Fonduri Europene

Primarii reședințelor de județ din Regiunea Vest, acorduri prin care vor putea primi finanțări de 150,37 milioane euro

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), a avut loc evenimentul de semnare a celor 4 acorduri de delegare a atribuţiei de selectare strategică a proiectelor propuse spre finanțare în cadrul axei prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Regio-Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 2014–2020. Aceste atribuții au fost delegate primăriilor din reședințele de județ ale Regiunii Vest – Arad, Deva, Reșița și Timișoara.
Acordurile de delegare au fost semnate – cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – de către cei patru primari: Gheorghe FALCĂ – Primar, Primăria Municipiului Arad, Mircia MUNTEAN – Primar, Primăria Municipiului Deva, Ioan POPA – Primar, Primăria Municipiului Reșița, Nicolae ROBU – Primar, Primăria Municipiului Timișoara.
Alături de aceștia, în cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai ADR Vest, organizația având rolul de Organism Intermediar pentru Regio-POR la nivelul Regiunii Vest.
Semnarea celor 4 acorduri de delegare este o etapă necesară în vederea constituirii Autorităților Urbane, o precondiție pentru accesarea finanțărilor dedicate dezvoltării urbane durabile din cadrul Regio-POR 2014-2020, în contextul noilor regulamente europene.
Autoritățile urbane constituite în cadrul primăriilor vor avea un statut similar Organismelor Intermediare, urmând a fi acreditate și auditate pentru atribuția delegată. Ele vor trebui să elaboreze și să utilizeze proceduri de selecție a proiectelor. Astfel, Autoritățile Urbane din cadrul primăriilor reședințelor de județ vor selecta și prioritiza proiectele pentru care solicită finanțare nerambursabilă prin axa prioritară 4 – Dezvoltare Urbană Durabilă a Regio-POR 2014-2020.
În această perioadă, ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice ale axei prioritare 4 (obiectivele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 și 4.5) se află în plin proces de consultare publică, cu termen limită data de 18 aprilie 2017.
Proiectele care vor primi finanțare în cadrul celor 5 obiective specifice vizează:
 4.1: diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale atractive;
 4.2: reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității;
 4.3: rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.);
 4.4: construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe);
 4.5: construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Fiecare municipiu reședință de județ din regiune (Arad, Deva, Reșița și Timișoara) dispune de alocări financiare predeterminate. Pentru a beneficia de aceste finanțări, municipiile trebuie să întocmească un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru proiecte depuse în cadrul obiectivului specific 4.1 și o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru proiectele depuse în cadrul tuturor celor 5 obiective specifice menționate anterior.
Aceste documente strategice de planificare abordează provocările de mobilitate urbană, precum și cele economice, de mediu, climatice, demografice și sociale ale orașelor. Toate proiectele finanțate trebuie să răspundă nevoilor municipiilor și direcțiilor strategice stabilite prin documentele de planificare.

Related posts

Power Net Consulting va sprijini românii din Diaspora să dezvolte afaceri în România

Stefana Muresan

Cluj-Napoca: Proiecte pe fonduri europene de peste 420 de milioane de euro

Stefana Muresan

Cluj: Începe reabilitarea, cu fonduri europene, a Drumului Bistritei

Stefana Muresan

„Adio hârtii” – debirocratizare, din 1 iunie, la Ministerul Fondurilor Europene

Traian Dan

4 miliarde de euro, sprijin de la CE, prin Instrumentul SURE, pentru România

Traian Dan

Hidroconstrucția și TCI vor primeni rețeaua de apă-canal în zona Turzii

Nora Dumitrescu

Lucrările de reabilitare a zidurilor Cetății Oradea, realizate în procent de 73%

Traian Dan

Corina Crețu: România va primi în 2021-2027 cu 8% mai mulți bani la politica de coeziune

redactia

Spitalul Județean Oradea va fi reabilitat energetic din fonduri europene

Traian Dan

Un milion de euro pentru Aeroportul Oradea, ajutor de la Comisia Europeană

Traian Dan

Investiţii de aproape 15 milioane de lei pentru amenajarea infrastructurii din Sânmartin

Stefana Muresan

Peste 167 milioane de lei pentru drumurile din Bistrița-Năsăud, din fonduri europene

Stefana Muresan

Deșeurile din județul Bihor vor fi colectate selectiv, pe cinci fracții

Traian Dan

Universitatea de Vest Timişoara dă şapte milioane de lei pentru transformarea unei clădiri din zona zero a capitale Banatului

Robert Bloancă

Clujul va putea accesa direct fonduri europene

Stefana Muresan

S-a semnat contractul pentru reabilitarea Castelului Corvinilor, 5 milioane euro din fonduri europene

redactia

Aquaparkul Nymphaea, cel mai tare din România şi Europa de est

Traian Dan

Centrul Urban din Baia Mare va costa 1 milion de euro

Nora Dumitrescu

CE: Finanțare de peste 500 de milioane de euro pentru finalizarea a 11 proiecte importante

Stefana Muresan

Maramureșul va accesa proiecte transfrontaliere de 3 milioane de euro

Nora Dumitrescu

Restaurarea Castelului Corvinilor – Primul proiect european din Vestul țării, semnat la Hunedoara

Stefana Muresan

Deva, 27 de proiecte pe fonduri europene depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Vest

redactia

Turnul Pompierilor din Cluj, monument de la 1574, în proces de revitalizare. Costuri: 10 milioane de lei, fonduri europene

redactia

Spitalul din Zlatna, reabilitat cu fonduri europene

redactia

Leave a Comment