Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Studenții pot să-și deschidă o afacere. Statul le dă până la 100.000 de euro

A fost lansată în consultare publică documentația aferentă programului Innotech Student care oferă finanțări studenților din zonele Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, (regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare) pentru crearea de noi întreprinderi.

Schema de finanțare este similară celei pe care o cunoaștem de la Startup Plus, organizarea activităților și acordarea ajutoarelor urmând a se efectua prin intermediul unor Administratori ai schemelor de antreprenoriat”, informează Melinda Morariu, managing partner Infocredit.

Bugetul alocat apelului este de 20 mil. Euro, minumum 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor, restul urmând a acoperi cheltuielile administatorilor schemei, inclusiv organizarea cursurilor de antreprenoriat și a celor de cazare si transport a participantilor la aceste cursuri.

Finanțare în funcție de locurile de muncă

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

Având în vedere că unul dintre angajați poate fi antreprenorul însuși, este nevoie de angajarea a unei persoane, suplimentar. Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care 6 luni în perioada de implementare a proiectului și 6 luni în perioada de sustenabilitate”, explică Melinda Morariu.

Grupul țintă este format din:

  • Studenți (ISCED 5-7 – Invăţământul superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs
  • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat
  • Cercetători post-doctorat
  • Cursanți (ISCED 4 – Învăţământul postliceal, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs

Administratorii schemelor de antreprenoriat pot fi:

Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;

Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;

Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române

Academia Română;

Asociaţii profesionale;

Camere de comerţ şi industrie;

Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;

Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;

Organizaţii sindicale şi patronate;

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

ONG-uri;

Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Programul este împărțit în 2 etape:

Etapa I de implementare de 8 luni: Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților.

Etapa II de implementare de 12 luni: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri.

Vor putea fi selectate spre finanțare, exclusiv planuri de afaceri care vizează dezvoltarea de întreprinderi care activează în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC și care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI. Lista codurilor CAEN prin care întreprinderile selectate vor putea să-și desfășoare activitatea este destul de extinsă însă direcțiile de dezvoltare sunt limitate la sectoarele competitive identificate prin intermediul SNCși SNCDI (lista domeniilor de dezvoltare inteligentă și sănătate), detaliate în cadrul programului:

1. BIOECONOMIE (Agro-alimentare, Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil, Biotehnologii, Știința medicamentului)

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE (Tehnologii informaționale și de comunicații, Spațiu, Securitate)

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE (Energie, Mediu și schimbări climatice, Sisteme inteligente)

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE (Echipamente de transport, Echipamente pt producerea de bioresurse, Tehnologii de depoluare, Materiale)

5. SĂNĂTATE

Melinda Morariu FOTO: FACEBOOK

Vor fi finanțate cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate”, precizează expertul în creditare.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

  • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis.
  • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.
Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Marți, 28 aprilie, ora 9:00, se reiau înscrierile pe platforma IMM Invest

Articolul următor

Dumitru Blaga: “Este cel mai bun moment pentru produsele românești”

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share