Energie Energy Mirror Of Romania Sibiu Ultimele stiri

Peste 30 de milioane de lei, sprijinul ROMGAZ pentru comunitate

ROMGAZ SA Mediaș a alocat, în ultimii trei ani, peste 30 de milioane de lei proiectelor din domeniile educație, social, sport, sănătate, mediu înconjurător. Ce proiecte a finanțat compania în 2018, cum sunt acestea selectate și ce beneficii aduc comunităților și nu numai, ne-a răspuns Adrian Constantin Volintiru, directorul general al celui mai important producător de gaze naturale autohton.

 

Care sunt cele mai importante proiecte, programe, campanii de responsabilitate socială pe care compania dvs. le-a derulat sau le-a susținut financiar, logistic, uman? Cum au fost acestea selectate?

Romgaz derulează acțiuni de Responsabilitate Socială cu natură de sponsorizare/mecenat în contextul dezvoltării durabile a societății şi comunității,  prin susținerea financiară, parțială sau totală, a unor acțiuni și inițiative din următoarele domenii principale educație, social, sport, sănătate, mediu înconjurător.

Printre cele mai importante proiecte susținute de companie în anul 2018 amintim:

Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în domeniile: medical, sănătate, tratamente și intervenții medicale: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Proiectul “Dotarea cu aparatură și instrumentar medical a Secției Clinicii Pediatrie I Târgu Mureș”; Spitalul Municipal Mediaș – Proiectul Achiziție și instalare Aparat de Radiologie Digitală Roentgen și Proiectul “Reabilitare bloc operator şi sala de nașteri Secţia Obstetrică Ginecologie”; Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Iași – Proiectul “Metoda avansată de diagnostic precoce prin imagistică în domeniul THz al neoplaziilor aflate în stadiu incipient”; Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – Proiectul “Achiziție aparatură medicală pentru Serviciul Medicină Legală “Gaz-Cromatograf”; Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu – Proiectul “Dotare cu aparatură medicală performantă în cadrul SCJU Sibiu – Bloc operator ortopedie, ATI şi cardiologie II și Proiectul “Tratamente endovasculare în patologii arteriale și venoase stabile și acute – în cadrul Laboratorului de cercetare în domeniul patologiei cardiace și vasculare la adult”; Fundația Speranța pentru Copiii României, București – Proiectul “Dotare bloc operator Clinica ORL al Spitalului Clinic de Urgență de Copii M.S. Curie, București”; Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș – Proiectul Dotarea cu aparatură și intrumentar medical a Clinicii Obstretică Ginecologie nr. 2 Târgu Mureș.

Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în domeniile educație, învățământ, social și sport – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Proiectul „Înființarea unui laborator de modelare și simulare a exploatării zăcămintelor de gaze naturale la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, centrul universitar Mediaș constând în stații grafice, amenajare laborator”; Comuna Hoghilag, Sibiu – Proiectul “Reabilitare Școală Gimnazială”; Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, București – Proiectul “Educație antreprenorială prin cercul de antreprenoriat”; Asociația Povestașii, București – Sprijin financiar pentru proiectul “Școala plină de energie”; Fundația Pacenta, Sibiu – Proiectul “Sibiul se prezintă de Centenarul Marii Uniri”; Asociația Rază de Soare, Iernut, Mureș – Proiectul “Schimbă destinul unei persoane cu nevoi speciale” – adaptare locuință pentru persoane cu dizabilități, loc. Iernut, str. Gh Doja nr 62; loc. Iclănzel nr. 42, jud Mureș.

Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în alte domenii cultural, energetic, de mediu și altele – Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti – Proiectul „Aniversarea a 70 de ani de existență a Universității Petrol Gaze Ploiești”; Asociaţia Profesională Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze din România – Sprijin financiar pentru organizarea de evenimente tehnice specifice industriei petrol și gaze; Asociaţia Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), București – Proiectul “Forumul regional al energiei pentru Europa Centrală și de Est – FOREN 2018”; Asociaţia de Bun Gust, Sibiu – Sprijin financiar pentru proiectul “Concert de Crăciun, susținut de Johann Strauss Ensemble din Viena”; Asociația Focus Sibiu – Proiectul “Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu 2018” constând în costuri de comunicare proiect (campanie comunicare, evenimente, PR); Fundația Astra Film, Sibiu – Proiectul ”Astra film festival 2018”; Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc – Sprijin financiar pentru proiectul „Caravana Filmelor TIFF”; Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul – Junii” Sibiu – Proiectul “Festivalul Naţional de Folclor Ioan Macrea” – ediţia a XX-a; Fundația Constantin, București – Proiectul ” Cenaclul Flacăra – Adrian Păunescu”; Asociația Rotary Club Mediaș – Proiectul Rotary plantează!; Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Mediaș – Proiectul “Târg de Crăciun”.

Cum au fost acestea selectate?

Selectarea proiectelor se efectuează în baza Politicii de Sponsorizare, Politică asumată de către managementul Companiei;

Proiectele și/sau cererile de finanțare adresate societății sunt supuse unei analize interne pe baza unor criterii de evaluare (grupul țintă al beneficiarilor, aria de desfășurare a proiectului, corelarea cu valorile companiei, impactul creat în comunitate, reputația organizației care face solicitarea, pertinența construirii bugetului, capacitatea organizațională a solicitantului și experiența în furnizarea rezultatelor) și au prioritate proiectele care sunt în domeniul de activitate al societății, care se desfășoară în aria geografică unde activează societatea și proiecte care aduc un plus de valoare în comunitățile locale sau completează proiectele Companiei desfășurate sau în derulare.

Ghidul privind sponsorizările reglementează aspectele referitoare la procesul de acordare a sponsorizărilor astfel încât acesta să fie eficient și rapid și poate fi consultat pe pagina de internet a companiei www.romgaz.ro.

Care este din punctul dvs. de vedere impactul în comunitate pe care l-a avut susținerea dvs. financiară, umană, logistică etc.?

Beneficii pentru comunitate (în domeniul medical și sănătate, intervenții medicale):

Prin sprijinul acordat de Romgaz, proiectele implementate în comunitățile amintite, asigură creșterea calităţii şi eficienței actului medical, facilitează extinderea gamei de intervenţii medicale prin infuzia de aparatură modernă, îndeosebi minim invazivă pentru pacienți, contribuie la îmbunătățirea condițiilor de practică de specialitate pentru cadrele medicale prin implementarea de noi tehnici datorită aparaturii moderne.

Rezultatele proiectelor vor impulsiona şi învățământul de specialitate în unitățile medicale de profil universitar şi/sau de cercetare în domeniul sănătății, prin facilitarea accesului la practici medicale de înaltă performanţă pentru studenții practicanți instruiți şi coordonați în fiecare an în cadrul clinicilor.

Intervenția Romgaz are beneficii considerabile pentru impulsionarea învățământului şi cercetării în domeniul sănătății şi pentru îmbunătățirea condițiilor necesare bunelor practici medicale, prin asigurarea accesului la cele mai bune tratamente şi intervenţii medicale pentru pacienți, în scopul creșterii calităţii vieții atât pentru aceștia, cât şi pentru familiile acestora.

Beneficii pentru comunitate (în domeniul educație, învățământ, social și sport):

Romgaz înțelege valoarea unei strategii educaționale inovative şi robuste, apreciază şi încurajează proiecte importante pentru progresul tinerei generații şi dorește să se implice în proiecte care să contribuie la îndeplinirea rolului esențial pe care școala îl are în formarea tinerelor generații, în contextul în care sistemul educațional este astăzi confruntat cu nevoia de a se adapta, într-un ritm rapid, la noi tehnologii de cunoaștere şi comunicare.

Romgaz profită de orice oportunitate reală de a se implica în susținerea sistemului educațional din România, oferind sprijin proiectelor tangibile şi relevante în beneficiul sistemului educațional, ceea ce confirmă implicarea companiei Romgaz în procesul de conștientizare a nevoilor societății contemporane.

Romgaz consideră implicarea socială drept parte integrantă a strategiei sale, astfel susținerea proiectelor pentru prevenirea, minimizarea şi chiar înlăturarea riscurilor cu impact social negativ asupra comunității, devin instrumente reale de sprijin şi stimulare a acţiunilor cu impact pozitiv asupra membrilor comunității aflați în situație de vulnerabilitate socială. Proiectele sociale susținute de Romgaz reprezintă o fundație etică, care poziționează omul şi considerentele sociale în centrul activităţii sale în speranța diminuării efectelor negative asupra dezvoltării sănătoase a familiei şi societăţii în ansamblul ei.

(Sport):

Consolidarea percepției pozitive asupra sportului de performanţă, cunoașterea importanței practicării sportului în viața comunității, precum şi însușirea sportului ca pe un act de comportament cotidian, prin promovarea unor valori precum voința, perseverența, leadership-ul, disciplina, sănătatea şi performanta sportivă.

Rezultatele sportivilor polarizează atenția și interesul comunității, creează valori care se transmit celor care aspiră la statutul de sportiv de performanță şi reprezintă un impuls pentru alegerea unui mod de viață sănătos.

Popularizarea sportului şi a competiției sportive conduce la dezvoltarea şi perfecționarea omului ca membru al societăţii, indiferent de ramura sportivă practicată, iar valorile pe care sportul de performanţă le reprezintă, conduc la dezvoltarea şi perfecționarea omului ca membru al societăţii, iar valorile pe care sportul le reprezintă, devin instrumente esențiale de integrare socială şi de îmbunătățire a calităţii vieții.

Beneficii pentru comunitate: (în domeniul cultural, energetic, mediu, și altele):

Implicarea civică locală și dezvoltarea identităţii comunității locale şi a respectului pentru moștenirea culturală, sunt valori pe care Romgaz dorește să le promoveze prin susținerea proiectelor care au impact pozitiv asupra comunității şi contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestora. Proiectele în domeniul cultural-artistic facilitează accesul membrilor comunității la evenimente culturale şi determină creșterea interesului comunităților pentru actul cultural-artistic de bună calitate, pe lângă asta, multe dintre aceste proiecte vor contribui la dezvoltarea brandului de țară, prin promovarea tradițiilor/folclorului şi prin promovarea și afirmarea tinerelor talente care se remarcă prin performanţă şi excelență cultural – artistică.

Printre valorile pe care Romgaz le prețuiește şi le susține, se numără şi valorile născute în mediul academic specific domeniului de activitate a companiei, astfel că Romgaz susține proiecte prin care dorește să urmărească o creștere a nivelului de recunoaștere a mediului academic aferent domeniului de petrol şi gaze şi conștientizarea importanței acestui sector pentru comunitățile locale şi naționale.

Conștientizarea importanței responsabilității faţă de mediul înconjurător, prevenirea şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător prin educarea tinerei generații cu privire la aspectele de mediu, sunt obiective ce se regăsesc în proiecte susținute de Romgaz, asta pentru că protecția mediului înconjurător reprezintă pentru companie o componentă esențială, pe care dorește să o promoveze şi să atragă atenția asupra importanței acestui aspect pentru comunitate şi sustenabilitate.

Romgaz a dovedit solidaritate socială faţă de ONG-uri, instituții, școli, grădinițe, lăcașelor de cult, prin susținerea implementării unei palete variate de programe sociale de ajutorare, pentru susținerea unor proiecte educaționale, cultural – artistice, cum ar fi editări de cărți și publicații, seminarii, conferințe, spectacole, simpozioane, expoziții, ansambluri folclorice, festivaluri, evenimente locale etc.

de Ligia VORO

Articol publicat în ediția print a TB 84, martie 2019

Related posts

Orădenilor li se va lua temperatura la intrarea în piețe și la sosirea la muncă

Traian Dan

Recrutările de personal din Ardeal se mută în spațiul virtual

Nora Dumitrescu

Teren degradat, transformat în zonă de agrement în municipiul Arad

Ligia Voro

Premiul Societății Europene de Matematică a fost câștigat în acest an de o româncă: Ana Caraiani, profesor la Imperial College London

Papuc Irina

Philips va oferi ecografii gratuite în Transilvania

Nora Dumitrescu

Timișul, campion la vânzările de terenuri agricole. Agro Nevada Tim a cumpărat terenuri de milioane de euro

Stefana Muresan

Pizzarotti, pe ultima sută a autostrăzii Sebeș – Alba Iulia

Nora Dumitrescu

Ocolitoarea Turda – Câmpia Turzii va avea 16 kilometri

Nora Dumitrescu

O intervenție de doar 2% din PIB ar salva peste 2 milioane de locuri de muncă

Traian Dan

Clujul își pregătește traseele turistice pentru ridicarea restricțiilor

Nora Dumitrescu

MG TEC Industry investeşte 79 mil. euro într-o fabrică de produse igienico-sanitare la Dej

redactia

Rabla pentru electrocasnice va continua, fondurile nu au fost epuizate

Ligia Voro

Bilanțul pieței de imobiliare în 2020: Vârf pentru investiții – aproape 10% din volumul regiunii, fluctuații în restul sectoarelor. 2021, anul revenirii

Ion Surdu

Femeile din Ardeal își găsesc mai ușor loc de muncă

Nora Dumitrescu

iQuest devine Nagarro și își continuă activitatea în România sub noul brand

Papuc Irina

Sistemul automat de încărcare wireless de la Continental: convenabil și eficient

Stefana Muresan

GfK: Puterea de cumpărare în Europa 2019. România se află pe locul 32, cu o medie de 5.881 euro pe cap de locuitor

Papuc Irina

Oradea, staţiune turistică de nivel naţional

Traian Dan

De la stabil, la negativ. Scăderea ratingului de țară pentru România: ce avem și ce urmează

Papuc Irina

Managerii cred că activitatea în construcții și în comerț va crește în următoarele luni

Papuc Irina

Fabrică de mobilă pe 5 hectare la Câmpia Turzii

Nora Dumitrescu

Tenaris a premiat cei mai buni studenți de profil tehnic din țară

Nora Dumitrescu

Zonă de retail de dimensiunea unui mall în cadrul One Cotroceni Park

Ligia Voro

Venituri record în bugetul municipului Sibiu pentru 2020, aprobat de Consiliul local

Papuc Irina

Leave a Comment