Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Ce fonduri sunt disponibile pentru energie din biomasă?

La nivel european au fost promovate mai multe directive și regulamente care susțin dezvoltarea energiei din surse regenerabile. Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile stabilește că energie din surse regenerabile înseamnă energia din surse regenerabile nefosile, printre acestea regăsindu-se și biomasa, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

Însă, așa cum au menționat autorii Studiului “Rolul biomasei în conservarea mediului, dezvoltarea rurală și reziliența fermelor agricole”, coordonat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și Academia de Studii Economice din București, “s-a constatat că dimensiunea legată de dezvoltarea rurală nu a fost luată în considerare în mod corespunzător în actualul cadru de politici al Comisiei și al statelor membre în materie de energie din surse regenerabile. Prin urmare, oportunitățile de implementare a energiei din surse regenerabile în zonele rurale nu au fost valorificate suficient. Comisia a propus recent unele modificări ale cadrului de politică privind energia din surse regenerabile care ar putea îmbunătăți această situație (punctele 24-31). Comisia a propus modificări ale cadrului actual de durabilitate pentru bioenergie.” (Raportul Special nr. 5/2018 al Curții de Conturi Europene).

Situația nu este diferită în România. În ultimii ani au fost promovate mai multe acte normative care încercau să creeze cadrul pentru atragerea proiectelor cu finanțare europeană pentru producția de energie din resurse regenerabile, în special a celor mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).

Astfel, în decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea nr. 1037/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, cu o aplicabilitate până la 31 decembrie 2023.

Bugetul total estimat alocat al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei al sumei de 150 milioane de euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% fonduri de cofinanțare publică (asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene și de la bugetul local), conform Planului financiar al Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Un beneficiar nu poate accesa o finanțare mai mare de 15 milioane de euro. Ca beneficiari, hotărârea stabiliea unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populație.

Până acum am identificat astfel de proiecte în județul Bistrița-Năsăud, primăriile comunelor Maieru, Telciu, Rodna dezvoltând astfel de proiecte, pentru a indica doar câteva.

În luna februarie, a fost adoptată Hotărârea nr. 195/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.

Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderilor, inclusiv întreprinderilor nou-înfiinţate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat” din codurile CAEN, şi unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, care au depus la autoritatea responsabilă cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.1, respectiv obiectivul specific 10.2, după caz.

Bugetul este în valoare 21 milioane de euro și este destinat investițiilor dezvoltate în 2022-2023 în următoarele direcții: realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz; realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală. Mai este de menționat că schema de ajutor de stat se aplică numai instalaţiilor noi de producere sau de modernizare a celor existente.

Sursa foto: depositphotos.com

(Publicat în ediția print TB 108, martie/aprilie 2022)

Total
11
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior
Sunt programate la racordarea, prin POIM, 46.000 de gospodării, agenți economici și instituții publice din 29 de unități administrativ teritoriale.

Rețelele de gaze se extind în trei județe din zona Transilvaniei

Articolul următor

TMK Hydroenergy Power demarează o nouă investiție la o hidrocentrală în Caraș Severin

Citește și:
Citeste mai mult

Start-up Nation aproape de start

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri, 24 iunie 2022, procedura finală de implementare a programului pentru stimularea…
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
11
Share