Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Profiturile companiilor de stat din energie se duc în bugetul de stat

Producătorii de gaze naturale şi energie electrică, precum şi monopolurile din transport s-au menţinut profitabile şi anul trecut, deşi în uşoară scădere. Mare parte din profitul net al acestora vor ajunge în bugetul statului, la sfârşitul lunii aprilie fiind programate Adunările Generale Ordinare ale Acţionarilor, convocate pentru a aproba repartizarea profitului ca dividende.
 
Romgaz şi-a atins ţinta de profit
 
foto Metea burta
 
Societatea Națională de Gaze Naturale (SNGN) Romgaz SA Mediaș și-a atins ținta de profit estimată pentru anul 2016, și anume 1 miliard de lei, raportat la o cifră de afaceri de 3,41 miliarde lei. Este una dintre concluziile Raportului Anual preliminar pe anul 2016. “Pe fondul scăderii volumului de vânzări cu cca. 17 % cauzată, în principal, de cererea scăzută pentru înmagazinare și a competiției cu gazele din import am reușit să mărim marjele îndeplinind promisiunea de profit net de peste 1 mld. lei prin îmbunătățirea structurii vânzărilor pe cele două segmente de piață”, subliniază conducerea executivă a Romgaz.
Romgaz estimează o cifră de afaceri în valoare de 3,41 miliarde lei, în scădere cu 15,8 % față de cea raportată anul anterior, se arată în raportul semnat de către directorul general al companie, Virgil Marius Metea, și de către directorul economic, Andrei Bobar.
EBITDA se menține în continuare la o marjă semnificativă de 46,0 % raportată la cifra de afaceri, iar EBITDAX (EBITDA înainte de cheltuielile de explorare) se estimează la 1,823 miliarde de lei – la o marjă de 53,4%.
Cifra de afaceri, subliniază semnatarii, a fost afectată semnificativ de condițiile meteorologice, diminuarea drastică a cererii de gaze în sectoarele cheie, competiția cu sursa din import, cadrul fiscal nefavorabil competiției pe piața gazelor naturale.
În 2016, compania a mai raportat venituri în creștere cu 3,9 % din înmagazinarea gazelor naturale, estimarea fiind de 345,36 milioane de lei, ca urmare a vânzării a unei cantități mai mari de gaze din depozite. În schimb, au scăzut veniturile din vânzările de energie electrică cu 5,7 %, adică estimarea veniturilor este de 336 milioane de lei, în contextul în care, în ianuarie 2016, capacitatea nominală de producție a CTE Iernut s-a redus cu 25 % prin trecerea planificată a 2 grupuri în regim de conservare uscată. Romgaz are o cotă de 2,57 % pe piața producătorilor de energie electrică.
Rezultatele, deși în scădere, au fost posibile datorită măsurilor de eficientizare a operațiunilor, prin efectuarea unui management strict al portofoliului de zăcăminte și al stocurilor de gaze naturale, astfel încât potențialul de producție să fie menținut intact. De asemenea a fost continuată eficientizarea operațiunilor de reparații sonde și de reabilitare a producției principalelor zăcăminte.
Astfel a fost extinsă durata operațiunilor de explorare, pe principalele perimetre, cu o nouă perioadă de 5 ani dublată de realizarea celei mai mari descoperiri de hidrocarburi din ultimii 30 de ani, Caragele, cantitatea estimată a zăcământului fiind de cca. 25-27 miliarde de mc.
De asemenea, potrivit auditului realizat de firma americană DeGolyer&MacNaughton, Romgaz are confirmat un nivel extrem de favorabil al resurselor și rezervelor la data de 31 decembrie 2015, precum și o rată anuală medie de înlocuire a rezervelor de 83 % în perioada 2013-2015, valoare superioară ţintei de 70%.
“Investițiile totale efectuate în 2016 au fost în valoare de 497,7 milioane de lei, mai mici decât cele din anul 2015 (938 milioane de lei) ca urmare a diminuării investițiilor programate în explorarea de suprafață, scăderii investițiilor în asocieri și amânării unor lucrări generate de dificultățile întâmpinate în activitatea de pregătire (obținere terenuri, avize, acorduri, autorizații) și modificărilor legislației achizițiilor publice”, se mai menționează în Raportul anual preliminar pentru 2016.
Romgaz a raportat Bursei de Valori București convocarea în data de 25 (26) aprilie a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA). Ordinea de zi a fost completată la cererea statului român, în calitate de acționar (n. red. statul român deține, prin Ministerul Energiei, 70,0071 % din capitalul social al companiei) și au fost introduse cinci puncte noi. Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA privesc revocarea și alegerea de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Potrivit convocatorului, Ministerul Energiei propune revocarea din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al companiei, a următorilor Aurora Negruț, Dumitru Chisăliță, Aristotel Marius Jude, Răzvan Florin Stoicescu, cărora le-a expirat mandatul. În locul acestora sunt propuși, pentru un mandat de patru luni, Bogdan Nicolae Stan, Alexandru Chirilă, Gheorghe Gabriel Gheorghe și Virgil Marius Metea.
Ordinea de zi va mai cuprinde, printre altele, aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru 2016, aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016, aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2016, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017.
Noutățile AGOA Romgaz SA din 25 aprilie, găsiți aici
Dividend de 46,33 lei la Transgaz SA
 
Transgaz
 
Transgaz SA, operatorul rețelelor de transport gaze naturale, a obținut în 2016, potrivit situațiilor financiare neauditate, venituri din activitatea de exploatare în creștere cu 12 % față de 2015, în cuantum total de 1,864 miliarde de lei.
Cheltuielile de exploatare ale companiei au fost în valoare de 1,165 de miliarde de lei, în creștere cu 8 % comparativ cu cele înregistrate în anul anterior. Operatorul de transport a raportat un profit net de 595,710 milioane de lei.
În 2016, Transgaz SA a transportat mai puține gaze naturale către consumatori direcți, raportat la anul precedent, de la 5,472 de miliarde de mc la 4,968 miliarde de mc, însă a crescut volumul transportat pentru distribuții de la 6,821 miliarde de mc la 7,105 miliarde de mc.
În 2016, cheltuielile pentru investiții ale companiei au fost în sumă de aproape 140 de milioane de lei, din care 8,078 milioane de lei reprezintă instalații de racordare la Sistemul Național de Transport.
Conducerea Transgaz SA a revenit, printr-un referat remis Bursei de Valori București în 23 martie, asupra valorii dividendului brut pe acțiune, care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în 27 sau 28 aprilie. Potrivit Memorandumului Guvernului, cota care va fi repartizată din profitul net realizat în 2016 sub formă de dividende va fi de 90 %, ceea ce înseamnă un dividend brut/acțiune de 46,33 lei și un cuantum total de aproape 500 de milioane de lei ce urmează a fi plătit. Dividendele vor fi achitate începând cu 18 iulie.
 
Venituri în scădere la Transelectrica
 
 
Transelectrica
 
Veniturile realizate în anul 2016 de CNTEE Transelectrica SA au înregistrat o scădere de 8,77 % comparativ cu anul anterior, 2,723 miliarde de lei în 2016 de la 2,985 miliarde de lei lei în 2015.
Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor de 10 %, până la 1,260 miliarde de lei în 2016, determinată de diminuarea tarifelor medii pentru serviciul de transport începând cu data de 1 iulie 2016, în condițiile creșterii consumului de energie electrică.
Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au fost în sumă de 82 milioane de lei, procentual însemnând o scădere de 19,51 % față de valoarea realizată în 2015.
Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat, de asemenea, o scădere de 7,7 %, în 2016, acestea fiind de 1,463 miliarde de lei, determinată în principal de scăderea veniturilor pe piața de echilibrare cu 11,8 %, dezechilibrele fiind mai mici în anul 2016, în timp ce veniturile din serviciile tehnologice furnizate au scăzut marginal cu 2 % față de 2015.
Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea) realizate în anul 2016 sunt în valoare de 2,358 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 7,02 % față de cuantumul înregistrat în anul precedent.
Pe întreaga activitate, EBIT a înregistrat o scădere de aprox. 18,71 %, de la 449 milioane de lei în 2015 până la 365 milioane de lei în 2015.
Profitul net al Transelectrica SA a înregistrat o scădere de aproximativ 20,56% față de cel înregistrat în anul 2015 (286 milioane de lei de la 360 milioane de lei), evoluție determinată în principal de scăderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice.
În anul 2016, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică (53,52 Twh) a înregistrat o creștere de 2 %
comparativ cu anul 2015.
Cele mai importante contracte de investiții semnate în anul 2016 sunt: Retehnologizare Stația 220/110 kV Turnu Severin Est – 43 milioane de lei, Retehnologizarea Stației 400kV Isaccea – Înlocuire bobine compensare, celule aferente și celula 400 kV Stupina – 30,9 milioane de lei, Modernizare Stația 220/110/20 kV AREFU – 24,2 milioane de lei, Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava – 20,5 milioane de lei, Modernizare Stația 220/110 kV Râureni – 16,9 milioane de lei, Înlocuire componente sistem EMS SCADA – componenta software – 11 milioane de lei, Remediere avarie LEA 400 kV Iernut – Gădălin și
LEA 220 kV Iernut – Baia Mare 3 – 6 milioane de lei, Comunicaţie fibră optică între stațiile 400/220/110 kV Bradu și 220/110 kV Stupărei – 2,8 milioane de lei.
CNTEE Transelectrica a remis Bursei de Valori București două note privind propunerea de dividend brut per acțiune pentru anul financiar încheiat. Astfel, în 27/28 aprilie 2017, acționarii Transelectrica vor avea de ales între a distribui sub formă de dividende 75 % din profitul net, respectiv 90 % din acesta.
Prima propunere este de 1,881 lei dividend brut/acțiune, astfel că valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este de 137.883.210 lei. Această propunere este în concordanță cu Politica privind distribuția de dividende aprobată prin HAGA nr.1/28.03.2016.
Cea de-a doua propunere vine din partea acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, care a propus distribuirea a 90 % din profitul net către acționari, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României. Astel, valoarea dividendului brut/acțiune propusă este de 2,257 de lei, valoarea totală cifrându-se la 165.445.191 de lei.
CNTEE Transelectrica SA va plăti dividendele aferente anului 2016 cuvenite acționarilor cu începere din data de 28 iunie 2017, iar data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017.
Transelectrica, operatorul de sistem și de transport al energiei electrice, era deținută, la 31 decembrie 2016, de statul român, cu 58,6882 % din capitalul social, și diferența de către alți acționari.
 
Nuclearelectrica împarte şi rezultatul reportat
 
IMG_2222
 
Societatea Naţională Nuclearelectrica a obţinut, în 2016, venituri totale de 1,647 miliarde de lei, din care venituri din vânzări de energie electrică în valoare de 1,62 miliade de lei, diferenţa fiind reprezentată de veniturile din transportul de energie electrică. Nuclearelectrica a vândut pe piaţa reglementată energie în cuantum de 236,674 de milioane de lei faţă de 357,3 milioane de lei în 2015. În schimb, compania a vândut cu 68 de milioane de lei mai mult faţă de anul precedent pe piaţa liberă, ajungând la vânzări de 1,382 de miliarde de lei. Diferenţa până la 1,62 miliarde de lei este reprezentată de vânzările de energie termică şi de certificate verzi.
Compania a înregistrat cheltuieli în sumă de 1,522 miliarde de lei, cu 100 de milioane de lei mai reduse faţă de 2015.
Cantitatea de energie vândută nu include cantitatea de energie aferentă veniturilor din dezechilibre pozitive valorificate pe Piaţa de Echilibrare, în cantitate de 26.803 MWh în 2016.
Nuclearelectrica a raportat un profit de 108,668 de milioane de lei, în scădere cu 40,5 milioane de lei faţă de 2015.
Acţionarii companiei se vor întruni în adunarea generală ordinară în 24 aprilie, pe ordinea de zi fiind înscrise, printre altele, aprobarea repartizării profitului net şi numirea de noi administratori.
Propunerea avansată pentru dividendul brut este de 0,3557 lei/acţiune, data plăţii fiind stabilită pentru 28 iunie.
Acţionarii sunt chemaţi, de asemenea, să aprobe distribuirea sumei de 452.270.776,50 lei din rezultatul reportat al societăţii sub formă de dividende suplimentare şi a valorii dividendului suplimentar brut pe acţiune în valoare de 1,5 lei/acţiune, care vor fi plătite la aceeaşi dată.
Legat de numirile de administratori, Ministerul Energiei, acţionarul majoritar care deţine 82,49 % din acţiunile companiei, i-a propus pe Eva-Georgeta Andreas, Cristian-Romulus Anton, Cristian Gentea, Ionuţ Misa, Florin-Constantin Tătar şi Iulian-Robert Tudorache pentru un mandat provizoriu cu o durată de 4 luni începând cu data de 26 aprilie 2017. Actualul director general al SNN, Daniela Lulache, şi Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu reprezintă propunerile acţionarilor privaţi ai companiei atât pentru un mandat de 4 ani cât şi pentru un mandat provizoriu de 4 luni.
Deciziile AGA SNN le puteti consulta aici.
 
Uşoară creştere la Electrica
 
Electrica
 
Grupul Electrica a înregistrat, în 2016, venituri de 5,518 miliarde de lei, ceea ce se traduce procentual ca o creștere de 0,3 % în comparație cu anul anterior, se arată în raportul administratorilor grupului. Veniturile din segmentul de distribuție au scăzut cu 115 milioane de lei, sau 4,4 %, până la 2,498 miliarde de lei. Scăderea a fost generată în principal de reducerea tarifelor reglementate de distribuţie, în condiţiile creşterii cantităţii distribuite cu 2,6 %.
“Scăderea veniturilor, împreună cu creşterea costurilor cu energia achiziţionată pentru acoperirea pierderilor în reţea, au condus la o scădere de 49 milioane de lei sau 6,1 % a EBITDA pe segmentul de distribuţie”, se mai precizează în raport.
Cele trei companii de distribuție a energiei electrice, parte din Grupul Electrica, au deservit în 2016 aproximativ 3,67 milioane de utilizatori şi au distribuit aproximativ 17 TWh.
Pe celălalt segment important al activităţii, Electrica Furnizare rămâne lider de piaţă, cu o cotă de 38,87 % pe piaţa reglementată, respectiv 15,89 % pe piaţa concurenţială în 2016 (raport ANRE septembrie 2016).
Veniturile nete (excluzând venituri din certificate verzi) ale Electrica Furnizare au scăzut cu 110 milioane de lei sau 2,7 %, la 4,031 miliarde de lei în 2016. Scăderea este justificată de micşorarea cu 4,7 % a tarifului de furnizare pentru anul 2016 datorită creşterii concurenţei pe piaţa de furnizare electricitate, în condiţiile în care cantitatea a crescut cu 5,7 %.
Electrica Furnizare a avut o creştere de 12,1% la nivel de EBITDA.
Grupul Electrica a anunţat că va continua să modernizeze şi să dezvolte reţeaua de distribuţie în concept de reţea inteligentă prin instalarea de sisteme de infrastructură de reţea inteligente, precum sistemele SCADA, SAD, sisteme de măsurare a energiei etc. Totodată, programul de investiţii în valoare de 3,164 miliarde de lei până în 2018, aprobat de ANRE, vizează îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii informatice, a sistemelor de tehnologia informaţiei, precum şi investiţii în securitate cibernetică (cyber-security) şi în continuitatea activităţii (business continuity) urmărind îmbunătăţirea protecţiei datelor şi, implicit, a calităţii serviciilor prestate.
Acţionarul principal al Societăţii Energetice Electrica S.A. este statul român, reprezentat prin Ministerul Energiei (48,78 %).
 
OMV Petrom revine pe profit
 
Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom vorbeste despre rezultatele financiare si operationale inregistrate de companie pe anul 2015 in cadrul unei conferinta de presa desfasurata la sediul Petrom City.
În 2016, veniturile din vânzări ale OMV Petrom SA au scăzut cu 10 % comparativ cu 2015, la 16,247 miliarde de lei, se arată în raportul trimestrial al companiei. Diminuarea este justificată, în principal, se mai arată în document, pe fondul scăderii veniturilor din vânzarile de produse petroliere, din cauza unui declin suplimentar al preţului la tiţei şi a cantităţilor vândute uşor mai reduse, precum şi din cauza vânzărilor mai mici de gaze naturale. Compania a raportat însă vânzări mai mari de electricitate.
Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 72 % din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din Downstream Gas au reprezentat 25 %, iar cele din Upstream aproximativ 3 %.
EBIT CCA a scăzut cu 33 % la valoarea de 1,694 miliarde de lei, ca urmare a contextului de piaţă amintit mai sus.
EBIT-ul Grupului pentru anul 2016 a înregistrat o valoare pozitivă de 1,469 miliarde de lei, comparativ cu pierderea de 530 milioane de lei din 2015.
Profitul înainte de impozitare s-a îmbunătăţit atingând valoarea de 1,265 miliarde de lei. Profitul net atribuibil acţionarilor a fost de 1,043 mil lei, faţă de valoarea negativă de 676 milioane de lei din 2015.
Investiţiile realizate de grup au scăzut la valoarea de 2,575 miliarde de lei, influenţate în principal de o reducere substanţială în segmentul Upstream.
Investiţiile din Upstream au fost în valoare de 2,119 miliarde de lei în 2016, comparativ cu 3,486 miliarde de lei în 2015. Investiţiile din Downstream au atins nivelul de 453 milioane de lei, din care 440 milioane de lei în Downstream Oil şi 13 milioane de lei în Downstream Gas.
OMV Petrom S.A. a anunţat, în a doua partea a lunii martie, propunerea Directoratului companiei de a distribui un dividend brut în valoare de 0,015 lei pe acţiune pentru 2016. Propunerea va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocate pe 25 aprilie 2017, prima convocare.
 
Conpet SA, rezultate în creştere
 
Conpet Liviu Ilasi DG
 
Conpet SA, operatorul reţelei naţionale de transport ţiţei, gazolină şi condensat a înregistrat, în 2016, venituri din transportul la rafinării de 372,6 milioane de lei şi din alte operaţiuni de transport de 6 milioane de lei. Operatorul a înregistrat în anul fiscal 2016 venituri din exploatare de 410 milioane de lei.
Compania a avut un profit din exploatare în creştere cu 15,5 %, însemând 10,8 milioane de lei faţă de cel realizat în 2015. Creşterea a fost generată de scăderea cu 4 % – 13,6 milioane de lei – a cheltuielilor de exploatare.
În 2016, Conpet SA a transportat la rafinării 6,726 miliarde de tone, din ţară şi din import.
Compania a investit 45,4 milioane de lei din totalul programat de 57 milioane de lei.
Conpet a semnat cu Lukoil un contract de transport pentru anul 2017 în valoare de 62 milioane de lei, iar cu Petrom de 271 milioane de lei.
Acţionarii societăţii sunt convocaţi în 26 aprilie la Adunarea Generală Ordinară, iar pe ordinea de zi revizuită şi comunicată Bursei de Valori Bucureşti se află şi solicitarea acţionarului Fondul Proprietatea S.A., de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi. Acţionarul a cerut aprobarea distribuirii sumei de 80.000.000 lei (n.red. profitul net al companiei înregistrat în 2016) sub formă de dividende. Dividendul brut propus este în valoare de 9,24051299 lei/acţiune. Data plăţii dividendelor a fost fixată pentru 20 iulie 2017.
de Ligia VORO

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Daniela Lulache nu mai este membru în CA al SN Nuclearelectrica SA

Articolul următor

Sectoarele 6 și 3, cele mai căutate de către bucureșteni

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share