Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Ghiozdanul cu ODD și Educație la Înălțime Obiectivul 4 din Agenda 2030: „Asigurarea unei educații de calitate pentru toți”

Educația joacă un rol esențial în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). În cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite, Obiectivul 4 (Educație) se referă la asigurarea unei educații de calitate, echitabile și incluzive pentru toți, iar România a făcut progrese semnificative pentru a se alinia acestui obiectiv, conform datelor Departamentului de Dezvoltare Durabilă.

Educația este un pilon esențial pentru orice societate care aspiră la dezvoltare economică durabilă. De la pregătirea forței de muncă la dezvoltarea competențelor necesare pentru a aborda provocările globale, educația este cheia către un viitor prosper. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a lansat mai multe inițiative menite să aducă dezvoltarea durabilă în școli și să ofere elevilor cunoștințe și abilități relevante pentru lumea actuală. Dintre activitățile și proiectele Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă realizate în sprijinul educației pentru sustenabilitate se numără: Educație la înălțime, lecții spectaculoase filmate cu drona despre unul sau mai multe Obiective pentru Dezvoltare Durabilă ale agendei 2030 adoptată de ONU; Ghiozdanul cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă; benzi desenate pentru elevi; carte de activități pentru copii de grădiniță.

#GhiozdanulcuODD

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a lansat proiectul inovator “Ghiozdanul cu Obiective de Dezvoltare Durabilă” – #GhiozdanulcuODD, care se concentrează pe dezvoltarea materialelor didactice de înaltă calitate pentru a sprijini învățarea despre dezvoltarea durabilă. Elevii și profesorii sunt familiarizați cu obiectivele de dezvoltare durabilă, explicându-li-se importanța acestora pentru viitorul societății și al planetei.

34 de materiale didactice video inovatoare sunt create pentru a inspira elevii și pentru a-i apropia de conceptele ODD, promovând înțelegerea acestora și relevanța lor în viața de zi cu zi. Aceste materiale nu se opresc la simpla prezentare, ci includ și experimente, jocuri, tururi și reportaje legate de fiecare obiectiv de dezvoltare durabilă.

Profesorii cu experiență din cadrul proiectului “Educație la Înălțime,” mulți dintre ei fiind laureați Merito sau ai Galei pentru Valori în Educație, sunt cei care au creat aceste materiale didactice. Fiecare dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă beneficiază de două astfel de materiale, creând astfel o bază de date video bogată și accesibilă pe diverse platforme, inclusiv site-ul “Educație la Înălțime” și paginile de social media ale proiectului.

Această inițiativă face parte din seria de proiecte “Educație la Înălțime” și reprezintă rezultatul colaborării dintre Asociația Însemne și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Asociația Însemne, împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, își propune să atragă un număr cât mai mare de profesori interesați de dezvoltarea durabilă, extinzând astfel participarea la proiect din toate regiunile țării și Republica Moldova. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în promovarea educației și conștientizării în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în rândul tinerilor din România și Republica Moldova.

Materialele pot fi accesate și pe canalul de YouTube Educație la Înălțime, pe pagina de Facebook, și pe site-ul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Inovație și Educație prin Tehnologie

În paralel, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a sprijinit extinderea proiectului în întreaga țară prin utilizarea tehnologiei dronelor pentru a transmite lecții interactive și multidisciplinare. Prin intermediul dronei, profesorii pot oferi lecții din locațiile pe care le prezintă în temele lor de curs, creând o experiență de învățare captivantă pentru elevi.

Începând cu primăvara anului 2021, acest proiect s-a extins la nivel național, iar din 2022, lecțiile „Educație la Înălțime” sunt difuzate pe Televiziunea Română (TVR 2), ajungând la aproximativ 3.000 de școli din toate regiunile țării, inclusiv Republica Moldova.

Educația cheia dezvoltării durabile

Ziua Internațională a Educației, celebrată la 5 octombrie, a oferit o oportunitate de a aprecia munca tuturor celor implicați în educație, deoarece educația nu se rezumă doar la transmiterea informațiilor, ci la formarea caracterelor și la contribuția esențială pentru tranziția către dezvoltarea durabilă.

România, prin intermediul unor astfel de inițiative demonstrează angajamentul său pentru furnizarea unei educații de calitate și pentru promovarea înțelegerii și practicilor legate de dezvoltarea durabilă, asigurând astfel un viitor mai bun pentru toți cetățenii săi și pentru generațiile viitoare.

Sursa foto: depositphotos.com

Imnul Sustenabilității lansat la Colegiul Național Spiru Haret

Cu ocazia Zilei Naționale a Sustenabilității, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Guvernului României, împreună cu Asociația Mila 23 Ivan Patzaichin și alți parteneri, a lansat imnul sustenabilității și au inaugurat „Balanța Dezvoltării Durabile”, proiect de informare și conștientizare privind sustenabilitatea, în prezența ministrului Educației, Ligia Deca, și a consilierului de stat László Borbély. Evenimentul a fost găzduit de Colegiul Național Spiru Haret.

„Tranziția către dezvoltare durabilă se poate realiza doar cu o masă critică de oameni care să își însușească și să aplice principiile sustenabilității. Suntem permanent conectați cu societatea civilă și cu toate categoriile de vârstă pentru a realiza acest lucru. Am reușit, împreună cu Ambasada Sustenabilității, să stabilim prin lege o Zi Națională a Sustenabilității. În spiritul promovării dezvoltării durabile, astăzi am avut ocazia să prezentăm în fața unui grup de tineri energici și entuziaști, seria de proiecte pe care le desfășurăm pentru a sprijini educația pentru sustenabilitate. Tot astăzi am lansat și un imn care să inspire și care să atragă tinerii pe această cale a dezvoltării durabile, singura prin care putem crește bunăstarea generațiilor actuale și viitoare”, a declarat consilierul de stat László Borbély.

Imnul Sustenabilității este realizat în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Educației Deschise.

„Multe studii spun că obiectivul de dezvoltare durabilă 4, Educație de calitate, este fundamentul dezvoltării durabile. În lipsa înțelegerii, prin educație, a acestui concept, nu vom ști cât de importante sunt protejarea și folosirea justă a resurselor. Mă bucur că România a prioritizat, atât la nivel național, cât și la nivel international, educația pentru mediu și că din ce în ce mai mulți tineri înțeleg importanța protejării resurselor și faptul că ele sunt limitate. Programul „Săptămâna verde”, care se desfășoară în toate școlile din țară, este un sprijin real în acest sens. Apreciez inițiativa Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României de a implementa un proiect care, cu siguranță, va crește nivelul de conștientizare a importanței respectării principiilor sustenabilității și sper ca „Balanța Dezvoltării Durabile” să crească dorința tinerilor de a aplica aceste principii!”, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Anul acesta, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă implementează proiectul „Balanța Dezvoltării Durabile” prin care au fost confecționate sute de obiecte artizanale care conțin cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă și un cod QR către o pagină web cu detalii despre acestea. Obiectul va fi montat în toate aeroporturile din România, în 100 de gări și în sute de școli și sedii ale instituțiilor publice locale.

Educație – ODD 4

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă legat de „Educație” este Obiectivul 4 din Agenda 2030 și este formulat astfel: Asigurarea unei educații de calitate, echitabilă și incluzivă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți.

Acest obiectiv își propune să abordeze multiple aspecte ale sistemelor de învățământ și educației pentru a contribui la dezvoltarea durabilă la nivel global.

Câteva dintre subiectele principale legate de ODD 4:

Educație de calitate: ODD 4 vizează furnizarea unei educații de înaltă calitate, care să fie relevante, eficiente și să ducă la dobândirea de cunoștințe și competențe de către toți elevii.

Echitate și incluziune: Acest obiectiv se concentrează pe eliminarea inegalităților în accesul la educație. Scopul este de a asigura că toate categoriile de populație, indiferent de sex, vârstă, origine etnică, dizabilități, statut socio-economic sau locație geografică, au acces la educație și beneficiază de ea în mod echitabil.

Oportunități de învățare pe tot parcursul vieții: ODD 4 promovează conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, ceea ce înseamnă că educația nu se oprește la vârsta școlară. Oamenii ar trebui să aibă oportunități continue de învățare și dezvoltare pe tot parcursul vieții.

Calitatea învățământului: Acest obiectiv se concentrează și pe calitatea proceselor de învățare și a cadrelor didactice. Acesta vizează îmbunătățirea calității învățământului, inclusiv prin formarea și susținerea profesorilor și cadrelor didactice.

Învățământul tehnic și profesional: ODD 4 recunoaște importanța educației tehnice și profesionale pentru a pregăti tinerii și adulții pentru piața muncii.

România, ca și alte țări membre ale Organizației Națiunilor Unite, s-a angajat să îndeplinească acest obiectiv și a elaborat planuri și programe pentru a îmbunătăți sistemul de învățământ, a spori accesul la educație de calitate și a promova oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții.

Educația – Prioritatea 2 în Planul Național de Acțiuni

Educația este prevăzută și în Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDDR) 2030. Documentul urmărește gestionarea proceselor specifice într-o manieră eficace, eficientă și transparentă, pentru construirea unei societăți coezive, bazată pe principiul „nu lăsăm pe nimeni în urmă”, prin sisteme de educație, de sănătate publică și de protecție socială durabile.

Susținerea Implementării SNDDR 2030 prin Programe de Educație și Formare pentru Dezvoltare Durabilă face parte din direcția prioritară nr. 2 din cadrul planului de acțiuni, în care e specificat că „se urmărește adaptarea programelor școlare și universitare în sensul promovării și implementării principiilor dezvoltării durabile la toate vârstele, inclusiv formarea pentru ocupația nou introdusă în COR „expert în dezvoltare durabilă” și pentru alte ocupații specifice complementare”.

Educația, în Raportul Național Voluntar

În vara acestui an a fost lansată a doua ediție a Raportului Național Voluntar, document ce evidențiază progresele realizate la nivel național în ceea ce privește structura de guvernanță și de evaluare a implementării Obiectivelor Dezvoltării Durabile, precum și avansul efectiv în realizarea unor ODD-uri. Raportul Național Voluntar a fost întocmit de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României și a fost prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă.

În raport, situația actuală la capitolul „Educație” este descrisă în felul următor: „Sistemul de educație din România asigură dreptul de a urma gratuit învățământul obligatoriu, iar în învățământul preuniversitar există clase cu predare în 17 limbi ale minorităților naționale. Rata de participare la educația timpurie a copiilor preșcolari între 3 ani și vârsta de începere a învățământului obligatoriu, a fost pe un trend descrescător, în pofida stimulentelor financiare oferite familiilor cu venituri mici și din cauza deficitului de capacitate. În 2020 rata de participare a fost de 78,2%, sub media UE de 93%.

Părăsirea timpurie a sistemului educațional de către tineri cu vârsta între 18 – 24 ani a scăzut în 2021 la 15,3%, cu 3,2 p.p. față de anul 2016, dar a rămas semnificativ mai ridicată față de media UE de 9,7% în 2021 (…)

Numărul de absolvenți ai școlilor profesionale, postliceale și de maiștri a crescut în perioada 2016-2019 cu cca. 4.000 de persoane, ajungând la 55,3 mii persoane. A crescut și gradul de participare la procesul educațional sau de instruire al persoanelor cu vârsta între 25 – 64 ani cu 3,7 p.p. în anul 2021 față de anul 2016. Gradul de participare al adulților la procesul de educație sau instruire a fost de 4,9% în 2021, comparativ cu media UE de 9,1%”.

Sunt descriși pașii următori care trebuie făcuți. Astfel, ca măsură de răspuns la riscul de părăsire timpurie a școlii se va implementa Programul național pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin PNRR cu înființarea, echiparea și operaționalizarea de servicii complementare pentru grupurile defavorizate. De asemenea sunt prevăzute reforme și investiții pentru facilitarea educației digitale, respectiv dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut, dotarea școlilor cu echipamente și resurse tehnologice digitale pentru laboratoare informatice, digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, realizarea de consorții regionale și dezvoltarea și dotarea campusurilor profesionale integrate.

Pentru facilitarea educației digitale se va dezvolta conținut educațional digital, inclusiv manualele și resurse educaționale deschise, se vor adopta pedagogii digitale și de îmbunătățire a competențelor digitale ale cadrelor didactice, ce vor beneficia de formare cu privire la modul de încorporare a instrumentelor digitale în procesul de predare și învățare. Pentru dobândirea de competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și profesionale, pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă decente și antreprenoriat se va implementa Programul național educațional pentru mediu și climă, cu extindere pe toate ODD și se va stimula dezvoltare profesională a angajaților prin creșterea numărului de participanți la cursurile de specializare, inclusiv expert dezvoltare durabilă.

 

Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

 

Articol publicat în ediția cu nr. 124 a revistei Transilvania Business.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Echitatea - o virtute a societății: un obiectiv de interes cu provocări

Articolul următor

Sibiul, marcat de Viahar

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Noul corp al bibliotecii va îngloba un parking pe două niveluri subterane | Foto: BCU, TB
Citeste mai mult

Primul mall cultural al Clujului

Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU), conf. univ. dr. Valentin Orga, și-a propus să facă din clădirea cu o…
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share