Fonduri Europene

Între 200.000 de euro şi 1 milion de euro, din fonduri europene, pentru firmele româneşti

Antreprenorii din România, cu afaceri micro, mici şi mijlocii, vor putea să obţină între 200.000 de euro şi 1 milioan de euro, din fonduri europene destinate firmelor din variate domenii, de la cazare şi productie de textile până la firme de software şi săli de fitness. Banii vor fi disponibili în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, printr-un apel de proiecte anunţat de Ministerul Dezvoltării Regionale.
Este vorba despre Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/ Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor.
În acest apel sunt disponibile ajutoare regionale de stat şi ajutoare de minimis, cu finanţare de la Uniunea Europeană. Firmele interesate vor putea să depună proiectele în perioada 23/02/2017 – 23/08/2017, conform Ghidului solicitantului. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme. Proiectele se depun în sistemul electronic MySMIS 2014.
Câţi bani se pot lua
Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro şi maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanţării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât şi, dacă este cazul, din ajutor de minimis. Alocarea totală a apelui de proiecte este de 172,94 milioane euro.
Finanţarea nerambursabilă este împărţită în ajutor de stat regional şi ajutor de minimis. La ajutorul de minimis, firma beneficiară trebuie sa contribuie cu minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile in proiect. La ajutorul de stat, contribuţia firmei la investiţie variază între 30% si 55%, în functie de mărimea societăţii şi de regiunea în care este localizat proiectul.
Valoarea eligibilă aferentă componentei finanţabile prin ajutor de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă totală a investiţiei.
De reţinut că la componenta ajutorului de minimis, valoarea maximă a acestuia este de 200.000 de euro.
Cine poate lua aceşti bani
Banii sunt disponibili pentru firme din toată ţara, cu excepţia Bucureştiului, a judeţului Ilfov si a ITI Delta Dunării.
Firmele solicitante trebuie să fie microintreprinderi şi intreprinderi mici şi mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderi mijlocii din mediul rural.
-microintreprinderi – au mai puţin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
intreprinderi mici – au mai puţin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
-intreprinderi mijlocii – au mai puţin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
Firmele pot fi societăţi comerciale înfiinţate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative înfiinţate pe baza Legii 1/2005.
Condiţie de vechime: Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin a unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior şi a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.
O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2017, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 4 ianuarie 2016 (prima zi lucrătoare din anul 2016) şi să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016.
Condiţie legată de numărul salariaţilor: Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puşin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.
Locul de implementare a proiectului este situat în: mediul urban (inclusiv sate aparţinătoare de oraşe) pentru IMM-uri şi în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii. Cererea de finanţare trebuie să fie depusă la organismul intermediar POR (ADR) aferent regiunii de dezvoltare în care urmează a se implementa proiectul.
Pe ce pot fi cheltuiţi banii
Ajutorul de stat regional pentru investiţii poate fi folosit pentru: construirea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Ajutorul de minimis poate fi cheltuit pentru: implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii;
Internaţionalizare (participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Proiectul propus în cererea de finanţare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale, finanţabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spaţii de producţie/servicii).

Related posts

Aparatură de peste 2,45 milioane de euro pentru Spitalul „Gavril Curteanu”

Traian Dan

Italienii de la Todini Construzioni Generali pot începe lucrările la drumul expres Timișoara – A1

Robert Bloancă

Târgu Secuiesc, încă trei proiecte cu finanțare europeană

Ligia Voro

România are 70 de proiecte europene fazate de 3,35 miliarde euro, printre care: autostrada A1 Lugoj-Deva, autostrada A10 Sebeş-Turda, reabilitarea tronsonului de cale ferată Sighişoara-Simeria

Stefana Muresan

Finanțare europeană de peste 246 milioane de euro pentru secțiunea de autostradă Tîrgu Mureș – Câmpia Turzii

Stefana Muresan

Antreprenor pentru Viitor – proiect cu finanțare UE pentru studenții orădeni

Traian Dan

A fost lansată licitaţia pentru nou drum de legătură dintre Timşoara şi Autostrada A1

Robert Bloancă

Peste 35 de milioane de lei pentru coridorul de mobilitate urbană din Oradea

Traian Dan

Continua modernizarea scolilor sibiene cu fonduri REGIO 2014-2020

Stefana Muresan

CONAF: Aproximativ 270.000 de firme din București – Ilfov ar putea beneficia de fonduri europene

A. I.

PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT), pentru regiunea Centru, proiect de peste 8 mil. lei

Stefana Muresan

Oradea se transformă. Pasaj subteran cu șase benzi

Stefana Muresan

Trei regionale din Transilvania – treceri de cale ferată cu covor antiderapant

Nora Dumitrescu

Tara Făgărașului vrea să atragă 2,5 miliarde de euro

Stefana Muresan

Maramureșul a aderat la rețeaua regiunilor transfrontaliere

Nora Dumitrescu

UVT: șapte milioane de euro pentru dezvoltare instituțională

Stefana Muresan

Lucrări de modernizare a 80 km de cale ferată, între Simeria şi Arad, cu o valoare de circa 770 mil euro, pentru trenuri cu viteză de până la 160 km/h

Stefana Muresan

Banii europeni circulă și pentru drumurile județene. Alocarea în Cluj: peste două treimi din fondurile UE obținute prin POR 2014-2020

Stefana Muresan

[Enjoy Transylvania!] Cuvântul cheie: fondurile europene, pentru cel mai mare proiect de regenerare urbană din România

Transilvania Business

Investiţii în amenajări hidrotehnice

Ligia Voro

A fost constituit noul Consiliu pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru perioada 2020-2024

Nicolae Pop

Corina Creţu: “Ardealul, campion la atragerea banilor europeni”

redactia

Proiect de mobilitate urbană cu finanţare europeană în Zalău

redactia

Ministerul Dezvoltării Regionale: 93,7 milioane euro pentru finanţarea Start Up Nation

Stefana Muresan

Leave a Comment