Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Cum poți beneficia gratuit de racordarea la gaze și electricitate

The man looks at the expansion tank, faucet, pipes, valve, pressure meter, copy space.

Deși reglementate prin lege încă din 2020, regulile de branșare gratuită la rețelele de gaze și electricitate pentru clienții casnici au fost actualizate anul acesta printr-un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În contextul în care costurile facturilor stârnesc multe controverse, sunt însă destui clienți care doresc să se racordeze la rețelele furnizorilor de utilități. Și pentru toți cei care aleg să se informeze pe imoradar24.ro și nu numai e important de știut că noile reguli ale branșării gratuite la rețelele de gaze naturale sunt aplicabile cererilor de racordare din acest an. Un ordin al ANRE prezintă regulamentul de branșare la rețeaua de gaze naturale a clienților casnici, după ce, la finele anului trecut, autoritățile au modificat legislația energiei electrice și a gazelor naturale, unele dintre schimbări vizând racordarea clienților casnici la aceste utilități. Drept urmare, de-acum este posibilă aplicarea noilor reguli, dar nu și în cazul electricității. Noile reguli se aplică cererilor de branșare la gaze depuse de la începutul anului. Pentru ca schimbările aduse prin OUG nr. 143/2021 să se poată aplica, regulile referitoare la racordarea clienților casnici la rețeaua de gaze naturale au fost acualizate prin apariția ordinului ANRE nr. 7/2022 în Monitorul Oficial nr. 196. Dar nu au părut încă și prevederile referitoare la rețeaua de electricitate.

Cum se face racordarea la gaze

Noile reguli de branșare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale stabilesc că, în cazul clienților casnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare, se suportă integral de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor, până la limita valorii medii a unui racord. Pentru a simplifica procesul de racordare, solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrărilor de racordare și de proiectare, urmând să fie despăgubit de către operatorul de distribuție până la limita contravalorii medii a unui racord, potrivit reglementărilor ANRE.

Returnarea sumelor către solicitant se va putea efectua după cum urmează:

– în tranșe anuale într-un interval de cinci ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale;

– în integralitate, în limita valorii medii a unui racord, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Ulterior racordării la rețeaua de gaze, instalația rezultată în urma finanțării intră în proprietatea operatorului sistemului de distribuție de la data punerii în funcțiune a acesteia. Totuși, pe de altă parte, clienții noncasnici „suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum.”. Cu alte cuvinte, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului la rețeaua de gaze naturale.

Ce se întâmplă în cazul electricității

Potrivit OUG nr. 143/2021, ar trebui să se aplice aceleași reguli ca și la racordarea la gaze naturale și pentru rețeaua de electricitate. Numai că regulile de punere în aplicare nu au fost încă publicate. Așadar, la racordarea la rețeaua de electricitate, operatorul de distribuție va avea obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze un aviz tehnic de racordare, care să cuprindă soluția tehnică de racordare. Solicitantul va avea dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului. Prin urmare, clienților casnici care se racordează la rețeaua de joasă tensiune operatorul de distribuție le va rambursa contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, dacă aceștia au asigurat finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, până la o valoare medie a unui branșament. OUG nr. 143/2021 elimină din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 termenul în care operatorii de rețele electrice sunt obligați să racordeze consumatorii casnici. Legea perevedea că “în cazul clienților casnici, operatorul de distribuție are obligația racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire”.

Se pot face sesizări online

Bine de știut este și că există o nouă procedură de rezolvare a reclamațiilor privind consumul nereal de gaze naturale. Mai nou, sesizările pot fi trimise și online. Așa că cei care consideră că sunt probleme la măsurarea cantității de gaze naturale consumate, pot face o sesizare sau o reclamație la furnizorul de gaze. Cu alte cuvinte, se poate recurge la acest gest adică atunci când pe factură apare o cantitate mai mare decât cea pe care crede utilizatorul că a consumat-o,. Sesizările se pot depune fizic, prin poștă, fax și online.

Consumatorii ce au contract pentru furnizarea gazelor naturale încheiat cu un furnizor de pe piața locală pot reclama la acesta eventualele situații în care consumul indicat de contor nu corespunde cu cel din realitate. Reclamațiile sunt valabile pentru măsurarea cantităților de gaze naturale înregistrate în ultimele trei luni consecutive, în cazul clienților finali casnici, și în ultimele șase luni, în cazul clienților noncasnici. Acestea trebuie să fie formulate în scris, în limba română. Procedura de rezolvare a reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale se consideră declanșată odată cu înregistrarea la furnizor a sesizării, însoțită de documentele justificative existente.

Ce trebuie să conțină reclamația

Potrivit, Ordinului ANRE 142/2021, reclamația trebuie să conțină:

– datele de identificare ale solicitantului, adică numele și prenumele, adresa de domiciliu și adresa de corespondență, dacă este cazul;

– datele referitoare la sistemul de bază: adresa locului de consum, codul locului de consum, tipul și seria sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale;

– datele de contact ale solicitantului: numărul de telefon și/ sau adresa de e-mail;

– prezentarea pe larg a situației de fapt la care se referă reclamația/ sesizarea/ divergența;

– solicitarea sau nu, după caz, a expertizării metrologice a contorului.

Este bine ca reclamația să fie însoțită și de copii după documente justificative:

– facturile aferente perioadei reclamate;

– buletinul de mișcare a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale;

– nota de constatare privind corectitudinea datelor de măsurare a consumului de gaze naturale (dacă operatorul a emis una);

– procesul-verbal privind măsurarea cantităților de gaze naturale;

– alte documente cuprinzând informațiile sau datele necesare rezolvării reclamației.

Operatorul rețelei de distribuție trebuie să răspundă în cel mult 15 zile de la data înregistrării. Și mai are obligația ca, în cel mult cinci zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, să verifice la fața locului funcționarea sistemului de bază. Se vor verifica etanșeitatea îmbinărilor, existența și integritatea sigiliilor, funcționarea sistemului de măsurare la debitul minim și la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. Dacă, ulterior, se stabilește necesitatea expertizării metrologice a contorului, aceasta se face în cel mai scurt timp posibil pentru sistemele de măsurare a cantităților de gaze naturale care necesită demontarea și transportul la un laborator metrologic autorizat și în maximum cinci zile lucrătoare pentru sistemele care se verifică la locul de funcționare.

Total
16
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articolul anterior

Liniile de tramvai din Municipiul Oradea se înlocuiesc prin fonduri europene

Articolul următor
România va gestiona de trei ori mai multe fonduri europene cu un personal mărit cu 30%, anunță ministrul Marcel Boloș.

Marcel Boloș face 500 de angajări la Ministerul Proiectelor Europene

Citește și:
Citeste mai mult

Start-up Nation aproape de start

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri, 24 iunie 2022, procedura finală de implementare a programului pentru stimularea…
Zi de Zi știri ecoomice:
Total
16
Share