Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Cristian Bichi: Coronavirusul și moratoriile bancare din unele țări europene

În contextul crizei generate de răspândirea noului coronavirus, țările europene au adoptat măsuri urgente extraordinare pentru a face față impactului economic și social al COVID-19. Articolul de față prezintă, pe scurt, prevederile legislative din Spania, Franța, Italia și Portugalia privind sprijinul de lichiditate pentru întreprinderi și moratoriile referitoare la rambursarea creditelor bancare.

Spania

Decretul-lege nr. 8/2020 din 17 martie conține o serie de dispoziții pentru a limita efectele pe care urgența sanitară le produce economiei și societății spaniole. În domeniul economic, acest act normativ stabilește măsuri de lichiditate pentru susținerea întreprinderilor. În primul rând, decretul-lege prevede garanții în contul statului pentru întreprinderi până la nivelul sumei de 100 miliarde de euro, care acoperă, atât reînoirea împrumuturilor, cât și creditele noi din partea industriei financiare. De asemenea, s-a prevăzut majorarea capacității de îndatorare a Institutului de Credit Oficial (n.n. – banca de dezvoltare) pentru asigurarea de lichiditate suplimentară întreprinderilor, în special IMM-urilor, prin liniile de finanțare deja existente. Totodată, a fost întărită capacitatea financiară a agenției oficiale de garantare a creditelor de export.

Guvernul spaniol a luat și măsuri de protecție a unui grup de debitori vulnerabili în contextul actual, prin instituirea unui moratoriu privind plata ratelor la împrumuturile ipotecare. Moratoriul pentru datoria ipotecară poate fi solicitat numai pentru acele împrumuturi sau credite cu garanție ipotecară privind locuința de uz curent, fiind exclus pentru creditele aferente locuințelor secundare. De asemenea, trebuie subliniat că dreptul acordat de decretul-lege debitorilor ipotecari de a solicita un moratoriu nu se aplică decât celor aflați “într-o situație de vulnerabilitate economică”. În acest fel, dupa cum arată analiștii economici iberici, guvernul spaniol are în vedere să reduca impactul moratoriului asupra băncilor creditoare și să evite riscul sistemic. Pentru a se încadra în situația amintită mai sus, în conformitate cu cele stabilite în art. 9 al decretului-lege, este necesar ca debitorul să se afle într-unul din următoarele cazuri posibile:

  • a suferit pierderea locului de muncă sau, în cazul în care este întreprinzător sau profesionist, o cădere substanțială a vânzărilor sale (cel puțin de 40%);
  • veniturile ansamblului unității familiale a debitorului ipotecar nu depășesc, în luna anterioară solicitării moratoriului, de trei ori valoarea indicatorului IPREM (aproximativ 1614 de euro), dar această limita poate fi mai mare în funcție de circumstanțele unității familiare (copil în întreținere, membri de familie mai bătrâni de 65 de ani, membri cu incapacitate, etc);
  • rata ipotecară, plus cheltuielile pentru produsele de bază, pe care trebuie să le suporte debitorul este superioară sau egală cu 35% din veniturile nete ale ansamblului membrilor unității familiale;
  • unitatea familială a suferit o înrăutățire semnificativă a circumstanțelor sale economice datorită crizei sanitare, în sensul că efortul pe care îl reprezintă sarcina ipotecară asupra venitului familiei s-a multiplicat de cel puțin 1,3 ori.

Franța

În contextul urgenţei epidemiologice generate de Covid-19, guvernul francez a luat o serie de măsuri pentru sprijinul imediat al întreprinderilor. Măsurile ce implică sectorul bancar privesc linii de trezorerie garantate de stat, în acest sens fiind implementat un mecanism excepțional de garantare ce permite susținerea finanțării bancare a întreprinderilor, până la nivelul de 300 de miliarde de euro. Mecanismul va facilita acordarea de către bănci a împrumuturilor de trezorerie către întreprinderile de toate mărimile. Aceste finanțări vor permite întreprinderilor să-și continue activitatea și să mențină utilizarea forței de muncă. Garanțiile statale vor acoperi toate noile împrumuturi de trezorerie acordate începând cu 16 martie și până la 31 decembrie 2020. Băncile franceze s-au angajat să amâne până la 6 luni rambursarea creditelor de către întreprinderi, fără cheltuieli. Un alt instrument ce va fi utilizat va fi implicarea statului în medierea de credit pentru a sprijini întreprinderile să negocieze cu băncile o reeșalonare a creditelor bancare.

Italia

Guvernul italian a emis Decretul-lege nr. 18 din data de 17 martie 2020 care introduce măsuri de întărire a sistemului sanitar național și de susținere economică pentru familii și întreprinderi în legătură cu urgența epidemiologică a COVID-19. Aceste prevederi se adaugă celor deja adoptate anterior, de urgență, de guvern. Un aspect important avut în vedere de noul act normativ se referă la sprijin pentru creditul pentru familii și microîntreprinderi/întreprinderi mici și mijlocii prin intermediul sistemului bancar și utilizarea fondului central de garanție.

În principal, măsurile pentru susținerea lichidității familiilor și întreprinderilor prin colaborare cu sistemul bancar au în vedere:

  • Un moratoriu al finanțărilor pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (care privește împrumuturi, leasing, deschideri de credit și finanțări pe termen scurt);
  • Întărirea fondului central de garanție pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv pentru renegocierea împrumuturilor existente;
  • simplificarea utilizării fondului pentru împrumuturi Prima Casă și extinderea utilizării sale la lucrătorii autonomi și liber profesioniști, precum și la lucrătorii ce beneficiază de asigurarea de somaj.

Portugalia

Guvernul portughez a adoptat Decretul-lege nr. 10-J/2020 care stabilește măsuri excepționale pentru protecția creditelor către familii, întreprinderi, instituții particulare de solidaritate socială și alte entități ale economiei sociale, cât și un regim special de garanții personale ale statului, în situația pandemiei de COVID-19.

Una din măsurile avute în vedere se referă la instituirea unui moratoriu privind creditele acordate de instituțiile financiare. Dupa cum se precizează în comunicările publice ale guvernului portughez, acest moratoriu se adresează particularilor, întreprinzătorilor în nume individual, întreprinderilor particulare de economie socială (IPSS) și altor întreprinderi ale sectorului nefinanciar. În cazul particularilor, moratoriul cuprinde toate împrumuturile pentru locuința proprie permanentă. Pentru întreprinzătorii în nume individual, IPSS, microîntreprinderi, IMM-uri și celelalte întreprinderi ale sectorului nefinanciar, moratoriul cuprinde împrumuturile contractate și alte operațiuni de credit esențiale pentru activitatea acestor entități, inclusiv leasing și factoring. Sunt excluse anumite categorii de credite, cum ar fi cele pentru achiziția de valori mobiliare și asumarea de poziții.

Moratoriul este în vigoare pentru șase luni, până la 30 septembrie 2020. În cursul acestei perioade, contractele de credit sunt suspendate, scadența contractuală urmând a fi extinsă în viitor cu încă șase luni.

Pentru a avea acces la moratoriu, doritorul va trimite o cerere, prin mijloace fizice sau electronice, către entitatea care a acordat creditul, împreună cu documentele doveditoare prevăzute de decretul-lege. Instituția creditoare are la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a aplica moratoriul. În cazul în care clientul nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de moratoriu, instituția creditoare trebuie să comunice aceasta clientului în termen de trei zile lucrătoare.

PS: Textul de mai sus reprezintă o sinteză documentară întocmită pe bază de documente oficiale din țările respective.

Update pentru SPANIA:

În data de 1 aprilie a.c., în Buletinul Oficial al Statului a fost publicat Decretul-lege nr. 11/2020. Noul act normativ, ce a intrat în vigoare în 2 aprilie 2020, modifică și clarifică o serie de prevederi ale Decretului-lege nr. 8/2020 și extinde sfera de aplicare a moratoriului asupra plății creditelor. În ceea ce privește creditele ipotecare, sunt incluse acum în moratoriu și creditele obținute de lucrători autonomi, întreprinzatori si profesionisti pentru achiziția de imobile afectate acțiunii lor economice, alături de creditele pentru locuințe secundare ale persoanelor fizice pentru care s-a încetat plata chiriilor în conformitate cu prevederile decretului-lege nr. 8/2020. Moratoriul este extins și asupra oricărui împrumut sau credit fără garanție ipotecară pentru debitorii vulnerabili. Noile prevederi legislative clarifică, printre altele, o serie de aspecte, cum ar fi: (1) ipotezele de vulnerabilitate, ușor ajustate, se aplică cumulativ; (2) moratoriul se aplică automat; (3) durata moratoriului este stabilită la 3 luni (aceasta poate fi modificată prin hotărâre a guvernului).

Cristian Bichi este consilier guvernator, Cancelaria BNR.

Articolul integral poate fi citit la: OpiniiBNR.ro.

Total
63
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Urbanism pe internet la Cluj. Dispar ședințele fizice?

Articolul următor

Riscurile procurării de echipamente medicale în contextul Covid-19: cadrul legislativ și nevoile sociale

Citește si:
Citeste mai mult

Cardurile emise de BT devin eco-friendly

Banca Transilvania a emis primul card de debit Visa Classic din România din elemente reciclabile. Instituția bancară își…
Total
63
Share