Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

CJ BN și Aquabis, parteneriat investițional pentru calitatea serviciilor de apă

În judeţul Bistriţa-Năsăud problemele legate de accesul redus al comunităţilor la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa facilităţilor de canalizare şi epurare în anumite zone au fost permanent în atenţia Consiliului Județean BN și a actualului operator regional, SC AQUABIS SA, care a derulat permanent programe cu finanţare nerambursabilă pentru rezolvarea lor.


La finalizarea investiţiilor realizate din diferite surse de finanţare, se va asigura conformarea totală pentru toate comunităţile în ceea ce priveşte apa potabilă şi în privinţa colectării şi epurării apelor uzate.

Scurt istoric

Domeniul serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a fost permanent expus provocărilor generate de modificările legislative şi de necesitatea de asigurare a acestor servicii pentru cât mai mulţi locuitori. O presiune suplimentară în acest sens e dată de aderarea României la Uniunea Europeană, care a adus cu sine noi constrângeri în acest domeniu.

SC AQUABIS SA, în calitatea sa de operator regional în judeţul Bistriţa-Năsăud, a încercat şi a reuşit permanent să fie aproape de locuitorii judeţului Bistriţa-Năsăud, extinzându-şi aria de furnizare a serviciilor şi fiind permanent preocupat să furnizeze aceste servicii în condiţiile impuse prin lege în ceea ce priveşte calitatea produsului furnizat.

Necesităţile investiţionale pentru un domeniu atât de important depăşesc capacitatea financiară atât a operatorului cât şi a beneficiarilor, de aceea a fost necesară abordarea investiţiilor realizate prin programe cu finanţare nerambursabilă.

Această sarcină a fost cu succes îndeplinită de către SC AQUABIS SA, care are o vastă experienţă în domeniul pregătirii şi implementării proiectelor finanţate prin diverse instrumente de finanţare nerambursabilă. De-a lungul timpului, AQUABIS a demonstrat că este capabilă să gestioneze proiecte de anvergură desfăşurate în sectorul alimentării cu apă şi al canalizării.

Prima investiţie majoră realizată de către Regia Autonomă Judeţeană de Apă (numele de atunci a operatorului) cu fonduri nerambursabile a fost cea finanţată în cadrul programului MUDP II- program de reabilitare a infrastructurii utilităţilor municipale.

Au fost realizate atunci: reabilitarea reţelelor de apă, reabilitarea reţelelor de canalizare, montarea contoarelor de apă potabilă, monitorizarea reţelelor de distribuţie a apei potabile, extinderea şi modernizarea fluxului tehnologic la Staţia de Epurare Bistriţa, modernizarea fluxului tehnologic la Staţia de Tratare Bistriţa.

În perioada 2004-2010 s-a implementat proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona oraşului Bistriţa” în cadrul programului ISPA.

Prin intermediul acestui proiect au fost realizaţi peste 112 km reţele de alimentare cu apă, peste 140 km reţele de canalizare, staţii de pompe ape uzate, hidrofoare, rezervoare, regulatoare de presiune. A fost reabilitată, tot în cadrul acestui proiect, Staţia de Tratare a Apei Bistriţa- Bârgăului şi staţia Bistriţa a fost upgradată în sensul dotării sale cu facilităţi de tratare a nămolului rezultat în procesul tehnologic.
    
Investiţii în perioada 2007-2015
    
În perioada 2007-2015, SC AQUABIS SA a derulat investiţii în cadrul proiectului major “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”, iar din economiile rezultate din proiectul major a accesat fonduri nerambursabile pentru un nou proiect de finanţare – „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”.
 
Prin proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” au fost realizate investiţii în tratatea şi distribuirea apei potabile şi în colectarea şi epurarea apelor uzate pentru oraşele  Bistriţa (reşedinţa judeţului), Beclean, Năsăud, Sîngeorz Băi şi pentru un număr total de 30 de localităţi care ori nu au un sistem de distribuţie a apei acceptabil ori este mai eficient să fie conectate la facilităţi regionale de tratare a apei potabile şi epurare a apei uzate.
   
În cadrul proiectului au fost prevăzute lucrări pentru staţii de tratare a apei noi, conducte de aducţiune principale, extinderea sistemului de distribuţie a apei, staţii de pompare noi, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, staţii de epurare noi şi reabilitate, cu tratare avansată (pentru o populaţie echivalentă de 131.000 locuitori echivalenţă (le), 21.000 le, 20.000 le şi 12.000 le) şi o altă staţie cu tratare secundară, pentru 7.000 lei.
 
Beneficiari ai proiectului sunt aproximativ 134.101 locuitori.

Rata de conectare la reţeaua de canalizare va fi de aproximativ 91 % în aglomerările incluse în proiect, un număr de aproximativ 30.034 locuitori fiind conectaţi suplimentar la sistemul de canalizare.  

La sfârşitul proiectului, 98 % din populaţia aglomerărilor va fi conectată la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi va avea acces la surse de apă potabilă corespunzătoare, (în plus faţă de situaţia actuală, încă 18.389 locuitori vor fi conectaţi la sisteme de alimentare cu apă potabilă).  

Indicatorii finali (la sfîrşitul proiectului) în sisteme de alimentare cu apă potabilă sunt după cum urmează:

– o staţie nouă de tratare a apei la Beclean
– o zonă de captare reabilitată, cu o mică staţie de tratare a apei
– extindere a reţelei de  distribuţie a apei pe o lungime de aprox. 60 km
– reabilitare rețele de distribuţie a apei pe o lungime de aprox. 32 km
– extindere aducţiuni pe o lungime de aprox. 52 km
– reabilitare aducţiuni pe o lungime de aprox. 28 km
– 5 staţii de pompare a apei potabile
– 9 rezervoare de înmagazinare a apei noi şi 5 rezervoare reabilitate

Indicatorii finali (la sfîrşitul proiectului) în sisteme de canalizare şi epurare sunt după cum urmează:

– 5 staţii de epurare a apelor uzate la Bistriţa, Beclean, Salva, Feldru şi Sîngeorz Băi
– extindere reţele de canalizare pe o lungime de aprox. 63 km
– reabilitare reţele de canalizare pe o lungime de aprox. 9 km
– staţii de pompare noi şi reabilitate 19 buc.
– colectoare principale de canalizare pe o lungime de aprox. 27 km

Conform Instrucţiunilor Ministerului Fondurilor Europene referitoare la utilizarea economiilor disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013 şi a prevederilor privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, beneficiarii proiectelor finanţate prin POS Mediu au putut propune noi investiţii spre finanţare.

Astfel, a fost realizat un nou proiect de investiţii „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”. Prin noul proiect se realizează aproximativ 131 km conducte de apă potabilă şi aproximativ 121 km conducte de canalizare, inclusiv staţii de clorinare, staţii de pompare, rezervoare, branşamente de apă potabilă şi racorduri la canalizare.

Investiţii în perioada 2015-2020

Pentru a pregăti investiţiile din perioada următoare, SC AQUABIS SA a semnat un contract de finanţare pentru Etapa I a proiectului “Asistența tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada 2014-2020”.

Valoarea finanţată pentru această etapă este de 26.945.100 lei. Pentru serviciile din Etapa II-a a proiectului, constând în servicii de supervizare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, SC AQUABIS SA pregăteşte aplicaţia de finanţare.

Contractul pentru realizarea celor două etape a fost semnat în data de 03.12.2015.
 
Investiţiile directe ce se vor pregăti prin acest contract de asistenţă tehnică au o valoare de aproximativ 144.403.080 euro, fiind vorba de investiţii în sisteme de alimentare cu apă pentru localităţi cu un număr minim de 50 locuitori şi sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori echivalenţi.  


Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Cesiro SA Sighişoara ţinteşte o creştere a afacerii cu 10%

Articolul următor

S-au pus în vânzare bilete pentru DreamHack Bucharest 2016

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share