Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Ofertă publică de cumpărare a acțiunilor SINTEROM SA

ANUNȚ

PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE A ACȚIUNILOR

SINTEROM S.A. LA PREȚUL DE 4,751 LEI/ACȚIUNE

aprobat prin Decizia ASF nr. 297/21.03.2024

 

Denumirea și sediul social al societății vizate

Societatea vizată este SINTEROM S.A., societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în B-dul Muncii 12, Cluj-Napoca, CLUJ, România, Nr. Înmatriculare ORC: J12/2750/1991, CUI:  202123, capital social 16.774.030,00 lei împărțit în 6.709.612 acțiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale, având obiect principal de activitate conform codificării Rev. CAEN (2): 2550 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor. Acțiunile emise de Emitent se tranzacționează pe piața SMT, categoria AeRO Standard,  administrată de Bursa de Valori București (BVB), simbolul SIRM, cod ISIN ROSIRMACNOR2, Cod LEI: 2549001PWIWICWS9VB85.

Structura sintetică a registrului consolidat al acționarilor SINTEROM S.A. la data de 04.03.2024:

Acționar Nr. actiuni % din capitalul social
CONTACTOARE S.A. BUZAU 5.625.752 83,8462
Pers.Fizice 599.645 8,9371
Pers.Juridice 484.215 7,2167
Total       6.709.612 100

 

Denumirea și sediul social al Ofertantului

Ofertantul este CONTACTOARE S.A., societate pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Str. Mesteacănului 10, Buzău, jud. Buzău, România, Nr. Înmatriculare ORC: J10/594/1991, CUI:  1145395, capital social 33.214.942,50 lei împărțit în 13.285.977 acțiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale, având obiect principal de activitate conform codificării Rev. CAEN (2): 2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității.

Structura acționariatului CONTACTOARE S.A. la data de 04.03.2024:

Acționar: Nr. actiuni % din capitalul social
SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A. Piatra-Neamț 11.013.439 82,8952
IASITEX S.A. Iasi 1.523.580 11,4676
Pers. Juridice 559.664 4,2124
Pers. Fizice 189.294 1,4248
Total 13.285.977 100

Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și prețul oferit

Oferta publică de cumpărare are ca obiect un număr de 167.641 acțiuni aflate în circulație și care nu se află în proprietatea Ofertantului sau a persoanelor cu care acționează în mod concertat, reprezentând 2,4985%  din acțiunile Societății vizate

Prețul oferit de Ofertant este de 4,751 lei/acțiune.

Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în Focșani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995,  CUI: 8017326, autorizată de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul deține în nume propriu 5.625.752 de acțiuni SINTEROM S.A., reprezentând 83,8462%  din capitalul social al Emitentului, iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține  6.541.971 acțiuni SINTEROM S.A., reprezentând 97,5015% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul și dețin acțiuni ale Emitentului sunt:

–      NOVA TEXTILE BUMBAC SRL – component al grupului Serviciile Comerciale Române, deținut de Dl. Ștefan Vuza, deține 232.754 acțiuni, reprezentând 3,4689% din capitalul social;

–      INAV SA – component al grupului Serviciile Comerciale Române, deținut de Dl. Ștefan Vuza, deține 242.755 acțiuni reprezentând 3,6180% din capitalul social;

–      Dna. Vuza Alexandra Anuța – soția acționarului majoritar al grupului Serviciile Comerciale Române, deține 360.398 acțiuni reprezentând 5,3713% din capitalul social;

–      Dl. Vuza Ștefan –  acționar majoritar al grupului Serviciile Comerciale Române, deține 80.184 acțiuni, reprezentând 1,1950% din capitalul social;

–      Dl. Bognar Attila Iosif – Președinte C.A. CONTACTOARE S.A., SINTEROM S.A. deține 73 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social;

–      Dna. Aletta-Erzsebet Bognar – soția Dlui. Președinte C.A. CONTACTOARE S.A: 55 acțiuni reprezentând 0,0008% din din capitalul social.

Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă și locurile unde poate fi obținut

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit și este disponibil spre consultare acționarilor SINTEROM S.A. în mod gratuit pe suport hârtie, la sediul central al lntermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focșani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), a Ofertantului (www.contactoare.ro)  și a lntermediarului Ofertei (www.estinvest.ro).

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucrătoare, în intervalul 27.03.2024 – 09.04.2024, și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat, în varianta tipărită sau online, într-un cotidian de circulație națională, precum și într-un ziar local, de pe raza administrativ teritorială a Emitentului, precum și pe website-urile www.bvb.rowww.contactoare.ro și www.estinvest.ro.

Aprobarea documentului de ofertă și anunțului nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezența tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate că urmare a procedurii obiect al anunţului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

          

           INTERMEDIAR,                                                              OFERTANT,

S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani                                              CONTACTOARE SA

Director General                                                                            Președinte C.A.

Lucian Ovidiu Isac                                                                        Iosif Attila Bognar

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Transilvania Business – 126

Articolul următor
Ulterior, Adina Vălean a susținut un briefing împreună cu Emil Boc, primarul Clujului, la hotelul Radisson Blu.

Comisarul european pentru transporturi monitorizează proiectele din Cluj și Satu Mare

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share