Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

E.S. Ambasador Cosmin BOIANGIU, Reprezentant Permanent adjunct: „România trebuie să aibă întotdeauna încredere în sine. Să își cunoască și să își apere cu eleganță și inteligență interesele”

E.S. Ambasador Cosmin BOIANGIU, Reprezentant Permanent adjunct al Reprezentanței României pe lângă Uniunea Europeană, ne-a vorbit în interviul pe care ni l-a acordat, printre altele, despre activitatea pe care o desfășoară în COREPER I și în cadrul Reprezentanței, despre impactul unor directive negociate în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și despre cum să privim Uniunea Europeană.

 

Activaţi în Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană, dețineți funcția de Reprezentant Permanent adjunct, sunteți reprezentantul României în COREPER 1, prezentați-ne succint cum se desfășoară activitatea în cadrul Reprezentanței, respectiv în COREPER 1?

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles reprezintă puntea de legătură între autoritățile române și instituțiile europene. Membrii Reprezentanței participă la dezbaterile și negocierile zilnice și punctuale din cadrul procesului legislativ european.

Coreper I și II sunt comitetele de pregătire ale Consiliilor UE și sunt compuse din reprezentanții fiecărui stat membru UE. În aceste formate dezbatem, negociem și cădem de acord asupra deciziilor legislative sau non-legislative care urmează să fie ulterior adoptate formal de Consiliile de miniștri.

În cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Coreper II este prezidat de Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană, doamna ambasador Luminița Odobescu, care este șeful misiunii. Eu prezidez Coreper I și am onoarea să conduc întâlnirile săptămânale ale ambasadorilor adjuncți ai statelor membre UE, până la data de 30 iunie.

Pentru a înțelege mecanismele de lucru ale UE, este important de știut că Uniunea Europeană are doi co-legislatori care trebuie să negocieze forma finală a dosarelor legislative: pe de o parte, Consiliul Uniunii Europene, prezidat în această perioadă, timp de șase luni, de către România, și, de cealaltă parte, Parlamentul European. Reprezentanții României sunt, pe durata Președinției Consiliului Uniunii Europene, negociatorii din partea Consiliului și reprezintă interesele tuturor statelor membre.

Comisia Europeană are drept de inițiativă legislativă și joacă un rol activ de gardian al Tratatelor Uniunii Europene. În aceste negocieri inter-instituționale, Comisia Europeană participă direct și are rol de facilitator, având în vedere competențele sale ulterioare de a urmări implementarea actelor legislative adoptate la nivelul UE.

 

Care sunt cele mai importante politici promovate în cadrul COREPER I care au avut rolul de a influența evoluția unor domenii cheie în România?

Mai mult ca oricând, cetățenii trebuie să simtă impactul direct pe care îl are Uniunea Europeană asupra vieților lor. Ca Președinție a Consiliului UE, România întreprinde demersuri intense pentru a obține rezultate cât mai tangibile pentru cetățenii europeni.

Temele de fond ale Președinției României la Consiliul UE din cadrul Coreper I sunt axate pe principalele domenii de creștere din domeniul economic și al locurilor de muncă. Președinția română este dedicată promovării digitalizării, inovării și conectivității, precum și asigurării securității cibernetice prin inițiative care vizează dezvoltarea Pieței Unice Digitale, Inteligența Artificială, Internet of Things, societatea GIGABIT, cercetarea și inovarea, dezvoltarea infrastructurii digitale. Urmărim, totodată, avansarea agendei UE privind decarbonizarea și combaterea schimbărilor climatice, precum și promovarea sustenabilității și a creșterii durabile. O altă prioritate majoră o reprezintă protejarea drepturilor sociale și a ocupării forței de muncă, prin politici care vizează implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, promovarea mobilității forței de muncă și susținerea oportunităților de învățare și formare, inclusiv în domeniul noilor competențe și, nu în ultimul rând, promovarea inițiativelor care asigură egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, precum și noi reguli pentru echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Consolidarea Pieței Unice prin inițiative care vizează diminuarea fragmentării și operarea cât mai fluidă în interiorul Pieței Unice și prin stimularea antreprenoriatului și a competitivității industriilor europene reprezintă o altă prioritate cheie pentru Președinția română.

 

Directive pentru cetățenii europeni

 

Recent a fost obținut un acord provizoriu asupra revizuirii Directivei Gazului, un dosar complicat negociat sub președinția rotativă a României a Consiliului Uniunii Europene, care vor fi modificările pe care directiva le va impune în piața europeană a gazelor naturale, sub rezerva că această Directivă va fi aprobată de cele două instituții co-decizionale? 

România a reușit într-un timp extrem de scurt să aducă statele membre la o variantă de acord, care părea aproape imposibil de atins înainte. Revizuirea directivei gazelor naturale reprezintă un punct major pentru Piața Unică Europeană. Parlamentul European a aprobat acest dosar la începutul lunii aprilie, urmând și ca miniștrii din Consiliul UE să adopte final directiva în această perioadă. Prin această legislație, normele care reglementează piața internă a gazelor naturale a UE se vor aplica, de asemenea, în viitor, la conductele de gaze către și din țările terțe. Această reformă completează un decalaj în cadrul legislativ al UE în domeniul energiei și se va asigura că normele Uniunii energetice sunt aplicate în mod coerent în UE, sporind transparența și asigurând certitudine juridică atât pentru investitorii în infrastructura de gaz, cât și pentru utilizatorii rețelei, pentru cetățeni.

 

În domeniul mediului și al sănătății, s-au făcut pași importanți în ceea ce privește revizuirea Directivei apei, care a plecat de la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water” (dreptul la apă), care sunt cele mai importante modificări și ce impact va avea asupra cetățenilor și persoanelor juridice din statele membre?

Această directivă are o importanță deosebită pentru că este un rezultat direct al primei inițiative cetățenești europene de succes „Right2Water” (Dreptul la apă). Acest lucru arată cât de importantă și accesibilă este implicarea cetățenilor în procesul legislativ european.

Prin această directivă, UE se asigură că apa de la robinet în întreaga UE va fi potrivită pentru consum și va avea o calitatea cât mai mare. Noile norme propuse actualizează standardele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe riscuri pentru monitorizarea calității apei. Propunerea legislativă conține, de asemenea, noi dispoziții privind materialele care intră în contact cu apa potabilă și privind îmbunătățirea accesului la apă. Statele membre vor trebui, de asemenea, să asigure accesul consumatorilor la informații privind proprietățile apei potabile. În plus, directiva revizuită propusă introduce noi obligații de îmbunătățire a accesului la apă.

 

Care sunt din punctul dumneavoastră de vedere alte trei realizări importante în domenii din cadrul COREPER I, în afara celor deja amintite mai sus, din momentul în care dețineți funcția de Reprezentant Permanent adjunct?

Sub coordonarea Guvernului României și a ministerelor de resort, împreună cu colegii din cadrul Reprezentanței Permanente a României la UE am început în forță încă din prima zi a mandatului. Așteptările sunt foarte mari și România a propus o agendă ambițioasă pentru Președinția Consiliului UE. Termenul pe care l-am avut la dispoziție pentru desfășurarea trialogurilor a fost relativ scurt, înainte ca Parlamentul European să-și suspende activitatea înaintea alegerilor europene de la sfârșitul lunii mai. Am reușit în 3 luni să acumulăm un palmares impresionant de rezultate, care, în curând, vor influența în bine viața cetățenilor europeni și a românilor.

Dintre acestea, din cadrul COREPER I suntem extrem de mândri de realizările Președinției române în domeniul drepturilor sociale și a ocupării forței de muncă, înregistrând succese în finalizarea unor dosare precum Directiva care sporește transparența și condițiile de muncă în întreaga UE, Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori cu o contribuție majoră în promovarea egalității de gen sau Directiva care reduce expunerea la factori cancerigeni la locul de muncă. Scopul acestor legi este de a răspunde provocărilor de pe piața forței de muncă, determinate de evoluțiile demografice, digitalizare și noile forme de muncă. Președinția română a făcut, de asemenea, un pas important în asigurarea unei piețe a muncii a UE care funcționează bine, printr-un acord provizoriu privind un regulament de instituire a unei Autorități europene a muncii (ELA). ELA va oferi asistență crucială administrațiilor naționale în punerea în aplicare a legislației relevante a Uniunii și va oferi informații angajaților și angajatorilor cu privire la aspectele complexe ale mobilității transfrontaliere a forței de muncă.

În ceea ce privește promovarea digitalizării, inovării și conectivității – prioritate majoră a Președinției române – am ajuns la un acord cu Parlamentul European pe dosare precum drepturile de autor, programul Europa Digitală, programul de cercetare Orizont Europa, sau reutilizarea pe scară mai largă a datelor finanțate din fonduri publice. Cadrul juridic privind drepturile de autor a fost actualizat pentru a debloca oportunitățile lumii digitale, atât pentru creatori, ale căror drepturi trebuie respectate pe deplin, cât și pentru cetățenii europeni, care ar trebui să profite de avantajele pieței unice digitale. În ceea ce privește Europa Digitală, suntem ferm convinși că acest program va aduce beneficii substanțiale tuturor cetățenilor și companiilor europene prin stimularea investițiilor în domenii esențiale pentru competitivitate și inovare, cum ar fi inteligența artificială, computerele cu performanțe ridicate și securitatea informatică.

Avansarea agendei UE privind decarbonizarea și implementarea acordului de la Paris, precum și promovarea sustenabilității și a creșterii durabile este un alt punct prioritar pentru România. Președinția română s-a angajat să ajute la decarbonizarea sectorului transporturilor. Acordurile obținute în februarie privind stabilirea primelor standarde din UE pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor grele sau promovarea achizițiilor publice de vehicule curate sunt pași esențiali în această direcție.

Tot în domeniul transporturilor, România a contribuit semnificativ la strategia UE pe termen lung în domeniul siguranței rutiere – Viziunea Zero – care urmărește reducerea la zero a accidentărilor sau deceselor rutiere până în 2050. Două succese cheie ale României în acest sens sunt reforma gestionării infrastructurii rutiere precum și înăsprirea normelor în domeniul siguranței autovehiculelor.

 

Uniunea Europeană aparține cetățenilor

 

Cât de simplu/complicat a fost să vă adaptaţi la activitatea din cadrul Reprezentanţei României pe lângă Uniunea Europeană și la sarcinile pe care le îndepliniți în COREPER I?

Lucrez de trei ani în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. În trecut am lucrat și în cadrul Reprezentanței României la Națiunile Unite – la Consiliul de Securitate al ONU și la Delegația României de la NATO. Am fost mereu pasionat de negocierile diplomatice și de cum pot susține prin ceea ce fac un destin mai bun pentru țara noastră și pentru compatrioții mei. De aceea, pentru că îmi iubesc mult munca și sunt extrem de dedicat rolului pe care îl am, până în prezent am reușit să trec cu bine peste toate dificultățile legate de activitatea intensă de la Bruxelles, din perioada președinției. M-am adaptat într-un final chiar și la reducerea considerabilă a orelor de somn!

 

Ce aţi învăţat în activitatea dvs. la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană şi de la cine aţi avut cel mai mult de învăţat?

Am învățat foarte mult despre importanța de a lua deciziile strategice cu calm, de a organiza totul cu precizie și de a fi atent la opiniile și necesitățile tuturor statelor membre, mici sau mari. Învăț în fiecare zi de la colegii mei, atât din Reprezentanță, cât și din celelalte state membre.

 

Dacă ar fi să învăţăm în România un model de bune practici din domeniul dvs. de activitate, pe care l-aţi remarcat într-unul din statele membre/în mai multe din statele membre, care ar fi acesta?

Aș spune că România trebuie să aibă întotdeauna încredere în sine. Să își cunoască și să își apere cu eleganță și inteligență interesele, să lupte pentru ceea ce este important și să aibă încredere în forța sa și în capacitatea oamenilor săi. Avem o țară mare, cu un potențial incredibil, trebuie să ne gândim la viitor, la ce șanse creăm pentru generațiile viitoare și să fim consecvenți în implementarea strategiilor și politicilor alese.

 

Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii României, ca Reprezentant Permanent adjunct, cum ar trebui să privim Uniunea Europeană, o comunitate care pare greu accesibilă cetățenilor români?

Uniunea Europeană aparține cetățenilor și această Președinție aparține tuturor românilor, tuturor cetățenilor europeni. Ceea ce se decide la Bruxelles are un impact asupra vieților noastre, ale tuturor. Încurajez românii să se implice, să afle mai mult despre drepturile lor, despre cum sunt protejate acestea și despre rolul și influența României în Uniunea Europeană. Cât despre Președinția României la Consiliul UE, mai avem aproximativ trei luni de lucru și mi-aș dori ca, în final, cetățenii români să fie mândri de cum sunt reprezentați la Bruxelles, pe perioada Președinției Consiliului UE și nu numai.

 

de Irina PAPUC & Ligia VORO

Total
154
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior

Fără accize pentru pălinca produsă în gospodării

Articolul următor

Metode noi de investigație la Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Citește și:
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
154
Share