior” are aproape în totalitate actualizate manualele didactice în ultimii zece ani. Toate manualele didactice sunt actualizate cu ultimele cercetări în domeniu, cu descoperiri ale echipelor de cercetători din universitate, iar cunoştinţele care sunt prezentate în aceste manuale didactice sunt actualizate, fiind publicate în ultimii zece ani, la editura universităţii sau prin alte forme de publicare”, a explicat prof. dr. ing. Liviu Moldovan.
Referindu-se la susţinerea financiară şi promovarea rezultatelor de cercetare ştiinţifică, prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior” a arătat că acestea se realizează în primul rând prin resurse materiale, care sunt alocate anual, în cuantumuri variabile, între 25.000 – 50.000 de euro/an, care permit fiecărui cadru didactic şi cercetător participarea în fiecare an la cel puţin o conferinţă cu participare internaţională. „Este targetul nostru, ca să promovăm această deschidere a cadrelor didactice, mobilizarea lor, întâlnirea cu echipe de cercetători şi în acest fel încărcarea resurselor intelectuale cu cele mai noi cunoştinţe în domeniu, relaţionarea, astfel încât ei să îşi creeze reţele, networking-uri de susţinere reciprocă în domeniile pe care le studiază şi aprofundează. Practic, este un standard instituţional ca să avem aceste participări anuale obligatorii ale cadrelor didactice la cel puţin o conferinţă internaţională şi care are o formă de valorificare crescută, prin indexare ISI Thomson sau prin indexare în baze de date recunoscute. Totodată, s-a încurajat organizarea de conferinţe internaţionale ale facultăţilor. Fiecare facultate are cel puţin o conferinţă de prestigiu mondial, care a depăşit graniţele ţării şi ale Europei, iar participarea este una mondială, de pe mai multe continente. În acest sens, folosim şi tehnologii de comunicare la distanţă, prin dezvoltarea unui laborator virtual de comunicare la distanţă care ne permite să efectuăm comunicaţii sincrone, să invităm cercetători şi speakeri de la alte universităţi, care pot susţine prelegeri în cadrul conferinţelor ştiinţifice, sau cu alte ocazii. Aş exemplifica aici cu Conferinţa INTER-ING 2015, la care am avut participanţi din 21 de ţări, ediţiile conferinţei ICLPA cu participanţi de prestigiu din domeniul ştiinţelor juridice şi ştiinţelor administrative, respectiv EMQFB cu participanţi din domeniul economic. Suntem mândri de interesul mare manifestat la ediţiile Concursului internaţional de comunicări ştiinţifice studenţeşti din domeniul ştiinţelor juridice şi administrative „Tudor Drăganu”. Universitatea de Vară organizată anual, în colaborare cu Universitatea din Strasbourg, creează oportunitatea creşterii abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor. De asemenea, organizarea Conferinţei Internaţionale European Integration between Tradition and Modernity – EITM de către Facultatea de Ştiinţe şi Litere a devenit o tradiţie, în cadrul ei prezentându-se un număr mare de lucrări din diferite domenii ştiinţifice.
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare este un alt aspect care ne preocupă şi care se realizează prin alocările de la bugetul de stat, care nu sunt foarte încurajatoare însă ne permit anumite dezvoltări, dar şi în baza resurselor atrase de colectivele de cercetare prin participare la competiţii naţionale şi internaţionale, implicarea agenţilor economici, atragerea de fonduri de cercetare din străinătate, în parteneriate cu alte instituţii care depun proiecte”, a punctat prof. dr. ing. Liviu Moldovan.
Profil de cercetare ştiinţifică
Sub aspect organizatoric, la nivelul Universităţii „Petru Maior” managementul proiectelor de cercetare ştiinţifică se realizează în cadrul unei structuri organizate, şi anume Centrul de Management al Cercetării – Inovării, Granturi şi Finanţare Proiecte de Cercetare care asigură urmărirea desfăşurării proiectelor de cercetare ştiinţifică, a avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu etica. „Aş pune accent pe această latură, de eliminare a practicilor neconforme cu etica, urmărim ca toate lucrările care sunt publicate sub egida universităţii să fie verificate din punct de vedere al plagiatului, în ceea ce priveşte lucrările de licenţă, lucrările de dizertaţie, dar şi lucrările care sunt publicate în cele cinci publicaţii periodice ale universităţii, precum şi în cadrul conferinţelor ştiinţifice. A fost achiziţionat un soft antiplagiat, fiecare lucrare fiind verificată din punct de vedere al aspectelor de etică”, a menţionat prof. dr. ing. Liviu Moldovan.
Unul din documentele care definesc modul de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică este Profilul de cercetare ştiinţifică, elaborat cu scopul de a transpune în timp politica de cercetare ştiinţifică a universităţii. „Universitatea „Petru Maior” şi-a definit profilul de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu structura programelor educaţionale care sunt şcolarizate în cadrul universităţii. „Acest profil de cercetare ştiinţifică este organizat pe ramuri de ştiinţă, ingineria mediului, ingineria sistemelor, ingineria electrică, ingineria industrială, precum şi în domeniul ştiinţei şi literelor, ştiinţelor economice, juridice şi administrative şi este în concordanţă cu domeniul ştiinţei şi tehnologiei, conform clasificării UNESCO, iar pe fiecare domeniu universitatea are priorităţi şi obiective care sunt stabilite pentru următorii trei – cinci ani. Un astfel de document este un document programatic, cu ajutorul căruia noi reuşim să stabilim nişte obiective, repere în timp, care ne permit să transpunem în fapt politica de cercetare ştiinţifică. De asemenea, el demonstrează concordanţa între cele două misiuni fundamentale, didactică şi ştiinţifică, adică producerea de cunoaştere ştiinţifică pe domeniile în care avem competenţe şi în care şcolarizăm tinerii şi putem să le oferim cele mai relevante aspecte din domeniile respective. Desigur, acest document este în concordanţă şi cu cerinţele internaţionale, de exemplu este o cerinţă din partea European University Association”, a menţionat prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”.
Cinci obiective strategice
Conform strategiei cu privire la cercetarea ştiinţifice pentru perioada 2012-2016, care defineşte viziunea Universităţii „Petru Maior” în ceea ce priveşte activitatea de cercetare, aceasta reprezintă motorul afirmării instituţionale spre o mai bună cotare a universităţii şi a domeniilor de studii în ierarhia Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru învăţământul superior din România, care va avea ca efect asigurarea bunăstării personalului instituţiei, precum şi atingerea excelenţei ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi internaţional. „Universitatea „Petru Maior” şi-a fixat un număr de cinci obiective specifice din care a derivat strategii şi indicatori de performanţă. Un prim obiectiv îl constituie creşterea numărului de lucrări ştiinţifice, a participării la manifestări ştiinţifice, concomitent cu creşterea calităţii cercetării prin stabilirea unor indicatori de performanţă în cercetare congruenţi cu standardele din universităţile de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Acest obiectiv considerăm că este realizat din plin, el este susţinut de dinamica rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică”, a explicat prof. dr. ing. Liviu Moldovan.
Al doilea obiectiv constă în stabilirea unor domenii strategice de cercetare care să asigure Universităţii „Petru Maior” o cât mai bună vizibilitate ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional. „Au fost identificate o serie de domenii de excelenţă care au dus la crearea unor colective de cercetare sub conducerea celor mai performanţi cercetători. Aceste domenii de cercetare sunt congruente cu priorităţile naţionale de cercetare şi cu tendinţele de la nivel internaţional. Ca domenii prioritare, amintesc tehnologii ale societăţii informaţionale, energie, mediu, biotehnologii, materiale, procese şi produse inovative, cercetări socio-economice şi umaniste. Toate acestea sunt validate de către Consiliile facultăţilor şi Senatul universitar. Menţionez că structura organizatorică a instituţiei a cunoscut acreditarea unui număr de cinci noi centre de cercetare ştiinţifică. Astfel, acum avem zece centre de cercetare ştiinţifică. În cadrul centrelor de cercetare ştiinţifică sunt create colective de cercetare ştiinţifică, care sunt conduse de profesori cu reputaţie în domeniu şi cercetători recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Aceasta a permis o mai bună organizare, structurarea activităţii de cercetare şi obţinerea unor rezultate mult mai vizibile”, a menţionat prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”.
De asemenea, prof. dr. ing. Liviu Moldovan a trecut în revistă şi celelalte obiective ale strategiei cu privire la cercetarea ştiinţifică pentru perioada 2012-2016. „Obiectivul trei este implicarea intensă a cadrelor didactice în viaţa ştiinţifică. Aceasta s-a realizat prin atragerea de cadre didactice cu experienţă, tineri cercetători doctoranzi şi post-doctoranzi în activităţile de cercetare ştiinţifică. Munca în echipă sub tutela unor cadre didactice cu experienţă este foarte importantă pentru cadrele didactice tinere, care au publicat, chiar şi debutanţii, cel puţin o lucrare anuală ştiinţifică, care a contribuit la ridicarea nivelului de ierarhizare al Universităţii „Petru Maior” şi al domeniilor de studii. Obiectivul patru este organizarea pe colective de cercetare care transpun în activităţile didactice rezultatele propriilor cercetări şi asigură servicii de specialitate în beneficiul comunităţii. Rezultatele obţinute de colectivele de cercetare sunt transpuse în manualele didactice, iar Universitatea „Petru Maior” a avut o politică de promovare a unor noi manuale didactice, având în vedere şi acreditarea instituţională pe care am traversat-o în cursul anului 2015, la care am obţinut gradul de încredere ridicat. Obiectivul cinci este realizarea de cercetări ştiinţifice şi culturale de valoare, în beneficiul comunităţii regionale. Noi suntem integraţi cu întreprinderi, cu agenţi economici, cu structurile administrative din judeţul Mureş, iar prin atelierele de micro-producţie pe care le deţinem se derulează o serie de contracte de colaborare cu agenţi economici. Se efectuează o serie de lucrări pentru care aceştia nu au capabilitate, iar universitatea noastră are resursele necesare, dotările adecvate şi know-how-ul pe care nu îl au agenţii economici”, a arătat prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”.
rector calin enachescu 4
„Universitatea „Petru Maior” se consideră un partener semnificativ pe piaţă regională a cunoaşterii şi îşi propune creşterea capacităţii de colaborare cu firme, dezvoltarea parteneriatelor public-privat în ştiinţă şi tehnologie, stimularea participării mediului privat la activităţile de cercetare ştiinţifică, iniţierea de proiecte de cercetare şi dezvoltare în parteneriat cu întreprinderi.”
Prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rector
Proiecte de succes derulate de Universitatea „Petru Maior”
upm
– EQVET-US European Quality Assurance in VET towards new Eco Skills and Environmentally Sustainable Economy (262.254 euro)
– ITSM 4SME IT – Service management for SMEs in Danube Region (112.600 euro)
– SERENITI – Cyber Security and Resilience of Networked Critical Infrastructures (100.000 euro)
– Done-IT – Develop of open systems services for smartphones that facilitates new evaluation methods, and anhances use of immediate feedback on evaluation results obtained in tests as a creative learning tool (44.796 euro)
– Global SRS – Mobility learning methodology for European trainers and VET systems quality improvement (41.261 euro)
– CHIMERA – Creative Holism to Improve management and Entrepreneurial Role Moldels and Approaches (29.532 euro)
– Spread The ART of going Up (28.500 euro)
– ESIENCE – rESeau maghrebIn de laboratoirEs a distance (28.467 euro)
– MPEAP – Master Professionnel Europeen d’Administration Publique (358.999 euro)
– Grant CNCSIS – „Cercetări privind armonizarea educaţiei antreprenoriale în universităţile din România cu universităţile din Uniunea Europeană şi din estul Europei” – EDARO (185.000 lei)
– EuPa – Education Europeenne en Administration Publique” (216.443 euro)
– EEE – „Lifelong Learning Programme – EEE – European Entrepreneurship Education” (269.544 euro)
– ACTIV pe Piaţa Muncii – Abilităţi şi Competenţe Tehnice pentru Integrare şi valorificare pe Piaţa Muncii (2.754.799 lei)
– Sistem integrat de îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi postdoctorale din România şi de promovare a rolului ştiinţei în societate (2.245.982 lei)
– Formarea – la timpul prezent pentru viitor (1.726.784 lei)
– CommScie – Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională şi program de burse (740.000 lei)
– DidaTec – Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti (242.044 lei)
– Excelenţă în formarea doctorală prin implementarea unui model european consacrat (140.000 lei)
– Programe doctorale performante pentru formarea cercetătorilor competitivi în aria europeană a cercetării (99.552 lei)
de Alex TOTH

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Hirschmann, donație importantă pentru o comună mureșeană

Articolul următor

MIPIM to ask how smart are smart cities?

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share