Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

COVER STORY. UMFST “G.E. Palade” Târgu Mureș. Proiectul major al unei generații vizionare (II)

DCIM100MEDIA

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș realizează cele mai ample lucrări de modernizare din ultimele decenii. Valoarea financiară a investițiilor, dar și semnificația practică a acestora pentru învățământul superior mureșean este, cu siguranță, proiectul major al unei generații vizionare care va rămâne un etalon pentru următoarele decenii, de care vor beneficia studenții prestigioasei universități din Târgu Mureș pentru următorii zeci de ani.

Sabin Bota, Directorul General Administrativ al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care ne-a furnizat elementele tehnice ale proiectelor finalizate și ale celor aflate în curs de implementare la UMFST Târgu Mureș, a declarat, pentru Transilvania Business, că aceste lucrări sunt rodul unei munci de echipă. De la viziunea generală impusă de Rectorul Universității, a fazei de realizare a dosarelor de finanțare, trecând apoi prin analiza membrilor Consiliului de Administrație, s-a ajuns la faza de implementare, unde, practic, fiecare coleg al meu din cadrul Direcției Generale Administrative a avut un rol esențial. Ceea ce veți vedea în campusul și spațiile UMFST Târgu Mureș reprezintă dovada implicării unor profesioniști în proiectare, construcții și amenajări, cărora le mulțumesc pentru profesionalism și efort. Sunt mândru că am coordonat această echipă și aveți dovada că UMFST Târgu Mureș este instituția-pilon a dezvoltării orașului, cu un rol esențial în evoluția învățământului superior românesc”.

 

Clădirea principală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – una dintre cele mai frumoase lucrări de reabilitare a unei clădiri de patrimoniu din România

La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș s-a realizat una dintre cele mai frumoase lucrări de reabilitare a unei clădiri de patrimoniu din România. Datele de proiect și de execuție a lucrării vorbesc de la sine și, chiar dacă presupun multe elemente tehnice, este important să identificăm valoarea acestei lucrări, tocmai prin sublinierea background-ului investiției.

A fost nevoie de corectarea accesului improvizat la demisolul clădirii principale și eliminarea infiltrațiilor la acest nivel al clădirii.

S-a pus un accent deosebit pe asigurarea spațiilor de învățământ, prin executarea unor lucrări de recompartimentare interioară și de reorganizare a spațiilor existente, în vederea edificării unor noi săli de curs și laboratoare suplimentare. Amfiteatrele noi sunt dotate la cele mai înalte standarde necesare unui învățământ de secol 21.

Proiectul a avut în vedere asigurarea condițillor sanitare și de igienă pentru studenți, personalul instituției și vizitatorii Universității, reușindu-se creșterea numărului și optimizarea grupurilor sanitare, precum și crearea de grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități.

Construcțiile provizorii au fost eliminate și au fost create căi suplimentare de evacuare în caz de incendiu.  Independent de structura clădirii, s-a montat un lift panoramic exterior, care permite accesul persoanelor cu dizabilități la toate etajele. La nivelul podului au fost executate lucrări de termoizolare și eliberare a acestuia de spațiile de birouri existente anterior. Toate acestea au fost posibile prin axarea proiectului pe două componente: lucrările interioare și cele exterioare.

Lucrările de reparații interioare au presupus, printre altele, refinisare la pardoseli, pereți, tavane prin desfacerea și îndepărtarea straturilor și elementelor deteriorate și refacerea sau înlocuirea lor în funcție de cerințele impuse de normele și normativele tehnice în vigoare, reparare, refinisare la scările laterale, balustrade și parapeți.

S-a reușit restaurarea elementelor originale ale construcției, chiar în timpul procesului de lucru care a avut în vedere reparațiile capitale la amfiteatre, săli de curs, laboratoare și cabinete pentru personalul didactic, acolo unde proiectul a presupus refinisarea gradenelor și podiumurilor, respectiv realizarea altora noi, în vederea extinderii spațiilor de învățământ. În același timp, s-a insistat pe igienizarea, repararea, refinisarea pardoselilor, a pereților, tavanelor și a tâmplăriilor interioare.

Lucrările de reparații exterioare s-au axat pe hidroizolații la nivelul soclului, amplasarea unui sistem de drenare, înlocuirea ferestrelor exterioare de la nivelul demisolului, coborârea nivelului de călcare în curțile interioare și refacerea trotuarului de gardă, înlocuirea căminelor executate din cărămidă cu altele noi, înlocuirea pavajului interior.

La capitolul instalații termice, clădirea a suferit o modificare completă, fiind înlocuit sistemul clasic de încălzire prin centrale termice, cu pompe de caldură tip sol-apă. Pentru implementarea proiectului, au fost realizate un număr de 120 de puțuri, forate la o adâncime de 100 de metri.

În privința curenților slabi, clădirea a fost dotată cu o instalație BMS (Building Management System), care permite monitorizarea și controlul instalațiilor ce deservesc imobilul și asigură  comanda centralizată și locală a iluminatului în zonele comune – scări, circulații, grupuri sanitare, săli de curs, supravegherea și comanda centralizată și locală a instalațiilor de climatizare, ventilare, monitorizarea parametrilor tehnici, modificarea lor și comanda utilajelor din centrala termică, citirea și înregistrarea consumurilor energetice, monitorizarea și eficientizarea funcționării, monitorizarea defectelor la întrerupatoarele generale ale tablourilor, monitorizarea stărilor și parametrilor grupurilor electrogene și a UPS-rilor, înregistrarea în memorie sau pe un suport, la intervale de timp alese de utilizator, a evoluției unor parametri, posibilitatea creării de grafice pe intervale de timp.

 

Restaurarea picturii murale care îl reprezintă pe Mihai Viteazul, din Aula UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, o dovadă a respectului față de trecut, ca parte indispensabilă a identității noastre universitare.

 

Clădirea centrală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Aula reflectă mai bine de un veac de istorie. Pictura figurativă a domnitorului Mihai Viteazul a fost acoperită, în dificilul context al celui de-al Doilea Război Mondial.  Opera murală a rezistat și, după aproximativ 100 de ani, în ziua în care s-au împlinit 421 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, aceasta a fost redescoperită.

Din fericire, atât figura lui Mihai Viteazul, cât și cele două steme au prezentat toate elementele necesare unei reconstrucții autentice. Totodată, în sala festivă, au fost restaurate toate picturile și elementele decorative care au fost descoperite la nivelul tavanului.

 

Centrul Didactic și de Examinare – UNIX duce pregătirea universitară în viitor

 

Una dintre cele mai spectaculoase investiții ale Universității este Centrul Didactic și de Examinare – UNIX. Valoarea noului spațiu este remarcabilă atât din punct de vedere arhitectural, cât și al dotării și functionalității acestuia. Târgumureșenii își amintesc, în mod sigur, că în această clădire, situată pe strada Victor Babeș nr. 15, a funcționat în trecut cantina studențească.

Universitatea avea nevoie de un centru didactic special dedicat examinărilor, motiv pentru care s-a făcut o schimbare de destinație a acestui spațiu, rezultând un imobil cu adevărat spectaculos.

UMFST nu beneficia, până acum, de spații de pregătire și de amfiteatre cu capacități ridicate. În același timp, s-a dorit eficientizarea și promovarea unui nivel ridicat al calității învățământului, prin aliniere la standardele internaționale, competitive și cu un nivel tehnologic înalt.

S-a reușit crearea unui spațiu cu destinații noi de învățământ, care vor putea fi folosite și în regim de săli de conferință, prin mutarea peretelui mobil. Universitatea va putea organiza și găzdui evenimente, conferințe, seminarii și simpozioane, pe lângă activitățile didactice obișnuite, la standarde tehnice și de confort probabil unice în țară.

Centrul Didactic si de Examinare UNIX găzduiește la parter Centrul Național de Realitate Virtuală Augmentată, compus din patru săli de simulare, o sală de briefing, vestiare, toalete și birouri administrative, iar la primul etaj se află Centrul de Examinare Academic, cu cinci amfiteatre modulare multifuncționale de 468 de locuri și o sală pentru ședinte. Clădirea se întinde acum pe o suprafață construită de 1.144 mp si o suprafață desfașurată de peste 2.802 mp.

Odată cu reabilitarea clădirii UNIX, a fost executată și o lucrare complexă de înlocuire a centralelor termice care deservesc căminele studențești. Astfel au fost montate cazane noi în condensare, complet automatizate pentru asigurarea agentului termic necesar căminelor studențești.

 

Biobaza – un spațiu unic de cercetare  

 

Una dintre clădirile importante ale Universității este Biobaza, unde au fost executate lucrări de reparare, refuncționalizare și modernizare a spațiilor de cercetare și de creștere a animalelor mici de laborator. Se asigură, astfel, spaţii corespunzătoare din punct de vedere tehnologic și funcțional, care cuprind compartimente şi încăperi indispensabile activităţii de cercetare. Universitatea a pus accentul pe securitatea igienică și biologică a personalului implicat în activitățile de cercetare (cadre didactice, studenți, doctoranzi și personal de întreținere), dar și pe evitarea vicierii rezultatelor cercetărilor prin contaminări nepermise.

În clădirea Biobazei s-au executat lucrări de recompartimentare interioară nestructurală, închideri și deschideri de goluri în pereții perimetrali, înlocuire a finisajelor din toate spațiile. De asemenea, s-au refăcut finisajele fațadelor, iar spațiile au fost echipate cu instalații interioare conforme, dar și cu un sistem centralizat pentru climatizare.

 

Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice, creat cu scopul de a atrage cercetători străini şi de a realiza parteneriate ştiinţifice eficiente în cadrul proiectelor de profil.

Noul Centru de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice din cadrul Facultăţii de Farmacie a fost un proiect complex, care a presupus reabilitarea clădirii C26 din Campusul Universității.

Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice reprezintă o structură de susținere a activității didactice pentru studenții de la Facultatea de Farmacie și cadrul ce oferă acum infrastructura de cercetare necesară studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pasionați de lumea plantelor. De asemenea, CCPMA își propune să reprezinte un centru de microproducție pentru produse vegetale cu utilizare la nivel larg.

Din cauza stării avansate de degradare a spațiilor vechi, a fost nevoie de lucrări de demolare, după care de reconstruire și recompartimentări interioare, urmate de termoizolare, decopertarea vechii învelitori și mansardare. Recompartimentarea întregii clădiri a fost marea provocare a proiectului, pentru că a fost nevoie de obținerea funcționalităților dorite pentru activitățile de cercetare. După ce s-au înlocuit elementele de tâmplărie exterioară și interioară, s-a reușit îmbunătățirea eficienței energetice, prin termoizolarea clădirii. În final, s-a refațadizat întreaga clădire, iar mansarda s-a anvelopat cu tablă fălțuită, de culoare gri. Complexitatea acestui proiect s-a evidențiat în realizarea sistemului constructiv, dintr-o structură nouă din zidărie din cărămidă, combinată cu elemente de beton armat, dar și în înlocuirea, în totalitate, a rețelei de curenți tari și slabi, precum și a rețelelor de apă și canalizare, termice și de climatizare. Vorbim acum despre o clădire funcțională pentru uz didactic si de cercetare, cu o suprafață de peste 220 de metri pătrați și peste 60 echipamente de cercetare. Clădirea CCPMA, în valoare de peste 250.000 euro, este formată din parter și etaj ce încorporează spații pentru cercetare (laborator pentru extracții, laborator de analize biologice, cameră pentru pregătire și păstrare probe, cameră de cromatografie, cameră de creștere explante), spații pentru analiza și elaborarea materialelor științifice, spații tehnice și auxiliare. De asemenea, lângă clădirea CCPMA s-a edificat un complex de 3 sere, în valoare de peste 200.000 euro, cu o suprafață de aproximativ 300 mp, ce au fost construite cu scop didactic, de cercetare și de mini-producție pentru plante ornamentale. Bugetul alocat construcției clădirii CCPMA și al serelor a provenit din veniturile proprii ale Universității și din fonduri obținute prin proiecte de dezvoltare instituțională. Echipamentele de cercetare au fost achiziționate din bugetul unor proiecte de cercetare câștigate la nivelul disciplinei de Botanică farmaceutică.

 

Direcția Generală Administrativă – motorul din spatele UMFST Târgu Mureș

Dintr-o construcție existentă, cu o suprafață de 540 mp, în regim P, Direcția Generală Administrativă funcționează acum într-o clădire cu un regim tehnic P+M, modernizată la cele mai înalte standarde, pe o suprafață desfășurată de peste 1.110 metri pătrați.

Lucrările de modernizare a clădirii Direcției General Administrative au presupus intervenții majore la nivelul fundației, înlocuirea în totalitate a vechii învelitori, desființarea șarpantei existente și demolarea, în totalitate, a planșeului de peste parter. Pentru construirea mansardei au fost înlocuiți toți pereții interiori cu pereți portanți, din zidărie de cărămidă.

Evident, au fost schimbate toate instalațiile aferente, iar la cele termice s-au utilizat pompe de căldură, care asigură răcirea și încălzirea imobilului, în care s-au montat ventiloconvectoarele de pardoseală sau de tavan, în funcție de destinația spațiului. Există și două surse de rezervă, respectiv un grup electrogen, cu o capacitate de 66 kVA. Această sursă oferă autonomie sarcinilor importante și vitale, precum și un UPS cu o capacitate de 40 kVA care, la nevoie, va asigura tranziția, fără întreruperi, de pe alimentarea de bază, pe grupul electrogen.

Clădirea este dotată cu sisteme de iluminat interior și exterior tip led, iluminat de siguranță, instalație de protecție împotriva trăznetelor și priză de pământ și rețea de echipotențializare. Tot în noile spații ale Direcției Generale Administrative există instalații de date și voce, de semnalizare și avertizare la incendiu și desfumare, de detecție și alarmare la efracție. Sunt funcționale, de asemenea, subsisteme de supraveghere video TVCI  și de control acces și videointerfonie.

 

Investițiile de la UMFST Târgu Mureș continuă.

 • Mansardarea Centrului de simulare si abilități practice

Clădirea Centrului de Simulare și Abilități Practice este compusă din săli de simulare virtuală, săli de curs, compartimente pentru pacient standardizat, săli de pregătire, zone de așteptare, camere de organizare, zone auxiliare. Prin mansardarea clădirii existente se vor obține încă trei săli de simulare virtuală, o sală de briefing, o sală de pregătire și grupuri sanitare. În acest moment, lucrarea este în execuție, iar finalizarea acesteia și repunerea în circuitul funcțional didactic este preconizată pentru luna mai a acestui an.

 • Spații de cazare și Microcantina – Complex Alma Mater

Zona de spații de cazare va fi extinsă pe verticală, prin mansardarea clădirii existente, regimul de înălțime rezultat fiind de P+E+M, urmând a se obține încă 13 camere, la standard de 4*. Totodată, se va extinde și sala de mese aferentă microcantinei, care va avea o capacitate de cel puțin 120 de persoane. Se va realiza și un depozit de alimente, care va deservi bucătaria microcantinei studențești. Lucrarea este preconizată a se finaliza la sfârșitul lunii octombrie a acestui an.

 • Cămin studențesc în Campusul UMFST

O investiție importantă, care se va realiza cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, este construirea unui nou cămin studențesc. Acesta va avea 182 de locuri în 93 camere, dintre care 89 sunt camere cu două paturi și 4 sunt camere cu un pat. Camerele vor fi dotate cu grupuri sanitare proprii, duș și mobilier specific.

Clădirea este prevăzută cu insțalatii eficiente din punct de vedere energetic și va fi dotată cu lifturi care vor deservi toate nivelurile supraterane.

Demararea lucrărilor este prevăzută pentru luna martie, în funcție de durata de eliberare a autorizației de construcție. Din păcate, este important de subliniat faptul că a existat o tergiversare la nivelul autorităților locale pentru emiterea unui aviz.

 • Modernizarea căminelor studențești

În luna decembrie a anului trecut, a fost semnat contractul pentru elaborarea documentației tehnice pentru reabilitarea, mansardarea și modernizarea căminelor studențești nr. 2, 3 și 4.

Prin acest proiect se dorește identificarea unor soluții pentru modernizarea căminelor cu dotări și finisaje de ultimă generație, sporirea gradului de confort prin refuncționalizarea spațiilor de cazare și desființarea grupurilor sanitare pe nivel și realizarea acestora în fiecare cameră.

Totodată, se intenționează construirea și amenajarea la mansarda fiecărui cămin a unui număr de 22 camere, cu o capacitate de trei locuri de cazare. Fiecare unitate de cazare va fi compusă din: cameră, grup sanitar (cu lavoar, duș și vas wc), hol de acces, amenajându-se totodată săli de lectură, spălătorii și uscătorie. La parter se vor amenaja rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

 • Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru Personalul din Sistemul Public de Sănătate

O investiție nouă, aflată în faza de întocmire a Studiului de fezabilitate și care urmează să se realizeze în imediata vecinătate a Spitalului „George Emil Palade” va fi Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru Personalul din Sistemul Public de Sănătate

Prin realizarea investiției se urmărește sprijinirea și implementarea alternativelor educaționale, în vederea dezvoltării și perfecționării studenților, rezidenților și a personalului medical, atestarea de studii complementare în domeniul medical, realizarea de programe de formare de formatori în domenii ale sistemului de sănătate, stagii practice pentru studenți, rezidenți și personal medical.

Centrul va oferi oportunitatea de a dobândi experiență practică, prin cele mai avansate echipamente medicale, într-un spațiu cu o suprafață desfașurată de aproximativ 5.700 de mp, un regim de înălțime de D + E2 parțial, fiind compus dintr-un amfiteatru pentru aproximativ 500 de persoane, săli de pregătire, săli de briefing, săli de pregătire, birouri administrative și anexe aferente.

 • Spitalul Universitar, proiect major al UMFST

Obiectivul principal al proiectului Spitalului Universitar îl constituie îmbunătățirea calității actului didactic medical pentru studenți și rezidenți, precum și a serviciilor medicale pentru pacienții care necesită intervenții medicale de înaltă performanță utilizând tehnologie de ultimă generație.

Nevoile urgente identificate pentru înființarea spitalului sunt:

 • Consolidarea nivelului de asistență medicală primară din Regiunea Centru;
 • Creșterea seminificativă a actului didactic medical, prin pregătirea studenților și rezidenților într-un centru medical de ultimă generație, a practicilor și a tehnologiilor medicale;
 • În contextul unei capacităti reduse de spitalizare a cazurilor acute, îmbunătățirea acestei situații prin creșterea capacității de spitalizare, creșterea asistenței medicale ambulatorii și a îngrijirilor pe termen scurt și de zi;
 • Promovarea furnizării serviciilor medicale multidisciplinare;
 • Introducerea echipamentelor medicale avansate si a noilor tehnologii în mediul sanitar din România;
 • Perfecționarea resursei umane din domeniu și dezvoltarea infrastructurii sanitare și încurajarea retenției acestei forțe de muncă specializată, valoroasă.

Spitalul va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 15.000 mp, se compune din patru corpuri de clădire, cu 160 de paturi pentru spitalizare. În spital vor activa 12 specialități clinice, la care se adaugă un bloc operator compus din 6 săli de operație, salon ATI cu 12 paturi, laborator de imagistică și laborator de analize medicale.

În ceea ce privește activitatea didactică și de cercetare, se va amenaja un etaj dedicat acestor activități, cu spații de învățământ, birouri administrative, săli de ședințe și săli de briefing.

Din punct de vedere al instalațiilor, clădirile sunt prevăzute cu o instalație BMS (Building Management System) și un sistem central de monitorizare a gazelor medicale și management integrat.

La capitolul instalații termice și de ventilare, agentul termic de încălzire și răcire va fi preparat cu instalație VRV răcită cu apă, alimentată cu agent termic din sol, de la pompe de căldură sol-apă, iar agentul termic pentru acm va fi preparat de către cazane pe gaz.

Aerul proaspăt va fi preparat de către centrale de tratare aer cu filtrare specială (HEPA) în toate spațiile sterile conform normativelor în vigoare.

Iris GRAUR

Foto: Lucian MORARIU

Partea a II-a a Cover story-ului ediției cu nr. 115 a revistei Transilvania Business (16 februarie-14 martie 2023)

 

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

După schimbarea strategiei de dezvoltare, Business-ul Plasmaserv crește anul acesta cu 30%, la 6,5 milioane euro

Articolul următor

ZF modelează schimbarea cu mai multă concentrare și viteză

Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share