Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Grupul Schaeffler în mediul plin de provocări, cu un flux de numerar puternic în 2019

  • Veniturile din 2019 la nivelul anului precedent, în ciuda mediului solicitant, profit operațional înainte de articolele speciale cu 8,1% mai mic faţă de anul precedent (9,7%)
  • Grupul Schaeffler și diviziile ating prognoza adaptată
  • Fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A, de 473 milioane de euro, a crescut în mod considerabil (384 milioane de euro anul trecut)
  • Dividend propus de 45 de cenți/acțiune comună fără drept de vot
  • Orientarea pentru 2020 reflectă evaluarea conservatoare a pieței

 

Herzogenaurach | 10 martie 2020 | Furnizorul global în sectoarele auto și industriale Schaeffler a prezentat, miercuri, rezultatele pentru anul 2019. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare s-au ridicat la aproximativ 14,4 miliarde de euro (anul trecut: aproximativ 14,2 miliarde de euro). La monedă constantă, veniturile au crescut cu 0,1% în timpul perioadei. Creșterea veniturilor la monedă constantă ale celor două divizii de automotive a fost puțin negativă, dar a avut tendință de creștere în a doua jumătate a anului, în timp ce sectorul de industrie a raportat o creștere a veniturilor pe durata întregului an, cu toate că această creștere s-a stabilizat în a doua jumătate. Din cele patru regiuni, regiunea chineză și americană au contribuit la creșterea veniturilor la monedă constantă, în timp ce veniturile au scăzut în Europa și Asia/Pacific.

Grupul Schaeffler a obținut venituri înainte de rezultatul financiar, câștiguri (pierderi) din investiții în capitaluri proprii și impozitele pe venit (EBIT) de 790 milioane de euro în 2019 (anul precedent: 1,354 milioane de euro). Aceste câștiguri au fost afectate de articolele speciale pentru perioada de raportare în valoare de 372 milioane de euro, constând în mare parte, respectiv 356 milioane de euro, din cheltuieli legate de programele de transformare și eficiență implementate în 2019 – RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) și FIT (Sectorul de Industrie). Marja EBIT înainte de articolele speciale s-a ridicat la 1,161 milioane de euro (anul precedent: 1,381 milioane de euro), reprezentând 8,1% (anul precedent: 9,7%). O dată cu mediul tot mai plin de provocări, scăderea marjei EBIT înainte de articolele speciale a fost cauzată în mare parte de impactul negativ al prețurilor de vânzare și schimbarea gamei de produse din divizia Automotive OEM. Evoluția marjei a fost încetinită și de cheltuielile pentru proiectele IT și de digitalizare.

Venitul net atribuit acționarilor companiei-mamă pentru perioada de raportare s-a ridicat la 428 milioane de euro, cu mult mai mic decât cel din anul precedent (881 milioane de euro). Veniturile conform acțiunilor comune fără drept de vot au fost de 0,65 euro (anul precedent: 1,33 euro). Pe această bază, Consiliul de Administrație al companiei Schaeffler AG va propune un dividend de 45 cenți la Adunarea Generală Anuală. Reprezintă o rată de plată a dividendelor de aproximativ 43% (anul precedent: aproximativ 40%) din venitul net atribuit acționarilor înainte de articolele speciale.

Klaus Rosenfeld, directorul companiei Schaeffler AG, a comentat cu privire la performanța companiei în 2019: “Într-un mediu plin de provocări, am reușit să atingem obiectivele modificate în iulie privind creșterea veniturilor și să depășim puțin obiectivul privind marja EBIT. Fluxul liber de numerar de 478 milioane de euro este mai încurajator, mult mai ridicat decât ne așteptam. Veniturile din 2019 demonstrează că poziția noastră de furnizor global în sectoarele de industrie și în cel automotive este valoros. În plus, observăm că măsurile luate pentru consolidarea eficienței costurilor și capitalului, precum și cele trei programe RACE, GRIP și FIT, au dat roade.”

 

Automotive OEM a depășit performanța într-un mediu de piață slab

Divizia Automotive OEM a obținut venituri de 9,038 milioane de euro (anul trecut: 8,996 milioane de euro) pe perioada raportată. La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 0,8% față de anul trecut. Impactul negativ al prețurilor a fost doar parțial compensat de volumele crescute, din cauza mediului de piață slab pentru activitățile din sectorul automotive. Cu toate acestea,  în ansamblu, rata de creștere de 4,8% a fost considerabil mai ridicată decât creșterea medie a producției globale de autovehicule și autovehicule comerciale ușoare, care a scăzut cu 5,6% în perioada de raportare. Comenzile câștigate în 2019 s-au ridicat la 15,0 miliarde de euro – o sumă record datorată în principal comenzilor ferme din divizia E-Mobilitate. Aceste comenzi ferme reprezintă raportul dintre comenzile primite și facturate, de 1,7 (anul trecut: 1,4).

Divizia Automotive OEM a obținut cea mai mare creștere a veniturilor la monedă constantă în regiunile americane cu 7,4%, urmate de China cu 1,8%, în timp ce veniturile au scăzut în mod semnificativ cu 6,0% în Europa și cu 0,7% în Asia/Pacific. Din cele patru sectoare de activitate ale diviziei Automotive OEM, sectorul de activitate E-Mobility a fost singurul care a înregistrat o creștere considerabilă a veniturilor, cu 36,7% la monedă constantă.

Divizia a generat o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 491 milioane de euro (anul trecut: 673 milioane de euro) în 2019. Acest lucru a dus la o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 5,4% pentru perioada raportată, mult mai mică decât cea de 7,5% raportată anul trecut. Articolele speciale s-au ridicat la 209 milioane de euro și au inclus 204 milioane de euro legate de programul RACE. Scăderea marjei EBIT înainte de articolele speciale a fost atribuită în principal scăderii marjei brute la 20,6% (anul trecut: 22,3%), în special scăderii veniturilor din cauza prețurilor și modificării gamei de produse. În plus, marja brută a fost afectată în mod negativ de costurile fixe ridicate.

Divizia a atins obiectivele modificate pe întregul an 2019 stabilite la data de 29 iulie 2019, care au solicitat generarea creșterii veniturilor la valută constantă de la minus 2 la 0% și a marjei EBIT înainte de articolele speciale de la 5 la 6%.

 

Veniturile diviziei Automotive Aftermarket scad, câștigurile depășesc obiectivele

În perioada de raportare, divizia Automotive Aftermarket a înregistrat o cifră de afaceri de 1.848 milioane EUR (anul precedent: 1.862 milioane EUR) cu o scădere ajustată la monedă constantă de 1,1 la sută, atribuită regiunii europene, cu cele mai mari venituri. Scăderea veniturilor din regiunea europeană, datorată parțial câtorva clienți principali din Germania și Europa de Vest, care a modificat nivelul stocurilor atât pe piața independentă de accesorii (IAM) și activitățile privind service-ul pentru echipamente originale (OES – service-ul pentru echipamente originale), s-a ridicat la 3,1% la monedă constantă. Scăderea veniturilor în  Europa nu a fost compensată în totalitate de creșterea veniturilor cu 6,6% din regiunea americană. Această creștere a rezultat în principal în urma cerințelor stricte și contractelor încheiate cu noii clienți de pe piața independentă de accesorii. Regiunea chineză a crescut veniturile cu 5,7% la monedă constantă, în timp ce veniturile din regiunea Asia/Pacific au scăzut cu 5,4% la monedă constantă.

Aceste evoluții au dus la o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 298 milioane de euro (anul precedent: 339 milioane de euro), reprezentând 16,1% (anul precedent: 18,2%). Articolele speciale s-au ridicat la 15 milioane de euro și au avut legătură cu programul GRIP. Scăderea marjei EBIT în comparație cu anul trecut este atribuită în principal marjei brute mai scăzute și cheltuielilor administrative mai ridicate. Scăderea marjei brute a diviziei s-a datorat volumului scăzut de vânzări în combinație cu costurile de producție ridicate.

Divizia a atins obiectivele modificate pe întregul an 2019 stabilite la data de 29 iulie 2019, care au solicitat diviziei Automotive Aftermarket să genereze o creștere a veniturilor la valută constantă de la minus 2 la 0%. Obiectivul de atingere a marjei EBIT înainte de articolele speciale de la 15 la 16% a fost puțin depășit.

 

Divizia de industrie are o creștere încurajatoare și un moment mai slab în a doua jumătate a anului

Divizia de industrie și-a crescut veniturile la 3,541 milioane de euro (anul precedent: 3,383 milioane de euro) pe perioada de raportare, în ciuda momentului mai slab în producția globală industrială. La monedă constantă, creșterea veniturilor s-a ridicat la 3,1%, pentru a doua jumătate a anului. Creșterea veniturilor s-a datorat mai ales sectorului energiei eoliene din China și sectorului feroviar din Europa. Materia primă și sectorul aerospațial, precum și Distribuția Industrială, au contribuit la această creștere. Cererea a scăzut în sectoarele de automatizare industrială, vehicule de teren și transport a energiei electrice, sensibile mai ales la condițiile economice. Două din cele patru regiuni ale Grupului Schaeffler au contribuit la creșterea veniturilor la monedă constantă pe perioada de raportare. Cea mai mare creștere a fost generată din nou de regiunea chineză (23,4%), peste America (2,9%), în timp ce veniturile au scăzut cu 2,4% în Europa și cu 0,1% în Asia/Pacific.

Divizia de industrie a generat o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 373 milioane de euro în 2019 (anul precedent: 370 milioane de euro), reprezentând 10,5% (anul precedent: 10,9%). Articolele speciale s-au ridicat la 147 milioane de euro și au inclus 137 milioane de euro legate de programul FIT.

Obiectivele stabilite în orientarea modificată la data de 29 iulie 2019 privind creșterea veniturilor între 2 și 4% și generarea marjei EBIT înainte de articolele speciale de la 10 la 11% au fost atinse.

 

Fluxul liber de numerar mai mare decât se preconiza

La 473 milioane de euro (anul precedent: 384 milioane de euro), fluxul liber de numerar al Grupului Schaeffler înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile M&A a fost pozitiv, depășind în mod considerabil orientarea modificată stabilită la 29 iulie 2019, de la aproximativ 350 la 400 milioane de euro. Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale pe perioada de raportare de 1,045 milioane de euro au scăzut puțin față de anul precedent (1,232 milioane de euro), reprezentând o rată capex de 7,2% din venituri  (anul precedent: 8,7%).

Datoria financiară netă a Grupului s-a ridicat la 2,526 milioane de euro la 31 decembrie 2019 (31 decembrie 2018: 2,547 milioane de euro). Raportul de transmitere, i.e. rata datoriei financiare nete față de capitalul acționarilor, s-a ridicat la 86,6% (31 decembrie 2018: 83,2%). Din 31 decembrie 2019, Grupul Schaeffler a avut active totale de aproximativ 12,9 miliarde de euro (anul precedent: aproximativ 12.4 miliarde de euro) și a angajat o forță de muncă de 87,748 (anul precedent: 92,478), o reducere de aproximativ 5,1%.

Dietmar Heinrich, directorul financiar al companiei Schaeffler AG, a spus: „Așa cum s-a anunțat la prezentarea rezultatelor pentru al treilea trimestru al anului 2019, eforturile noastre până la finalul anului 2019 s-au concentrat pe generarea fluxului liber de numerar. Am avut succes în urma reducerii ratei capex și gestionării eficiente a stocurilor în ultimul trimestru.”

 

Orientare pentru 2020

Grupul Schaeffler se așteaptă la creșterea veniturilor de la minus 2 la 0% la valută constantă în 2020. În plus, compania se așteaptă la generarea unei marje EBIT înainte de articolele speciale de la 6,5 la 7,5% în 2020. Grupul Schaeffler preconizează de asemenea, un flux liber de numerar înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile M&A între 300 și 400 de milioane pentru 2020.

Obiectivele pentru cele trei divizii sunt următoarele:

 

Divizie (orientare) Divizia Automotive OEM Divizia Automotive Aftermarket Divizia de industrie
Creșterea veniturilor1) -2 la 0% 0 la 2% -2 la 0%
Marja EBIT2) 4.5 la 5.5% 13 la 14% 9.5 la 10.5%

1) la valută constantă; 2) înainte de articolele speciale

„Orientarea noastră pentru 2020 este în mod intenționat conservatoare. Aceasta reflectă ce știm, la începutului lunii martie, despre mediul actual – și tendințele pieței. Nimeni nu poate spune în acest moment ce se va întâmpla cu criza corona virusului. Cu toate acestea, vom face tot ce putem pentru atingerea obiectivelor,” a spus Klaus Rosenfeld.

La 24 martie 2020, Grupul Schaeffler va comunica Roadmap-ul 2024 ce cuprinde strategia actualizată pentru anii 2020-2024, un nou program de transformare pentru implementarea strategiei și obiectivele pe termen mediu pentru acea perioadă în cadrul unei conferințe de presă și la ziua dedicată piețelor de capital din Herzogenaurach.

Puteți găsi raportul anual la: www.schaeffler-annual-report.com

Foto: Schaeffler Brașov

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

În Brașov poate începe construirea Sălii Polivalente pe fostul Stadion Municipal cu o capacitate de peste 10.000 de locuri

Articolul următor

Oradea prelungește plata taxelor cu bonificație până la 30 aprilie 2020

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Asociația Petrus Italus Trust - Alianța pentru Patrimoniul Bistrițean (APIT-APB) anunță lansarea proiectului interdisciplinar "Castel Viu - Oamenii și munca în Posmuș", o intervenție culturală în comunitatea locală din Posmuș.
Citeste mai mult

Școală de vară la Castelul Teleki din Posmuș

Asociația Petrus Italus Trust – Alianța pentru Patrimoniul Bistrițean (APIT-APB) anunță lansarea proiectului interdisciplinar “Castel Viu – Oamenii…
Citeste mai mult

Turneu de Beach Volley în Centrul Oradiei

Oradea își deschide porțile pentru a găzdui, pentru al doilea an consecutiv, prestigiosul Oradea Beach Volleyball Tournament. Între…
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share