Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

SSIF GOLDRING SA: Hidroelectrica – analiză financiară. Cel mai mare IPO din Europa de până acum, în 2023

Când vorbim despre Hidroelectrica (H2O) vorbim despre cel mai mare producător de energie electrică din România, sector care s-a confruntat cu o volatilitate intensă odată cu debutul războiului din țara vecină. În anul 2022, producția grupului a reprezentat echivalentul a peste 25% din energia electrică produsă în țară, conform datelor preluate de pe ANRE. În același timp, compania a câștigat rapid o cotă importantă și în piața furnizorilor de energie electrică pentru clienții finali, având în anul 2022 o cotă de 8% din această piață după ce, în urmă cu un an, procentul se ridica la puțin peste 2%.

 

Surse: Hidroelectrica, Dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

 

ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A HIDROELECTRICA

PRODUCȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Hidroelectrica produce energie prin exploatarea a 187 de hidrocentrale și microhidrocentrale, respectiv 36 de turbine eoliene de câte 3MW fiecare. Conform companiei, Porțile de Fier I reprezintă aproximativ 30% din totalul energiei electrice produse. Energia produsă este vândută în principal furnizorilor de energie electrică și entităților care comercializează energie electrică pe piața angro de energie electrică, precum și furnizată consumatorilor finali prin intermediul segmentului de furnizare de energie electrică.

 

Surse: ANRE, situați financiare Hidroelectrica, Dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

Chiar și cu o scădere importantă a cantității de energie produse în 2022 (-18,9%), din cauza secetei de anul trecut, după ce anul 2021 a fost un an hidrologic bun, compania și-a menținut poziția de cel mai important producător local de energie, conform datelor ANRE. Producția (13.549 GWh) în scădere a fost compensată de prețurile energiei, motiv pentru care și veniturile din vânzarea de energie au înregistrat o dinamică pozitivă, vizibilă în comentariile legate de rezultatele financiare.

Această metodă de producție a energiei este una curată și sustenabilă, fiind un pilon important în vederea reducerii poluării, obiectiv puternic urmărit de către statele lumii. Mai mult, energia regenerabilă este nelimitată în timp, sursele acesteia fiind reînnoite în timp datorită ciclului natural al apei. Deși investițiile în dezvoltarea unor astfel de unități producătoare de energie sunt costisitoare inițial, în timp, producția energiei cu ajutorul apei tinde să fie una dintre cele mai ieftine surse de producție pe termen mai lung.

Pe plan european, Hidroelectrica este unul dintre cei mai importanți producători de energie hidraulică, însă se deosebește de ceilalți astfel de producători prin procentul ridicat de producție a energiei cu ajutorul apei, de aproximativ 98% în medie în perioada 2018-2022, depășind cu acest procent companii precum Verbund, Enegie sau Enel, care, pe de altă parte, au produs mai multă energie hidroenergetică, în medie, în perioada amintită anterior (Sursă: prezentare Hidroelectrica).

 

FURNIZARE DE ENERGIE

Compania furnizează energie electrică, la tarife negociate, consumatorilor industriali și consumatorilor casnici. Energia furnizată este produsă în principal de segmentul de producere a energiei electrice, iar în cazul în care există un deficit, acesta este acoperit prin achiziția de energie electrică spot sau forward.

Sursă: ANRE, situații financiare Hidroelectrica, Dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

 

Mixul eficient realizat între cota de piață relevantă ca producător de energie electrică și implicit cel al ofertelor atractive pentru clienți (în special în aceste condiții de piață) a condus la o creștere importantă a cotei de piață în acest segment. Dacă în anul 2020 cota Hidroelectrica era de puțin peste 1%, la finalul anului 2022 cota de piață era aproximativ 8%, atacând încet, dar sigur, poziția de piață a unor furnizori importanți din România.

 

SITUAȚIILE FINANCIARE ALE HIDROELECTRICA

REZULTATE FINANCIARE ANUALE

Sursă: situații financiare anuale consolidate ale Hidroelectrica, întocmite conform IFRS EU, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

 

Toate veniturile Hidroelectrica sunt realizate în România. Veniturile segmentului de producere a energiei electrice au cea mai ridicată pondere din cadrul veniturilor consolidate. Vânzarea de energie electrică angro s-a ridicat la 6,96 mil. lei, cu o pondere de aproximativ 74%, pondere aflată în ușoară scădere, ca urmare a creșterii veniturilor din furnizarea de energie electrică către consumatorii finali (vânzarea cu amănuntul). Așa cum am amintit mai sus, deși producția de energie a fost mai redusă în anul 2022, dinamica prețurilor a compensat această dinamică. În plus, Hidroelectrica a continuat să crească puternic în privința cotei de piață a furnizorilor de energie, acesta fiind și motivul dinamicii acestor venituri. În ceea ce privește veniturile totale, principalii clienți (care înregistrau la perioada de raportare peste 10% din veniturile Grupului sunt: Transelectrica (operatorul sistemului de energie electrică, cu 22%), OPCOM (operatorul pieței, cu 13%) și Electrica Furnizare (13%).

Sursă: situații financiare anuale consolidate ale Hidroelectrica, întocmite conform IFRS EU, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

În completarea nivelului veniturilor explicate mai sus, categoria „alte venituri” cuprinde în principal venituri din despăgubiri, amenzi și penalități de la furnizori, dar și câștiguri realizate în urma unor achiziții avantajoase a Crucea Wine Farm S.A. și Hidroelectrica Wind Services S.R.L. din anul 2021.

Așa cum am menționat anterior, costurile producției de energie electrică cu ajutorul hidrocentralelor este mai redus în comparație cu alte metode. Astfel, principalele costuri la nivel consolidat se rezumă la cheltuielile cu apa uzinată (4,8%), cu angajații (6,7%), cu transportul și cu distribuția de energie (5,3%), cu energia electrică achiziționată (7,4%), cu amortizarea (8,2%), dar și la cele cu taxele pentru producătorii de energie (7,1%) resimțite în ultima perioadă – pe măsură ce prețurile energiei au devenit din ce în ce mai greu de suportat de către populație și mediul de afaceri. În 2022, Hidroelectrica a plătit 1,23 lei/metru cub de apă utilizată de hidrocentralele companiei pentru a produce energie electrică, taxă majorată atât în 2022, cât și în 2021 cu câte 0,05 lei. În ceea ce privește energia electrică achiziționată, aceasta se realizează doar în vederea echilibrării deficitului dintre energia electrică contractată pentru vânzări și energia electrică produsă. Cheltuielile cu transportul și distribuția au crescut semnificativ în 2022, pe măsură ce acestea reprezintă în cea mai mare parte cheltuieli cu distribuția și cu transportul energiei electrice furnizate, activitate intensificată de către grup. Ca rezultat al domeniului de activitate, dar și al contextului din piața energiei, rezultatul net al Hidroelectrica a atins un nivel-record în anul 2022.

Sursă: situații financiare anuale consolidate ale Hidroelectrica, întocmite conform IFRS EU, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

Majoritatea activelor Hidroelectrica (peste 79%) sunt alcătuite din active imobilizate, dintre care în proporție majoritară se identifică construcțiile speciale (hidrocentrale, stații de pompare etc.). Cea mai mare parte din activele circulante sunt formate din investiții în depozite și obligațiuni guvernamentale, numerar și echivalente de numerar, dar și creanțe comerciale. În privința datoriilor, acestea sunt în proporție mult mai redusă în contrast cu nivelul capitalurilor proprii, fapt care arată o poziționare financiară solidă a companiei.

Sursă: situații financiare anuale consolidate ale Hidroelectrica, întocmite conform IFRS EU, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

După cum am amintit anterior, energia produsă de către hidrocentrale este una mai ieftină pe termen lung în comparație cu alte metode de producție energetică, acesta fiind și motivul pentru care Hidroelectrica a înregistrat marjele de profit vizibile în tabelul mai sus. Cu atât mai mult, contextul din ultimii ani, în care criza energetică a influențat din plin prețurile energiei, a susținut suplimentar marjele companiei. Astfel, specificul activității și performanța financiară a companiei au ajutat la menținerea unei marje reduse a datoriilor raportate la capitalurile proprii, dar și o situație financiară curentă cu mult peste parametrii optimi (în teorie, un raport al lichidității curente de minim 2 este de dorit).

 

REZULTATE LA PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2023

Sursă: situații financiare ale Hidroelectrica, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

 

Deși cu o tendință a prețurilor energiei în scădere, nivelul energiei produse și implicit al celei vândute mai mari, ajutate în principal de condițiile meteorologice. Astfel, în primele trei luni compania obține venituri de 3,27 mld. lei, mai mari cu 31,3% față de cele din perioada similară a anului trecut. În același timp, profitul net a înregistrat și el un avans pozitiv, pe fondul unei marje a profitului net ușor îmbunătățită.

 

PIAȚA PRODUCȚIEI ȘI A DISTRIBUȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ

Industria s-a confruntat cu o volatilitate intensă în decursul anului 2022, ca rezultat al conflictului din Ucraina. Cu toate acestea, Europa a reușit să se distanțeze de resursele energetice rusești și a reușit să își diversifice sursele de aprovizionare, concomitent cu creșterea investițiilor în capacitățile de producție. Ca urmare a acestei mobilizări, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, a plafonărilor anunțate asupra prețurilor energiei și a încetinirii treptate a economiei, prețurile energiei au continuat să scadă și chiar au atins un nivel minim de după declanșarea războiului. În România, conform datelor preluate de pe OPCOM, se poate observa cum prețul mediu al energiei PZU, care a depășit vara trecută pragul de 2.000 de lei pe MWh, a ajuns în mai puțin de un an sub nivelul de 500 de lei/MWh.

Sursă: OPCOM, Dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

Factorii amintiți anterior pun în continuare presiune asupra prețului energiei, care ar putea să nu se mai ridice la maximul atins în urmă cu un an, cel puțin pe termen scurt. Așa cum crizele duc la și o serie de oportunități, panica din piață s-a reflectat și se va concentra în continuare către dezvoltarea capacităților de producție de energie, investiții care conduc  în cele din urmă la o diversificare mai mare a producției și implicit la o presiune mai moderată asupra prețurilor.

Revenind la reglementările cu care producătorii și furnizorii de energie se confruntă, acestea vor juca în continuare un rol important în vederea dinamicii prețurilor.

La 1 ianuarie 2023 a fost implementat de către Guvern un mecanism de achiziție centralizată a energiei electrice prin care producătorii de energie electrică vor vinde cantitatea de energie electrică disponibilă către operatorul pieței, OPCOM, la un preț fix de 450 lei/MWh, care, la rândul lui, va revinde energie electrică furnizorilor de energie și anumitor consumatori mari la același preț. Acest mecanism se aplică între 1 ianuarie 2023 și 31 martie 2025.

În ceea ce privește furnizarea de energie electrică, statul a plafonat tarifele de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici și non-casnici (până în 31 martie 2025). Pentru a compensa impactul acestui mecanism, statul a plătit subvenții furnizorilor. Conform datelor oferite de Hidroelectrica, impactul acestui mecanism în anul 2022 s-a reflectat prin diminuarea veniturilor ca urmare a plafonării cu 551 mil. lei și recuperarea prin subvenții de la stat estimate la 23 mil. lei.

Conform unei statistici amintite de către companie, consumul de energie pe cap de locuitor din România este cu mult mai redus decât media europeană. Acesta se ridica la 3 MWh în 2022, fiind de 1,5 ori mai mic decât media ECE și de 2,1 ori mai mic decât media UE, fapt care ar putea demonstra că nivelul consumului de energie are încă spațiu de dezvoltare în această țară.

 

Poziționarea Hidroelectrica în sectorul energetic

Sursă: prezentare Hidroelectrica, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

  1. Cote medii de piață între 2018 și 2022, pe baza energiei totale livrate la rețea, conform rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei
  2. Bazat pe 6,3 GW de capacitate hidroenergetică pentru Hidroelectrica, conform informațiilor companiei și estimărilor Wood Mackenzie pentru capacitatea hidroenergetică din România începând cu 2022
  3. Activele Grupului CEZ din România sunt deținute de Macquarie (MIRA) și nu mai fac parte din CEZ a.s.
  4. Pe baza cotelor de piață ale furnizorilor, conform raportului din decembrie 2022 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei
  5. Bazat pe Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 2022, raport noiembrie

 

EVALUAREA SOCIETĂȚII

Sursă: * rapoartele financiare ale Hidroelectrica, finance.yahoo.com, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

** prezentare Hidroelectrica, informațiile publice ale companiilor, ANRE (Hidroelectrica)

***au fost luate în calcul cotațiile de la data de 22.06.2023

Hidroelectrica, calculat la prețul maxim al ofertei de 112 lei/acțiune (aproximativ 50,4 mld. lei) și pe baza rezultatelor aferente primului trimestru al anului 2023, prezintă un raport al PER mai redus decât mediana societăților selectate, societăți cu o pondere ridicată a producției de energie regenerabilă și implicit producție a energiei pe baza apei, sau care produc o cantitate semnificativă de energie hidraulică. În schimb, raportul EV/EBITDA se prezintă ușor mai ridicat decât mediana eșantionului. Hidroelectrica se remarcă în schimb prin marja operațională a ultimelor 12 luni raportate, dar și prin ponderea foarte ridicată a energiei regenerabile produse, fiind un jucător important în această piață a producătorilor de energie regenerabilă. Acești producători se bucură și ar putea să beneficieze în continuare de o primă oferită în valoarea de piață a acestora dată de către piață, având în vedere că susțin tranziția energetică verde, mult dorită de către reprezentanții statelor.

 

POLITICA DE DIVIDENDE

Sursă: situații financiare ale Hidroelectrica, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

 

Recent, compania a avut o politică de dividende generoasă cu investitorii, distribuind în ultimii ani 12,5 mld. de lei investitorilor, adică statului și Fondului Proprietatea. Pentru viitor, compania plănuiește să mențină o rată de plată a dividendelor din profiturile nete de cel puțin 90%, proiectele de investiții urmând a fi finanțate din surse externe.

Dacă am lua în calcul profitul bugetat de companie pentru anul 2023, în anul 2024 compania ar putea plăti, pe baza ratei de distribuție amintite mai sus, dividende în valoare de 3,3 mld. lei. De asemenea, în completarea dividendului aferent profiturilor exercițiilor financiare, compania ar putea plăti și dividende din rezervele acesteia, pe modelul ultimilor ani. La finalul primului trimestru al anului 2023, Hidroelectrica dispunea de rezerve din reevaluare și alte rezerve de aproximativ 11,9 miliarde de lei, în timp ce, pe partea de activ, investițiile în depozite, numerarul și echivalentele în numerar însumau 4,9 miliarde de lei, fiind de menționat că aceste date reprezintă situația companiei de dinaintea stabilirii valorii dividendelor din luna aprilie, respectiv a plății lor ulterioare.

 

PERSPECTIVELE ȘI PROIECTELE COMPANIEI

Pentru anul 2023, Hidroelectrica se așteaptă la un profit net de 3,6 mld. lei, respectiv la venituri de 11,6 mld. lei, mai exact la venituri mai mari, dar și la o marjă a profitului net în scădere față de anul 2022. Nivelul cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate estimate se ridică la 1,73 mld. lei. Bugetul companiei pentru anul 2023 este prezentat mai detaliat în cadrul Anexei 1 a acestui document.

Conform unui comunicat al companiei, aproximativ 1,1 GW din activele societății sunt în plan a fi renovate sau modernizate până în 2030. După finalizarea programului de retehnologizare și modernizare, Hidroelectrica se așteaptă să deblocheze aproximativ 240 MW și să extindă ciclul de viață al hidrocentralelor, în medie, cu 20 de ani (modernizare) și 30 de ani (retehnologizare).

În perspectivă, Hidroelectrica urmărește punerea în funcțiune a unor proiecte de investiții nefinalizate din patrimoniul societății, care va aduce o producție suplimentară de energie verde de aproximativ 1 TWh pe an, care ar putea acoperi necesarul a peste 350 de mii de locuințe, dar și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu circa 800 de mii de tone anual.

Sursă: situații financiare ale Hidroelectrica, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

Compania urmărește valorificarea proiectelor hidroenergetice în curs de execuție. Mai mult, se urmărește dezvoltarea de noi capacități de producție și prin alte modalități de producție sustenabile, în principiu eoliene și solare. La această strategie de dezvoltare se adaugă și creșterea activității cu ajutorul operațiunilor de fuziuni și achiziții. Hidroelectrica mai vizează dezvoltarea capacității de producere a hidrogenului verde, precum și achiziția altor capacități de producție din piață.

Compania urmărește pentru viitor dezvoltarea de noi proiecte cu o putere de aproximativ 2.000 MW în domeniul panourilor solare, capacități eoliene cu o putere de aproximativ 1.000 MW și capacități hidroenergetice cu o putere de peste 300 MW. Investițiile companiei se îndreaptă în proporție de 100% asupra producției de energie regenerabilă, strategie favorizată de către politicile statelor europene.

Hidroelectrica va fi inclusă în componența indicelui BET începând cu prima zi de tranzacționare a companiei la bursă, conform deciziei Comisiei Indicilor Bursei de Valori București. Conform unui comunicat de presă emis de operatorul bursei locale, listarea companiei promovează piața de capital locală la o scară largă în rândul investitorilor instituționali și individuali din România, dar creează și oportunitatea ca aceasta să fie clasificată de către MSCI ca Piață Emergentă. În 2020, România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell. Promovarea României la statutul de piață emergentă crește vizibilitatea pieței de capital locale în rândul investitorilor internaționali și asigură un acces mai facil la noi surse de capital, cu un impact pozitiv asupra lichidității.

 

DESTINAȚIA FONDURILOR

Hidroelectrica nu va primi capital în urma ofertei. Banii obținuți în urma ofertei vor ajunge la Fondul Proprietatea, în calitate de acționar vânzător. Aceasta din urmă, de asemenea listată la Bursă, va plăti numerarul obținut ca urmare a vânzării participației către acționari, conform votului acestora.

 

Departamentul de Analiză și Strategii de piață SSIF Goldring SA

 

Claudiu Demian                                      Roxana Stejerean

Analist financiar                                        Analist financiar

claudiu.demian@goldring.ro                  roxana.stejerean@goldring.ro

 

Disclaimer

Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.

În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.

Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.

Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.

 

Anexa 1 – Buget Hidroelectrica (Hotărârea nr. 279/2023)

Sursă: Hotărârea nr. 279/2023, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring

 

 

 

 

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior
A fost o onoare să participăm, cu ocazia vizitei președintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, la o masă rotundă organizată de AHK România (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană).

Managerul UiPath Cluj s-a întâlnit cu președintele Germaniei

Articolul următor

COVER STORY: NTT DATA Romania - un nou model de leadership în business. Maria Metz, CEO NTT DATA Romania & Miyuki Ide, Chairman of the Board, NTT DATA Romania

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
ADAMA Ltd., lider mondial în industria produselor pentru protecția plantelor, anunță că Gaël Hili a fost numit Președinte și CEO de către Consiliul de Administrație începând cu 1 octombrie 2024. Hili se va alătura echipei de management din cadrul grupului Syngenta și își va desfășura activitatea în Tel Aviv.
Citeste mai mult

Președinte nou la ADAMA: Gaël Hili

ADAMA Ltd., lider mondial în industria produselor pentru protecția plantelor, a anunțat că Gaël Hili este numit de…
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share