Agricultura Importate

Schimbări la legea pomiculturii

Guvernul va modifica Legea pomiculturii prin ordonanță de urgență. Ministerul Agriculturii a publicat, pe 19 ianuarie 2016, un proiect de modificare a Legii 348/2003. Iată ce schimbări sunt prevăzute pentru înființarea plantațiilor pomicole!

Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București.

Pentru plantaţiile pomicole cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi şi căpşun cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect avizat de:

Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni, din care să facă parte specialiști ai staţiunilor pomicole zonale, specializate pe grupe de specii, aflate în subordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” și în coordonarea ştiinţifică a ICDP – Pitești Mărăcineni

Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul pomiculturii preluate de instituţiile de învăţământ de stat şi menţionate în Anexa 4 din Legea 45/2009.

Plantațiile de pomi, arbuşti fructiferi și căpșun înființate cu sprijin FEADR, indiferent de suprafață, se realizează în baza unui proiect elaborat și avizat după aceeași procedură.

Eliberarea autorizaţiilor de plantare se face în baza solicitărilor adresate de beneficiari direcțiilor agricole, care trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

– cererea de eliberare a autorizaţiei de plantare
– dovada utilizării terenului – copie de pe dovada proprietăţii sau contract de arendă, de comodat, de închiriere sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosinţă asupra terenului
– pentru plantaţiile pomicole mai mari de 2 ha solicitanții vor depune și un exemplar original al proiectului de înfiinţare a plantaţiei.

Pajiștile permanente vor putea fi transformate în livezi, cu fonduri europene

La înființarea plantațiilor pomicole pe terenuri ocupate de pajiști permanente, ce constituie obiective de investiții realizate din fonduri europene, conform art. II lit. d) din Legea 86/2014 pentru aprobarea OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, direcțiile agricole vor emite solicitanților avize de principiu privind îndeplinirea cerințelor pentru eliberarea autorizațiilor de plantare.

În aceste cazuri, pentru a primi autorizația de plantare, pe lângă documentele deja menționate, fermierul trebuie să depună și un document justificativ privind finanțarea din fonduri europene a plantației pomicole, eliberat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, precum și un document privind aprobarea schimbării categoriei de folosință din pajiști permanente în livezi.

Procedura privind eliberarea avizului de principiu și a documentului justificativ privind finanțarea din fonduri europene a plantației respective vor fi aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii.

Proiectul de OUG elaborat de MADR stabilește și durata până la intrarea pe rod a speciilor pomicole, în funcție de sistemul de cultură și de specie….mai multe pe agroinfo

Related posts

AFROJACK SI HARDWELL – headlineri la UNTOLD

Transilvania Business

Doi comisari europeni şi un ministru, în dialog cu cetățenii la Cluj

redactia

Protocol de colaborare pe filiera cărnii de porc

Ligia Voro

Afacerea de familie Agro Radu din Păuleşti, vânzări de circa 6 milioane euro

Stefana Muresan

Noul ministru al agriculturii vrea să desființeze Casa de Comerț Unirea

Nora Dumitrescu

Romgaz inaugurează o nouă investiție

Export maxim de creiere

Transilvania Business

Pădurea de Mâine

redactia

PROJECT EXPO, primul targ imobiliar din 2016

Ajutor pentru depozitarea cărnii de porc

Transilvania Business

Rodbun- 100 mil. euro până în 2020

Stefana Muresan

Energia interesului național

Ajutoare tranzitorii și scheme de sprijin cuplat pentru sectorul zootehnic

Stefana Muresan

Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România, scrisoare către prim-ministru: „Am fost ignorați în procesul de redactare a măsurilor de sprijin”

Ion Surdu

Adamamerica a cumparat Phoenix Tower

VILLA VINEA, crama anului 2017 în Transilvania

Stefana Muresan

Sălajul și-a făcut magazin cu produsele localnicilor

Nora Dumitrescu

Ultimele inscrieri la Architecture Conference&Expo 2016

Transilvania Business

Oierit la standarde europene pentru șase stâne din România

Stefana Muresan

Fermieri din 10 țări vin la București în noiembrie, la RALF 2016

Liberty Technology Park – 2 ani

Transilvania Business

Vizită europeană la Aeroportul Internațional Iași

Transilvania Business

VINTEST Bucuresti promoveaza campania “Iubesc Vinul Romanesc”

Transilvania Business

Administratorul Autodomus SA Reghin, Maria Huprich – voință, putere de muncă și succes în agricultură

Stefana Muresan

Leave a Comment