Cluj Industrie IT&C Slider Ultimele stiri

iTech Transilvania Cluster by ARIES T – Let’s work together! For the best IT community!

ARIES (Asociaţia Română pentru Industria de Electronică şi Software) a fost remarcată de-a lungul anilor datorită rezultatelor obţinute în urma sprijinirii sectorului IT şi este considerată cea mai mare şi mai influentă organizaţie a industriei IT&C. În momentul de faţă, ARIES are în componenţă peste 250 de membri din mediul public, privat, instituţii de învăţământ şi centre de cercetare. Prin filialele sale din București, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Brașov şi Iași şi-a demonstrat rolul de catalizator şi multiplicator în promovarea digitalizării la nivel naţional, precum şi în promovarea membrilor, dar şi a capacităţii lor de inovare şi dezvoltare, la nivel naţional si internaţional.

Filiala Transilvania a ARIES cu sediul în Cluj-Napoca are în componenţă 85 de membri, precum: companii, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, universităţi, institute de cercetare, instituţii catalizator şi alte organizaţii interesate de inovare, internaţionalizare, schimb de bune practice ş.a.
ARIES Transilvania (ARIES T) are legături strânse cu cei mai importanţi actori ai ecosistemului regional: comunităţi de start up-uri, autorităţi publice locale, universităţi, clustere şi alte asociaţii din diverse domenii de activitate. Acest lucru a fost posibil prin colaborările derulate de-a lungul timpului cu parteneri din sectorul public (administraţie publică, universităţi) și privat, pentru a putea pune Clujul şi Transilvania pe harta digitalizării prin crearea primului Digital Innovation Hub din regiune, dar şi prin colaborările cu Comisia Europeană care a observat potenţialul tehnologic al regiunii noastre.
Unul dintre cele mai importante rezultate al eforturilor întreprinse de asociaţie în ultimii ani îl constituie obţinerea statutului de oraş gazdă pentru Cluj, al conferinţei Open Innovation 2.0, 2017. Aceasta s-a derulat sub coordonarea DG CONNECT Comisia Europeană, alături de Primăria Cluj-Napoca şi alţi actori relevanţi. Conferinţa a reunit peste 500 de participanţi specialişti în domeniul inovării, clustere din toate domeniile de activitate, companii din toată Europa, precum şi alte entităţi interesate de această temă. Conferinţa a fost precedată de o serie de evenimente care au avut ca scop dezvoltarea şi încurajarea inovării şi a noilor metode de colaborare între organizaţii trans-sectoriale, susţinând astfel dezvoltarea ecosistemului inovativ regional.
Un eveniment semnificativ pentru Cluj din cadrul conferinţei a fost gala de premiere Luminary Awards, în cadrul căruia municipalitatea a primit premiul pentru inovare, iar directorul executiv al asociaţiei, Bianca Muntean a primit premiul de Young innovation Bridger and Curator.
Impactul relevant şi, totodată, benefic al acestui eveniment a fost implicarea directă a cetăţenilor şi oportunitatea oferită acestora de a sesiza şi semnala provocările din comunitate, dar şi de a contribui cu idei şi soluţii. Prin implicarea tuturor actorilor – organizaţii publice, companii private, non-profit, universităţi, cetăţeni, alţi actori relevanţi, am reuşit să demonstrăm cu adevărat modul în care modelul Cvadruplu Helix funcţionează în procesul de inovare şi poate sprijini dezvoltarea sustenabilă a unei comunităţi.
Activităţile şi proiectele ARIES Transilvania au ca scop susţinerea eficienţei şi inovării tehnologice în rândul companiilor membre şi promovarea digitalizării sectoarelor non-IT, fiind astfel un facilitator în crearea de noi sinergii între diferite domenii de activitate.
În general, iniţiativele derulate de ARIES T sunt posibile, în primul rând, datorită coagulării actorilor relevanti şi devin relevante datorită identificării de servicii, oportunităţi şi parteneriate care deservesc nevoile curente ale actorilor din comunitate: companii, universităţi, administraţie publică.
Toate aceste iniţiative au avut ca şi obiectiv amplificarea efectelor digitalizării, dezvoltând proiecte user-friendly şi adaptabile la nevoile regiunii de Nord-Vest.
Una din priorităţile asociaţiei o constituie întărirea şi dezvoltarea antreprenoriatului şi inovării, ca şi argumente pentru dezvoltarea economică a oraşului şi regiunii. Spre exemplu, unul dintre proiectele curente are ca scop oferirea de cursuri gratuite (formator, cursuri de management, leadership, antreprenoriat, inteligenţă emoţională etc.) pentru angajaţii din companiile de IT & C şi industrii creative, pentru a-i pregăti pentru o piaţă globală extrem de competitivă. Iniţiativa a început după discuţiile avute cu membri din cluster şi asociaţie care au recunoscut că există anumite provocări cu care se întâlnesc atunci când vine vorba de resursa umană şi pregătirea acesteia. O dificultate constă în numărul prea mic al angajaților, comparativ cu cererea dar şi că cea mai mare parte a angajaților știu să facă câte puțin din toate. Contextul dat a creat necesitatea pregătirii intense a angajaților, fiind nevoie de investiții susținute în training-ul oamenilor pentru a-i aduce la nivelul necesar, investiții continue și în creștere de la an la an – lucru la care ARIES T şi clusterul iTech Transilvania răspunde prin training-urile oferite, prin oportunităţile pe care le prezintă şi colaborările încheiate.

iTech Transilvania Cluster by ARIES T

Clusterul iTech Transilvania care aniversează 5 ani de la lansare a cunoscut o dezvoltare accentuată a activităţilor pentru sprijinirea inovării în Cluj şi în zona Transilvania, fiind unul dintre cele mai puternice clustere de IT din ţară, datorită polului de atracţie care este Cluj.
ARIES T şi iTech Transilvania îşi derulează toate programele şi proiectele atât la nivel intern, prin oferirea de servicii pentru membrii săi, dar şi prin externalizarea şi promovarea serviciilor şi competenţelor membrilor cu scopul dezvoltării de noi parteneriate pe alte pieţe, căutarea de oportunităţi de finanţare şi dezvoltare, crearea de colaborări pentru misiuni economice şi susţinerea membrilor pe piaţă.
iTech Transilvania şi-a început activitatea ca şi un cluster de formare a resurselor umane în domeniul tehnologiilor avansate, iar între timp şi-a extins activitatea oferind servicii suport pentru inovare, internaţionalizare şi facilitarea proiectelor colaborative în interior între membrii săi, precum si între membrii săi şi alte firme sau organizaţii din ţară şi străinătate.
Clusterul are în componenţă 85 de entitati, din care 79 IMM-uri din domeniul serviciilor de înaltă tehnologie, două universităţi din Cluj, două administraţii publice locale, un institut de cercetare, un institut de învăţământ şi două entităţi catalizator.
Cele 79 de companii membre ale clusterului iTech Transilvania au împreună peste 5.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 200 milioane de euro.
Prin intermediul companiilor membre, se furnizează servicii în următoarele domenii:
– Automotive & Aviație – Consultanță
– Banking & Finance – Asigurări – Farmaceutic
– Communication & Media – Automatizări pentru casă și birou
– Observarea Pămânului – Energie
– Sănatate şi asistenţă socială -Soluții pentru Orașe Inteligente (Parcări)
– Servicii suport – IT Hardware/ IT Cloud
– Media – Divertisment
– Servicii financiare – Construcții
– Logistică – Educație
– eGuvernare – Producție
– eHealth – Utilități
– eTourism – Vânzări și distribuție
-Telecomunicații -Comunicare & Media

Clusterul iTech Transilvania are protocoale de colaborare şi parteneriate cu toate clusterele din regiune, alcătuind cu acestea Consorțiul Clusterelor din regiunea de Nord-Vest (AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Transylvania LifeStyle Cluster, Gusturi Transilvane, TREC- Cluster Transnațional în domeniul Energiei Regenerabile, Clusterul de Industrii Creative şi Clusterul de Turism Transilvan), pe care îl coordonează pe perioada 2018-2019.
Sub coordonarea iTech Transilvania Cluster, Consorţiul a organizat, în perioada 16-18 mai 2018, cea de-a patra ediţie a Conferinţei Internaţionale a Clusterelor, “EU-Asia Gateway 2018”, care a reunit peste 300 de participanţi, asigurând o strânsă legătură a parteneriatelor strategice dintre structurile reprezentative și regiunile reprezentante pentru cele două continente.
Mai mult decât atât, clusterul are parteneriate internaţionale cu clusterele de IT&C și din alte domenii de activitate, dintre care putem aminti: Balkan Cluster Network (Serbia), Aerospace Valley Cluster (France), IT Cluster Circle (Serbia) etc.

Printre cele mai relevante proiecte în desfăşurare, putem aminti:

1. Transilvania Digitală Inovativă – Model de Excelenţă prin Formare
Proiectul contribuie la creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de practici şi metode care ajută la creşterea calităţii muncii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, promovând, în acelaşi timp, o dezvoltare profesională şi sustenabilă a forţei de muncă.
Prin acest proiect este promovată cultura antreprenorială, importanța formării profesionale şi dezvoltarea de competenţe specifice pentru persoanele care asigură managementul strategic al întreprinderilor şi managementul resurselor umane, pentru a putea creşte nivelul de adaptare al întreprinderilor şi angajaţilor la noile trenduri în tehnologie în scopul creşterii competitivităţii.

2. Learn2Do4Entrepreneurship – Partener StartUp
Proiectul este derulat de trei dintre cele mai puternice clustere clujene – mobilă, agricultură, itech. Scopul proiectului constă în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi susţinerea iniţiativelor de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale în regiunea Nord-Vest, asigurarea accesului la activităţi integrate de consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor, asistenţă, mentoring şi prin formare profesională.

3. ROCK-Regenerarea şi Optimizarea Moștenirii Culturale în Orașe Creative şi Bazate pe Acumulare de Cunoștințe
ROCK dezvoltă un sistem de abordare inovativ, colaborativ și circulant pentru refolosirea, regenerarea și adaptarea centrelor istorice din orașe. Implementând un repertoriu de regenerare a istoriei și moștenirilor culturale, ROCK testează replicabilitatea abordărilor spațiale și a modelelor de succes, adresându-se nevoilor specifice ale centrelor istorice. ROCK este un proiect finanțat prin Horizon 2020.
ROCK se concentrează asupra orașelor cu centre istorice ca fiind niște laboratoare extraordinare care demonstrează modul în care moștenirea istorică poate fi un motor pentru regenerare, dezvoltare sustenabilă și pentru creșterea economică a orașului.
Scopul proiectului ROCK este de a susține transformarea centrelor istorice afectate de trecerea timpului, conflictele sociale și calitatea scăzută a vieții într-un mediu creativ și sustenabil prin împărtășirea de procese economice, sociale și de sustenabilitate, între generații.

4. InnoCap Transylvania
InnoCap Transylvania are ca scop întărirea potenţialului de inovare a IMM-urilor, pentru macro-regiunea 1 din Transilvania, România, pentru a putea controla zonele cheie de intervenţie pentru o dezvoltare sustenabilă.
Prin intermediul proiectului oferim consultanţă şi audit în inovare pentru a putea creşte performanţa şi nivelul de competitivitate al IMM-urilor din macro-regiunea Transilvania.
Scopul final al proiectului este de a obţine rezultate vizibile şi relevante în termeni de cunoştinţe acumulate, experienţă, abordări practice şi exemple de bune practici despre modelele de succes pentru îmbunătăţirea managementului inovării. Rezultatele trebuie să contribuie la crearea premiselor favorabile pentru dezvoltarea sinergiilor inovative la nivel naţional şi european, în zone cheie ale specializării smart (ITC, energie şi mediu, bio-tehnologie, eco-tehnologii etc.).
Ambiţia acestui proiect este de a aduce o contribuţie relevantă în setarea unui proces personalizat de inovare (în termeni de abordare) pentru IMM-urile din macro-regiunea Transilvania, Romania, bazat pe exemplele de bune practici în managementul inovării de la nivel european, dar adaptate în contextul local al mediului de afaceri, gradul de maturitate al IMM-urilor, domeniile de activitate şi portofoliile de produse şi servicii.

5. Enterprise Europe Network – Bisnet Transilvania
În cadrul acestui proiect, ARIES Transilvania susține companiile inovative din regiunea de Nord-Vest prin furnizarea de servicii specifice: cereri și oferte de tehnologie, realizare de transfer tehnologic, participare la evenimente de matchmaking și brokeraj, precum și alte servicii suport.
Enterprise Europe Network este cea mai largă reţea din Europa care oferă servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderi. Acestea sunt disponibile societăţilor comerciale de orice dimensiune, indiferent dacă acestea desfăşoară activităţi de producţie sau oferă servicii, deşi sunt orientate, în primul rând, către IMM-uri, institute de cercetare, universităţi, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare a afacerilor si inovării.
Proiectul îşi propune crearea unei reţele suport pentru afaceri şi inovare în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru. Consorţiul format din şapte membri oferă, prin specialiştii săi, informaţii, feedback, cooperare în afaceri şi servicii de internaţionalizare, inovare, servicii de transfer tehnologic, servicii de susţinere a participării IMM-urilor la Programul Horizon 2020.
Atât la nivelul clusterului cât şi la nivelul asociaţiei, viziunea este de a continua eforturile în sprijinirea inovării şi a coagulării eforturilor întreprinse la nivel local şi regional, creşterea calităţii resursei umane, introducerea celor mai noi concepte în activităţile economice şi în administraţia publică – digitalizare, smart city, generarea de avantaje competitive în context global, la nivelul regiunii noastre.
Suntem în continuă căutare de găsire de noi oportunităţi care pot pune în valoare calitatea resursei umane, atuurile, creativitate autohtonă şi autenticitatea comunităţii.

Related posts

Familia Rusu scoate la vânzare grupul de firme din industria mobilei Rus Savitar – Casa Rusu

Stefana Muresan

Filmele de la TIFF, încărcate pe o platformă de streaming

Nora Dumitrescu

Noerr: The crisis demands constant readjusting and agility

Ionut Oprea

Politehniștii băimăreni au învățat cum să își facă un plan de afaceri

Nora Dumitrescu

Automobile Bavaria Group, creșteri spectaculoase!

Stefana Muresan

Producătorul de componente auto Preh România angajează 350 de oameni

redactia

Cecilia Tudor este numită managing director Renault Brand South Eastern Europe

Nicolae Pop

Yardi Romania closes the lease for 3,500 sqm of office space in Record Park

Ligia Voro

O nouă restaurare ce va completa oferta turistică din Alba Iulia. Fonduri europene pentru Cetatea Alba Carolina

Papuc Irina

Societatea timişoreană Everseen a investit 35.000 de euro pentru deschiderea unui nou laborator la Universitatea Politehnica Timişoara

Robert Bloancă

Parcurile industriale ale Banatului, atracție pentru investitori în 2020

Nora Dumitrescu

Începe ediția a 7-a a Electric Castle!

Ligia Voro

Vastint închiriază 1.700 m² în cadrul Timpuri Noi Square către Zitec

Ionut Oprea

Retailerii -creşteri ale vânzărilor cu până la 80%

Stefana Muresan

A fost scoasă la licitație Supervizarea Secțiunii 1 și 5 ale Autostrăzii Sibiu Pitești

Ligia Voro

Sibiu Quality Days, de Centenar: Cum asiguri calitatea când provocarea cere dezvoltare

redactia

Liviu Bădărău, directorul de vânzări AZOMUREȘ: “Potențialul de consum poate atinge în următorii ani 3 milioane de tone”

Ligia Voro

mӧmax a redeschis magazinele și depozitele din Oradea și Timișoara

Traian Dan

Fonduri europene de 10 miliarde de euro, în exercițiul actual

Stefana Muresan

Conferința anuală a DAFCOCHIM Agro: Pământul, obiectivul ADAMA

Ligia Voro

Talentul și tehnologia din panificație și HoReCa se întâlnesc la GastroPan

Ligia Voro

Corteva Agriscience™ creează un sistem de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea agriculturii cu impact pozitiv asupra climei   

Ligia Voro

Clujenii de la Vitacom vor da în funcțiune noul lor centru logistic

Nora Dumitrescu

Succesul Aeroportului Cluj, ”studiu de caz” în cadrul Conferinței Internaționale de Pregătire Operațională și Transfer Aeroportuar (Singapore)

Stefana Muresan

Leave a Comment