Energie Energy Mirror Of Romania Ultimele stiri

Directorul Nuclearelectrica ar putea încasa suplimentar peste 25.000 euro pe an

Nuclearelectrica a anunțat astăzi, într-un raport remis Bursei de Valori București (BVB), completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30 iulie 2019 cu încă un punct care se referă la componenta variabilă anuală a remunerației administratorului executiv/director general.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a venit din partea Ministerului Energiei, acționarul majoritar al companiei, în data de 11 iulie, Consiliul de Administrație al producătorului de energie electrică aprobând convocatorul în ședința desfășurată 4 zile mai târziu.

Modificarea este următoarea, așa cum a fost comunicată BVB:

Punctul 3: Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:

”d. Componenta variabilă anuală a remunerației Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media câștigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Valoarea componenței pe termen scurt, mediu și lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate în anexa 3.1, rezultând valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm:

 

–     Comp. var. an 2019 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) +10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var. an 2020 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var, an 2021 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2021 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           – Comp. var. an 2022 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabilă pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferentă anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”. 

În raport se mai menționează că suma maximă care ar putea fi încasată de directorul general s-ar cifra la 3.944,41 euro/lună (valoare netă maximă de 2.307 euro/lună).

“În cazul aprobării punctului introdus pe ordinea de zi a AGOA de către acționarul majoritar, Ministerul Energiei, remunerația variabilă a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SĂ va fi calculată având la baza salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, în valoare brută de 6.179,58 lei (valoare netă 3.615 lei), nu indemnizația fixă brută lunară (de 6 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii)  a Administratorului Executiv al SNN, așa cum apărea la litera d) a punctului 3 din Anexă nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al Administratorilor Executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019.

Astfel, calculând ipotetic cu limita superioară a remunerației variabile (de 36 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii) supusă aprobării AGA, rezultă o componentă variabilă brută maximă de 3.944,41 euro/lună (valoare netă maximă de 2.307 euro/lună), în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a încasat componentă variabilă de la momentul încheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani”, se arată în raport.

Mai jos puteți consulta ordinea de zi completată a AGOA și pe cea a AGEA:

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
  2. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  3. Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Aditional aprobat prin art. 6.1 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, dupa cum urmeaza:

”d. Componenta variabila anuala a remuneratiei Administratorului Executiv/Director General este intre 24-36 ori media castigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

–     Comp. var. an 2019 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2022     (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) +10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var. an 2020 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2023     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

–     Comp. var, an 2021 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2024     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           – Comp. var. an 2022 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b

  1. Modificarea pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/10.04.2019 dupa cum urmeaza:

“Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei administratorului executiv:

– Indemnizatia fixa, lunara, intre 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

– Componenta variabila anuala, intre 24- 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”

De asemenea, pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”.

  1. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.
  2. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.
  3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
  2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara aferent Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.
  3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Sursa foto: energynomics.ro

Related posts

Al patrulea oraș din țară în care Astra Vagoane Călători nu are competitor

redactia

Manifestul startup-urilor de la Cluj, promovat ca bună practică în Europa

Nora Dumitrescu

Antreprenorii mai au două săptămâni pentru a se înregistra în Made in România

Stefana Muresan

Brașov: Internsnack, profit de aproape 3 milioane de lei anul trecut

Stefana Muresan

Primăria Oradea i-a premiat pe cei mai importanți contribuabili din 2019

Traian Dan

Signature Brașov: Parterul unui bloc, montat în opt ore

Stefana Muresan

Dublă aniversare – IRUM și MAVIPROD, la Reghin

Ligia Voro

Contracte de finanţare de peste 13 mil. euro, semnate de firme private cu ADR Vest în cadrul Regio-POR

Stefana Muresan

Neon Lighting va ilumina Zalăul cu 21 de milioane de lei

Nora Dumitrescu

Fabrica de prelucrare a lemnului Kastamonu din Reghin, afaceri de 117 mil. euro în T3

Stefana Muresan

Bursa de Valori București, în 2020: Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor a ajuns la recordul istoric de 14,4 milioane de euro

Ion Surdu

Angajezi elevi și studenți, primești 250 de lei

Ligia Voro

Black Friday la ținutele de business de la NISSA!

Ionut Oprea

Turismul maramureșean reîncepe angajările. Pe malul Firizei

Nora Dumitrescu

Alfredo Seafood: Piața locală de pește crește cu circa 10% în 2018

Stefana Muresan

Unifarm cumpără din Coreea de Sud 2 milioane de teste rapide pentru depistarea Covid-19

Papuc Irina

Bălțata românească câștigă teren în fața raselor bovine străine

Ligia Voro

[Enjoy Transylvania!] Palatul Culturii din Târgu Mureș – peste 100 de ani de artă şi multiculturalitate

Transilvania Business

Energynomics organizează la Brașov primul eveniment al anului dedicat eficienței energetice

Ligia Voro

Premieră în România: Consiliul Județean Cluj preia un spital privat

Nora Dumitrescu

Libra Internet Bank, profit de 91 milioane de lei pentru primele 9 luni, în creștere cu 21%

Papuc Irina

Who will represent Romania at Expo Real 2017?

Ionut Oprea

Drama copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, alinată cu ajutorul proiectelor cu bani europeni

redactia

După doi ani la Imoteca, Diana Dragostin revine în grupul Artmark

Ligia Voro

Leave a Comment