Antreprenori Fiscalitate IMM

Datoriile restante la ANAF, eșalonate

Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Totodată, Executivul a decis prelungirea până la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență.

Până la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilităților fiscale oferite corespunzător situației sale fiscale.

Beneficiari ai facilității de eșalonare simplificată sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal.

Această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformării la plată, pentru contribuabilii aflați în dificultate generată de lipsa de lichidități financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat.

Condiții

Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să depună
cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior.
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvență pentru obligațiile curente născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată conform Codului de procedură fiscală.

Întrucât eșalonarea simplificată nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul, în acord cu mediul de afaceri și ceilalți parteneri sociali, a instituit plata unei dobânzi. Nivelul de dobânzii este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adică la 3,65 % pe an (față de Codul de procedură fiscală care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere).

Debitorul poate solicita modificarea eșalonării prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată de 2 ori pe perioada eșalonării.

Dacă debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori.

Debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de plată.

Avantajele acestei măsuri:

   • este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020;

   • este o procedură simplificată de acordare a eșalonării la plată, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență. Față de procedura normală de acordare a eșalonării, potrivit Codului de procedură fiscală, procedura și documentele depuse de debitori sunt simplificate, în sensul că se acordă eșalonare numai în baza unei cereri, fără a fi depuse alte documente.

   • termenul de soluționare este mult diminuat – 5 zile de la data depunerii cererii, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului;

   • se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată;

   • nu se constituie garanții, ținând cont de termenul scurt de acordare eșalonării la plată (12 luni), de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității;

   • nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată;

   • pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată;

   • debitorul poate solicita, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia;

   • debitorul poate menține eșalonarea la plată, pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

Related posts

Grupul FirstFarms A/S a decis să iasă din afacerile agricole din vestul României şi îşi vinde terenurile pentru 11 milioane de euro

Robert Bloancă

Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență, publicată

Ligia Voro

OECD și Comisia dau ca exemplu UVT pentru antreprenoriat și inovație

Ligia Voro

Smithfield, cel mai mare producător de carne de porc la nivel mondial, cumpără compania Maier Com din Arad

redactia

Tax & Finance Forum se mută în online! Aflați totul despre noul context legislativ și fiscal pe 17-18 iunie 2020

Papuc Irina

80 de burse în valoare de peste 51.000 de euro la cursuri online pentru absolvenții de la BAC care nu au luat 10

Stefana Muresan

Programul Smart Start USA: companiile românești au la dispoziție 500 mil. dolari

redactia

La Timișoara se lansează Growceanu, platformă de Business Angels conectată la rețeaua europeană ESIL

redactia

Alianța SUA – România prinde rădăcini la Târgu Mureș. Jim Rosapepe alături de antreprenori și personalități

Ligia Voro

Un tânăr sălăjean a ajuns, din simplu muncitor, milionar în euro

Nora Dumitrescu

Lansare: Dynamic Business Connections

Ionut Oprea

Premii totale de 150.000 de euro de la Comisia Europeană pentru inovare socială

Ligia Voro

Instant Factoring: Volumul solicitărilor de finanțare a crescut de cinci ori S1 2019

Ligia Voro

DAFCOCHIM, connecting people – liantul între fermieri și furnizorii de inputuri

Ligia Voro

Afacere de familie în Maramureș: ulei presat la rece, din semințe de la producătorii locali

Stefana Muresan

Ilan Laufer organizează cea mai mare delegație de firme românești în SUA

redactia

Patronii conduși de Ion Lucian vor să se alieze cu prefectura sălăjeană

Nora Dumitrescu

Adopta o mama!

Stefana Muresan

Investitorii din Zalău vor avea reduceri la taxe și impozite

Nora Dumitrescu

Soluții digitale dedicate antreprenorilor prin noua ofertă Orange

Ligia Voro

Reprezentanţii a zece mii de firme germane şi austriece din România solicită mai multe măsuri pentru repornirea industriei

Robert Bloancă

CITR: „Insolvența afectează economia mai degrabă prin faptul că pensionează antreprenori decât prin impactul financiar”

Ligia Voro

Tinerii din mediul rural pot aplica acum la Edulab – programul online de antreprenoriat în educație

Nicolae Pop

Investiția UBM Feed Romania din Sânpaul, apreciată de fermieri

Stefana Muresan

Leave a Comment