Agricultura București Energie Energy Mirror Of Romania Industrie Ultimele stiri

Europa a stabilit 10 ținte de atins în domeniul pădurilor până în 2040

Agenda 2040 – rezultat al unei ample  fundamentări  științifice  și  al unui larg  proces  consultativ la  nivel  European –  ne oferă o  viziune amplă asupra  viitorului  domeniului  pădurilor  și  a bioeconomiei ca rezultat al gestionării durabile a resurselor pădurilor.

Este  concluzia  principală a Conferinței  Forest  Based  Technology  Platform, desfășurată  la  Brașov,  în data  de 5 iunie  2019,  sub  egida  Președinției  României la Consiliul  Europei. Cu aceasta ocazie au fost prezentate   10 ținte de atins, bazate  pe principiile gestionării durabile a pădurilor, indiferent  de tipul de  proprietate, conform  Agendei  2040.

Ce  este   Forest  Based  Technology  Platform?   Este  un organism   consultativ  al  Comisiei  Europene – ce reunește într-o  platformă   reprezentanții comunității  științifice  și  ai  principalelor  organizații  reprezentative la  nivel  european  implicate în domeniul  pădurilor și  al industriilor  care se bazează  pe  lemn. Rolul  acestei  plaforme?  Să  furnizeze  expertiza  pentru  fundamentarea  politicilor  Uniunii  Europene,  să propună  politici  și  strategii,  să  orienteze  cercetarea  și inovarea pentru  atingerea acestor obiective.

“Viziunea  2040”   elaborată  de Forest  Tehnology  Platform  Europe –  un set  de obiective  agreat  în urma unui  larg proces  consultativ  la  nivelul  UE –  permite  raportarea  la un set  de valori  și obiective  comune în orientarea  politicilor  și strategiilor pentru  domeniul  pădurilor  și  al  industriilor  bazate  pe  lemn,  reprezentând  un document  de referință în acest  sens  pentru  întreaga  Europa.

Pădurile  gestionate  durabil – baza  bioeconomiei

“Gestionarea durabilă  a pădurilor “-  conform  rezoluției  de  la  Helsinki  din 1993 – înseamnă gestionarea și utilizarea pădurilor și a terenurilor forestiere într-un mod și într-un ritm  care menține biodiversitatea  lor, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul lor de a-și îndeplini, acum și în viitor, funcțiile ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, național și global, și care nu cauzează daune altor ecosisteme.

Acest  deziderat,  al  pădurilor  gestionate  durabil,  este  urmărit  prin legislația  silvică  implementată  la  nivelul fiecărui  stat  membru. Și  în România,  datele  Inventarului  Forestier  National arată o  administrare  sustenabilă  a pădurilor,  dacă  ne  referim  la  evoluția  principalilor indicatori  care  arată  o creștere  a  suprafeței  pădurilor  și   o  creștere  semnificativă  a  stocului    de masa  lemnoasa  pe  picior  ca  urmare  a recoltării  acesteia  într-un procent  de maxim 70  %  din creșterea  pădurii.

Pe lângă acești  indicatori cantitativi,  adaptarea  structurii  pădurilor  astfel  încât  să fie  rezistente  la  schimbarile climatice,  este  de maximă importanță.

Viziunea  2040 – 10 ținte bazate  pe gestionarea durabilă a pădurilor cuprinde următoarele puncte:

 1. O mobilizare  crescută,  sustenabilă  a resursei  de masă  lemnoasă

Creșterea  pădurilor  este  pe  o pantă  ascendentă,  conducând  la o creștere  a stocului  fixat  de CO2,  datorită  îmbunătățirii practicilor de gospodărire  a pădurilor. Cercetarea  și  inovarea,  gopodărirea  pădurilor pe  principii  sustenabile  conduc  la  o  creștere a  posibilităților  de  recoltă  a masei  lemnoase  de 30 %  în 2040,  față  de prezent.

 1. Mai multă  valoare  adăugată prin servicii  ecosistemice,  altele  decât  lemnul

Noi  modele  economice,  de integrare  cros –  sectorială  a  serviciilor   ecosistemice ale  pădurilor, pot  fi  implementate,  exemple  concrete  fiind sectoarele  apei,  hranei  și  turismului,  combaterea  schimbărilor climatice,  alte  produse ale  pădurii –  ciuperci și  fructe  de pădure.

 1. Către ZERO  deșeuri,  economie  circulară

Până  în 2040, rata  de colectare a produselor pe baza  de lemn poate  atinge  90 %,  contribuind  cu  70 % din reutilizarea  tuturor materialelor  reciclabile.  Această  economie  circulară fixează  carbon și  înlocuiește alt  material mai  intensiv  din punct  de vedere  energetic.

 1. Utilizarea eficientă a resurselor  naturale

Activitățile  de îmbunătățire  a eficientei  utilizării  resurselor au  condus  la  îmbunătățiri  semnificative  pe linie  de eficiență  energetică,   eficientizare  a consumului  de apa în industriile  care  valorifică  lemnul. Aceasta  contribuie  la  furnizarea  de produse  cu valoare  adăugată  mai  mare  cu amprente de mediu  drastic  reduse.

 1. Diversificarea tehnologiilor  și  logisticii de producție

O  multitudine  de utilizări, noi  produse,  disponibile  ca produse  finite  sau  integrate  în alte  lanțuri  industriale,  conduc  la  noi lanțuri de  valorificare.

 1. Locuri de muncă sigure  și  atractive,  legătura  între zonele rurale  și urbane

Economia  bazată  pe  păduri  este un angajator  atractiv,  oferind  locuri  de muncă interesante, legate  cu  activități  de cercetare,  inovare și  dezvoltare,  atât  în mediul  rural  cât  și  în mediul  urban,  locuri  de muncă  care  dezvoltă  capabilitățile  lucrătorilor și managerilor  din aceste domenii.

 1. Materiale de construcții  regenerabile  pentru  o  viață  mai  sănătoasă

Lemnul,  cel mai utilizat  material  de construcții  regenerabil  la nivel  global, are  un viitor  strălucit.  Până  în 2040,  este  previzionată  o triplare a  cotei sale  de piață în construcțiile  din Europa,  comparativ  cu  2015. Avantajele  sale:  este  reutilizabil,  biodegradabil,  sănătos,  cu  o  amprentă  de carbon mică pentru  obținerea  produselor finite,  cu  utilizări  inovative  de la  case  din lemn  la  mobilă  .

 1. Noi produse  pe  baze  de fibre și emisii  de carbon cu  80  %  mai  mici

Industria  celulozei  și  a fibrelor  pe  baza de lemn a  evoluat  enorm  către  obiectivul de reducere  cu  80 %  a emisiilor  de carbon   în timp  ce crește  cu  50 %  valoarea  adaugată a produselor  realizate.  În timp  ce segmentele  de  produse  de hârtie  și ambalaje  au rămas  principala  sursă  de venit,  aproape  jumătate din valoare  este așteptată  să rezulte  din noi  produse bio  ce  revoluționeaza  industria  textilelor sau  chimicale “verzi”-  rășini,  adezivi,  produse  care  înlocuiesc  plasticul  din combustibili  fosili.

 1. Energie regenerabilă  pentru  societate

Datorită  noilor  tehnologii  de producție  inovative, eficienței  energetice, gradului  ridicat  de recirculare,  sectorul  va continua  să  fie  principala sursă  de energie  regenerabila în Europa,  cu  o capacitate  de  a furniza  în 2040  echivalentul  a 100  milioane  tone  barili de  petrol ,  produs  din echivalentul  a 65  milioane mc de  deșeuri  de exploatare și ale industriei  lemnului.

 

 1. Păduri gestionate  durabil !Pădurile  gestionate durabil  reprezintă  baza  bioeconomiei!

 

Nota:  câteva  informații  despre domeniul  pădurilor  și  al sectoarelor  economice  bazate pe  resursele  pădurilor

 • La nivelul UE există  o mare diversitate  de forme  de proprietate  asupra  pădurilor,  cu predominanta  proprietății  private  în țările  din Europa de  Vest  și  a proprietătii  publice  în țările  din Est.  Gestionarea  sustenabilă  a  pădurilor  reprezintă precondiția pentru  furnizarea  către  societate  a  lemnului ca resursă regenerabilă  concomitent  cu  alte bunuri  și  servicii- fixarea  carbonului,  protecția  apei și  a solului,  conservarea  biodiversității, servicii  de recreere.
 • Industriile de prelucrare  a lemnului generează  o  cifră  de afaceri  de 129  miliarde  euro  la nivelul  UE,  cu  peste  1 milion  angajați. Din această  cifra,   12 % este  generată  de industria  de prelucrare  primară (cherestea), 47 %  de  alte industrii  pe bază  de lemn  și 41  %  de industria
 • Industria celulozei  și hartiei   a realizat  o  cifră  de afaceri  de 81  miliarde  euro  în 2016, angajând peste 175 000  angajați.  Această  industrie  folosește  resursa  primară  dar  și resursa  din reciclare, fiind  una  dintre  industriile reciclatoare  majore în Europa.  Această  industrie  a atins o  rata record  de reciclare  a hârtiei  de 72,3 %  în 2017 !!!

Recolta  totală  de lemn a  crescut  în Europa   de la 392 milioane  mc în 2002  la 470  milioane mc în 2017 (Eurostat,  2019) –  o  creștere  a recoltei  de 20  %, în condițiile  în care  se  recoltează  anual în medie 70 %  din creșterea  pădurii,  iar stocul  de masă lemnoasă în păduri  a crescut proporțional.

 

Comunicat  emis  de  Comunitatea  Forestierilor –  Fordaq-  cu ocazia  “Zilei  Silvicultorilor”, concomitent  o  lansare  a  temelor  de dezbatere  pentru  editia  din 2019  a Forumului  Pădurilor,  Industriei  Lemnului  si  Economiei  verzi  organizat  de Fordaq

Referinte:

Eurostat- Roundwood removals by type of wood and assortment-http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Forest Based  Tehnology  Platform- http://www.forestplatform.org/#!/

Related posts

Americanii vor să se implice în dezvoltarea Aeroportului Avram Iancu

Nora Dumitrescu

Șerban Țigănaș: “Cum ar fi dacă fiecare dezvoltare nouă ar fi mai valoroasă decât cele dinainte, din perspectiva sustenabilității?”

redactia

Investiție de 1,8 milioane de euro făcută de Continental la Carei: o nouă stație de epurare a apei

Stefana Muresan

”Casa Verde” 2019 – Panouri fotovoltaice cu bani de la stat. Noutate: Ceea ce nu consumi poţi să livrezi în sistemul naţional

redactia

Rețelele de apă din Gherla, modernizate pe banii Europei

Nora Dumitrescu

Solina România se întoarce pe piața ingredientelor alimentare prin realizarea primelor livrări

Stefana Muresan

UVT și ADR Vest au semnat al doilea contract de finanțare pentru reabilitarea Facultății de Chimie, Biologie și Geografie

Stefana Muresan

Electro-Mobility 2019: conducerea autonomă este dezvoltată de viitorii experți din domeniu

Stefana Muresan

Firmele din Cluj se bat pentru angajaţi la Târgul de Cariere

Stefana Muresan

Asociația Zona Metropolitană a instalat două unități mobile sanitare

Nora Dumitrescu

Oferta SCDA Turda de soia nemodificată genetic

Transilvania Business

Patru oferte pentru sala polivalentă din Turda, investiție de 55 milioane lei

Stefana Muresan

Povestea de succes a Start Up Nation există și la Bistrița

Stefana Muresan

HAGAG demarează lucrările la H VICTORIEI 109

Stefana Muresan

Romgaz și-a onorat specialiștii la 110 ani de industrie de gaze naturale

Ligia Voro

La Craiova, primul Club de Programare dedicat elevilor cu deficiențe de auz din România Ford Romania

Ligia Voro

Coaliția pentru Dezvoltarea României: ”Stop OuG! – mediul privat nu poate fi ignorat”

redactia

Grupul farmaceutic Dona a recrutat un manager cu experienţă în auto

Stefana Muresan

Măsura privind sprijinul de instalare a tinerilor fermieri, lansată pe 15 iulie: 20 de milioane de euro sunt dedicate românilor care vor să se întoarcă acasă

redactia

Studenții de la Universitatea Tehnică programează roboți în colaborare cu Accenture pentru a răspunde provocărilor industriei X.0

Stefana Muresan

Trei informaticieni clujeni vor să internaționalizeze companiile locale

Nora Dumitrescu

Hidroelectrica și-a dublat valoarea la 4 miliarde de euro

Stefana Muresan

GLS și-a majorat cifra de afaceri cu peste 50 de milioane de lei pentru al doilea an consecutiv: creștere de 32% în 2019

Ion Surdu

Companii de top la Târgul de Cariere Oradea

Traian Dan

Leave a Comment