Energie Energy Mirror Of Romania Ultimele stiri

Directorul Nuclearelectrica ar putea încasa suplimentar peste 25.000 euro pe an

Nuclearelectrica a anunțat astăzi, într-un raport remis Bursei de Valori București (BVB), completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30 iulie 2019 cu încă un punct care se referă la componenta variabilă anuală a remunerației administratorului executiv/director general.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a venit din partea Ministerului Energiei, acționarul majoritar al companiei, în data de 11 iulie, Consiliul de Administrație al producătorului de energie electrică aprobând convocatorul în ședința desfășurată 4 zile mai târziu.

Modificarea este următoarea, așa cum a fost comunicată BVB:

Punctul 3: Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:

”d. Componenta variabilă anuală a remunerației Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media câștigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Valoarea componenței pe termen scurt, mediu și lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate în anexa 3.1, rezultând valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm:

 

–     Comp. var. an 2019 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) +10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var. an 2020 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var, an 2021 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2021 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           – Comp. var. an 2022 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabilă pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferentă anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”. 

În raport se mai menționează că suma maximă care ar putea fi încasată de directorul general s-ar cifra la 3.944,41 euro/lună (valoare netă maximă de 2.307 euro/lună).

“În cazul aprobării punctului introdus pe ordinea de zi a AGOA de către acționarul majoritar, Ministerul Energiei, remunerația variabilă a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SĂ va fi calculată având la baza salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, în valoare brută de 6.179,58 lei (valoare netă 3.615 lei), nu indemnizația fixă brută lunară (de 6 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii)  a Administratorului Executiv al SNN, așa cum apărea la litera d) a punctului 3 din Anexă nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al Administratorilor Executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019.

Astfel, calculând ipotetic cu limita superioară a remunerației variabile (de 36 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii) supusă aprobării AGA, rezultă o componentă variabilă brută maximă de 3.944,41 euro/lună (valoare netă maximă de 2.307 euro/lună), în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a încasat componentă variabilă de la momentul încheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani”, se arată în raport.

Mai jos puteți consulta ordinea de zi completată a AGOA și pe cea a AGEA:

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
  2. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  3. Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Aditional aprobat prin art. 6.1 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, dupa cum urmeaza:

”d. Componenta variabila anuala a remuneratiei Administratorului Executiv/Director General este intre 24-36 ori media castigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

–     Comp. var. an 2019 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2022     (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) +10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var. an 2020 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2023     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var, an 2021 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2024     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           – Comp. var. an 2022 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b

  1. Modificarea pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/10.04.2019 dupa cum urmeaza:

“Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei administratorului executiv:

– Indemnizatia fixa, lunara, intre 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

– Componenta variabila anuala, intre 24- 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”

De asemenea, pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”.

  1. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.
  2. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.
  3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
  2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara aferent Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.
  3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Sursa foto: energynomics.ro

Related posts

Liber la Baia Mare Shopping Park

Nora Dumitrescu

Un nou showroom eMAG, inaugurat la Sibiu cu o zi înainte de Black Friday

Papuc Irina

Ştefan-Radu Oprea prezidează Reuniunea informală a Miniștrilor Comerțului din țările membre UE

redactia

Specialiști din 30 de țări dezbat la UVT unul dintre cele mai importante subiecte ale IT-ului și mediului de afaceri, „Big Data”

Stefana Muresan

Germanii de la Marquardt Schaltsysteme caută peste 90 de ucenici pentru fabrica din Sibiu

redactia

BNR ia măsuri menite să atenueze impactul epidemiei de coronavirus asupra populației

Traian Dan

Bosch construiește o fabrică în Simeria

Stefana Muresan

Se caută restauratori pentru casa părintească a lui Alexandru Ioan Cuza

redactia

BVB, primul loc în topul creşterilor bursiere din Uniunea Europeană

Stefana Muresan

Protocol de colaborare pe filiera cărnii de porc

Ligia Voro

Măsura privind sprijinul de instalare a tinerilor fermieri, lansată pe 15 iulie: 20 de milioane de euro sunt dedicate românilor care vor să se întoarcă acasă

redactia

Join the largest Event Dedicated to the Romanian Business Services Sector

Ligia Voro

Hotel și vilă din Brașov, scoase la vânzare cu peste 3 milioane de euro

Ion Surdu

Consiliul Județean Timiș înfiinţează un centru-pilot de colectare a fructelor și legumelor

redactia

Coaliția pentru Dezvoltarea României, solicitare de reanalizare a măsurilor din Ordonanța de Urgență 114/2018

redactia

Motorola Solutions va asigura funcționarea stațiilor radio pe aeroporturile din București în următorii 5 ani

Papuc Irina

Proiect transfrontalier de turism în Maramureș

Nora Dumitrescu

Programul „Plata cu PET-ul” se extinde la Oradea

Traian Dan

Transgaz se aliază cu spaniolii de la Reganosa pentru ahiziția companiei DESFA din Grecia

Stefana Muresan

Fundația Prințul de Wales lansează primul program în sprijinul micilor fermieri și producători români

Stefana Muresan

Paula Seling le-a cântat antreprenorilor din Maramureș

Nora Dumitrescu

Air Bucharest reia zborurile charter spre Turcia și Egipt de pe Aeroportul din Sibiu

Ion Surdu

Amadeus și Visa CyberSource își unesc forțele pentru a combate fraudele în industria de călătorii

Ligia Voro

Cluj-Napoca: Licitaţia pentru 22 de tramvaie şi 50 de troleibuze, în linie dreaptă

Stefana Muresan

Leave a Comment