Abonează-te
Abonează-te

Primesti pe mail cele mai noi articole publicate

Cea mai mare universitate din România, la raport

Raportul pe 2023 al rectorului UBB Cluj, Daniel David, relevă că instituția a planificat venituri de 901 milioane lei, însă a realizat încasări de 806 milioane (89%), în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 870 de milioane.
Standul de promovare a universității de la Târgul de Cariere din Sala Polivalentă | Foto: UBB

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) mizează pe infrastructură, digitalizare, eficiență energetică sau fonduri europene.

Raportul pe 2023 al rectorului UBB Cluj, Daniel David, relevă că instituția a planificat venituri de 901 milioane lei, însă a realizat încasări de 806 milioane (89%), în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 870 de milioane.

“Rezultatul operațional al exercițiului pe anul financiar 2023 (diferența între încasări și plăți) a fost de minus 64 milioane lei. Rezultatul patrimonial al exercițiului pe anul financiar 2023 (diferența între venituri și cheltuieli) a fost de 22,8 milioane lei. Având în vedere volumul investițiilor de capital din anul curent și cei precedenți, cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale și necorporale au totalizat, la finele anului trecut, 71 milioane lei”, se specifică în raport.

Venituri: 162 mil. €
(bugetare 66%, extrabugetare 34%)

 • Ministerul Educației 108 mil. euro
 • Fonduri nerambursabile 24 mil. euro
 • Proprii 15 mil. euro
 • Cercetare 7 mil. euro
 • Prestări servicii, microproducție 5 mil. euro
 • Cămine, cantină 1,6 mil. euro
 • Fonduri ROSE 0,7 mil. euro
 • Sponsorizări, donații 0,5 mil. euro

Cheltuieli majore:

 • Salarii, contribuții asiguratorii 89 mil. euro
 • Proiecte cu finanțare UE 34 mil. euro
 • Bunuri și servicii 28 mil. euro
 • Burse studenți 17 mil. euro
 • Achiziții imobile, reabilitări 4,6 mil. euro
 • Ajutoare sociale studenți 1,7 mil. euro
Rectorul Daniel David, într-o dezbatere la Electric Castle

Profilul studentului: femeie, din Cluj-Napoca

Un studiu pe promoția 2021 a UBB relevă că 47,9% dintre absolvenți s-au angajat în primele 12 luni de la terminarea facultății. Pentru 51,9% dintre absolvenții la nivel de licență care și-au găsit un loc de muncă, acesta a fost în concordanță cu specializarea lor de studiu (35,7% în totalitate, 16,2% aproape în totalitate).

71% din totalul promoției era compusă din angajați, 5,3% aveau propria afacere / erau liber profesioniști, 5,1% își continuau studiile, 15,4% nu erau inserați pe piața muncii / nu urmau programe de studiu.

„În primele 12 luni după încheierea studiilor, ponderea absolvenților angajați crește odată cu nivelul de studii absolvit, în timp ce procentul celor care își continuă studiile descrește”, remarcă Daniel David.

Majoritatea studenților sunt femei (64,2%) și provin din orașe (66,1%). Cei mai mulți își desfășoară studiile în Cluj-Napoca (88,7%); 13,9% dintre ei sunt din localitate. În funcție de limba de studiu, după română, cei mai mulți studenți (13,1%), urmează studiile în maghiară, 9% în engleză, 1,6% în germană.

Facultățile ce concentrează cei mai mulți studenți sunt Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (18,8%), Psihologie și Științe ale Educației (15%) Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (9,3%). Promovarea admiterii la UBB s-a realizat prin rețele sociale, festivaluri (Electric Castle, TIFF, Untold), târguri educaționale, evenimente, emisiuni, broșuri, bannere, spoturi audio-video, articole în presă.

Populație școlară UBB (anul 2023-2024):

 • Total 46.044
 • Licență 32.381
 • Master 8.515
 • Doctorat 2.113
 • Grade didactice: 2.428
 • Postuniversitar, conversie profesională 607

Posturi didactice:

 • Total 3.068
 • Profesori 244
 • Conferențiari 509
 • Lectori, șefi de lucrări 1.912
 • Asistenți 406

Patrimoniu imens – 90 de clădiri 

“Cu toate că UBB dispune de o infrastructură impresionantă, necesarul de spații suplimentare este în continuare ridicat. În concordanță cu programul ProUBB+ și strategia pentru perioada 2020-2024, conducerea UBB a rămas consecventă, pe tot parcursul anului 2023, obligației de a extinde bazele de cercetare științifică și de a dezvolta infrastructura în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a activităților studenților, cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.

În 2023 s-a reușit începerea lucrărilor la două mari proiecte: clădirile INSPIRE și ACTRIS, destinate cercetării și educației, care vor contribui la dezvoltarea cunoașterii și inovării. S-au demarat lucrările de reabilitare la clădirea Opera Plaza și imobilul de la Neptun, amenajarea de noi spații pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare în clădirea de pe str. Clinicilor (Casa Vânătorului) și de viabilizare a spațiilor eliberate în Vila Davida, din Grădina Botanică.

S-a finalizat proiectul de reabilitare a Castelului UBB – Arcalia (județul Bistrița-Năsăud). Odată reabilitat, va intra și în circuitul Castelelor României. Stațiunea științifică va face parte dintr-o rețea UBB – Grădina Botanică din Cluj-Napoca – Grădina Botanică din Jibou – Parcul Dendrologic UBB-Arcalia, dedicată turismului academic și cercetării științifice asupra mediului și sustenabilității.

Au fost finalizat proiectele de reamenajare ale Restaurantului Juventus din Parcul Sportiv I. Hațieganu, care vine în întâmpinarea studenților prin crearea unui spațiu modern de servire a mesei, și a imobilului din Sibiu, str. Gen. Magheru nr. 26, prin înființarea Centrului UBB de Resurse Academice”, a arătat rectorul UBB.

Infrastructura:

 • 90 clădiri în proprietate / administrare
 • 54 amfiteatre – 7.843 locuri
 • 157 săli curs – 7.353 locuri
 • 391 săli seminar – 8.731 locuri
 • 565 laboratoare – 5.587 locuri
 • 124 săli lectură, biblioteci

În cadrul programului UBB Goes Green, în toate clădirile este implementat programul de colectare selectivă a deșeurilor început în 2011. Toate aceste consumuri, relativ constante, se datorează trecerii pe tehnologii led în cazul energiei electrice și a implementării de echipamente cu senzori în cazul consumului de apă. Se continuă proiectul de colectare a bateriilor și becurilor uzate, la nivelul clădirilor și căminelor UBB.

Consum de energie (2022/2023):

 • Apă -11%
 • Curent electric +1,1%
 • Gaze -10,6%
Stațiunea științifică Castelul de la Arcalia va face parte din rețeaua turistică a UBB

Marile proiectele cer bani pe măsură

UBB a continuat implementarea celui mai mare proiect academic al său, Infrastructură pentru Spectroscopie și Imagistică de Rezonanță Magnetică la Câmpuri Înalte (INSPIRE), de 92 milioane lei, prin care se va dezvolta o infrastructură de cercetare de anvergură internațională.

Continuă implementarea proiectului ACTRIS, în care UBB este partener și care va duce la realizarea în România a unei infrastructuri durabile în susținerea cercetării științifice pe zona atmosferică și climatică (parte din ERIC-ACTRIS).

UBB va coordona proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de 5,2 milioane lei, pentru înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA.

Prin proiectul Talent Platform, cu ajutorul Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și colaboratori de la Universitatea din Oradea, universitatea clujeană va deschide Centrul Regional Nord-Vest de Orientare în Cariera de Cercetare (UBB-CORE) destinat tuturor persoanelor din zonă interesate de o carieră în domeniul cercetării științifice.

Proiectul Centrul Suport 2020 UBB s-a finalizat în 2023, acordând sprijin cadrelor didactice și cercetătorilor în depunerea și implementarea proiectelor europene și internaționale de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI). UBB este universitatea cu cea mai bună participare din România în programul Horizon Europe, după cuantumul sumelor atrase (9 milioane €).

UBB a câștigat 19 proiecte de cercetare, coordonate de cercetători internaționali de prestigiu care vor lucra în colaborare cu grupuri de cercetare din UBB și din străinătate. Ele reprezintă cele mai multe câștigate de o instituție din țară în această competiție din cadrul PNRR.

Prin UBBMed, universitatea din Cluj este parte dintr-un consorțiu internațional angajat într-un proiect care urmărește să genereze noi tratamente în oncologie prin reprogramare celulară. Demersul internațional e coordonat de Universitatea din Lund, finanțarea fiind asigurată de European Innovation Council.

Contractele de cercetare ale UBB s-au ridicat, anul trecut, la 15,8 milioane de euro. Valoarea proiectelor de cercetare cu finanțare națională a scăzut cu 18% față de 2022, în condițiile implementării unui număr mai mic de proiecte.

Scăderea este justificată de conducerea instituției prin faptul că în 2022 nu au fost deschise competiții naționale care să permită finanțări de proiecte de CDI în 2023. Planul Național de CDI pentru perioada 2022-2027 a fost aprobat în septembrie 2022, cu competiții de proiecte lansate numai în 2023, în prezent acestea fiind în evaluare.

Proiecte finanțate național:

 • 2021: 131 – 32 mil. lei
 • 2022: 158 – 32 mil. lei
 • 2023: 82 – 26 mil. lei

Proiectele de cercetare internaționale derulate la UBB au prezentat o ușoară scădere în comparație cu anul anterior, atât din punctul de vedere al sumelor atrase (cele cheltuite în 2023 fiind cu 6,5% mai mici decât cele din 2022), cât și al proiectelor implementate (de la 58 la 56).

Numărul propunerilor de proiecte depuse în 2023 a crescut în comparație cu 2022, de la 75 la 93. Cele mai multe au fost Horizon Europe (59 față de 54, +9,2%), urmate de ERA NET (18 față de 6). Dintre acestea, 9 proiecte Horizon Europe și 4 ERA NET au fost declarate câștigătoare. Încasările pe Programul Operațional Competitivitate (POC) au urcat de la 10 la 27 milioane lei.

Proiecte finanțate internațional:

 • 2019: 54 – 2,7 mil. euro
 • 2020: 57 – 2,8 mil. euro
 • 2021: 65 – 4,2 mil. euro
 • 2022: 63 – 4,9 mil. euro
 • 2023: 74 – 9,6 mil. euro

În 2023, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a eliberat către UBB patru brevete de invenție, fiindu-i înaintate alte două cereri. Acum UBB deține 68 de brevete de invenție active, numărul de solicitări la OSIM fiind de 47.

Anul trecut, UBB a semnat 60 de contracte noi de prestări servicii; multe dintre cele începute în anii anteriori ce ar fi trebuit finalizate în 2023 au continuat, fiind semnate acte adiționale. Veniturile provenite din contracte cu terți au fost de 9,2 milioane lei. Printre partenerii UBB se numără autorități centrale și locale, firme de firme de prestigiu precum NATO Humint, OMV Petrom, Robert Bosch.

Inițiative majore în CDI:

 • InfoBioNano4Health. Centrul de inovare și dezvoltare în Regiunea Nord-Vest vizează generarea de noi produse și tehnologii pentru prevenție, diagnostic și tratament, dezvoltarea de produse și tehnologii de laborator pentru sănătate.
 • Hub Român de Inteligență Artificială. Obiectivul general este crearea cercetări științifice originale, transferului rezultatelor cercetării către industrie și societate, al dezvoltării de noi produse și servicii, generarea unui nucleu de cunoaștere și dezvoltare în AI integrat în Spațiul European de Cercetare (ERA).
 • InnoChange. Proiectul a fost lansat de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), având UBB ca partener alături de alte universități, respectiv un start-up din restul UE, fiind realizate cursuri de inovare și antreprenoriat.
 • QTSTRAT. Proiect de importanță națională strategică, dedicat dezvoltării capacităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice.
Science Campus, de pe Dealul Lomb, va include și proiectul InfoBioNano4Health | Foto: Municipiul Cluj-Napoca

Ebook-uri vs cărți tipărite

Cifra de afaceri a editurii UBB Presa Universitară Clujeană (PUC) în 2023 a urcat cu 34%, ajungând la 1,4 milioane lei. Veniturile au provenit din servicii editoriale (1,1 milioane) și vânzările Librăriei UBB (0,3 milioane).

PUC a încheiat 440 de contracte cu autori din instituție (75% din total), alte unități de învățământ din țară și străinătate. Editura a inițiat un proiect academic, în cadrul căruia vor fi publicate lucrările de doctorat susținute de personalități din spațiul academic românesc la universități europene prestigioase.

“Vânzările de carte din Librăria UBB au crescut față de anul precedent cu 2,36%, deși contextul economic actual nu este favorabil. Puterea de cumpărare a scăzut, au crescut prețurile la hârtie, consumabile și serviciile externalizate. Pierderea anuală a fost de 348.865 lei (2022), respectiv de 567.470 lei (2023). Raportul pierderii vs. cifră de afaceri crește la 39% în 2023 față de 2022 (32%).

În totalul cheltuielilor (2 milioane) o foarte bună parte din suma destinată materialelor consumabile (473.714 lei) o reprezintă cheltuielile pentru multiplicarea stocului de carte al editurii (provenit din 47 contractele de cesiune a drepturilor de autor) și destinat comercializării.

Cu alte cuvinte, o investiție care urmează să fie recuperată pe măsura vânzării respectivelor titluri. O componentă semnificativă a PUC este platforma de e-bookuri cu acces la lecturare liberă, ce îi dă unicitate în raport cu celelalte edituri universitare românești. Procentul de e-bookuri continuă să fie de peste 50% raportat la cărțile tipărite”, consideră oficialul UBB.

Top vizitatori muzee (2030):

 1. Vivariul 22.600
 2. Muzeul Zoologic 17.800
 3. Muzeul de Mineralogie 3.823

Practică la Bosch, BT, NTT, Endava

UBB colaborează cu mediul economic, fiind membru activ în mai multe asocieri relevante: Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie, Transilvania IT, Cluj IT, C-EDU, Clusterul pentru un Mediu Sustenabil, AgroTransilvania Cluster.

Din 2021 este membră a EIT Digital (European Institute of Innovation and Technology) și participă la implementarea planului de afaceri prin activitățile din cadrul proiectului InnoChange. În 2023, UBB a realizat cu succes faza a treia a proiectului, fiind derulat următoarele activități: susținerea de cursuri de inovare și antreprenoriat, innovation scouts, sprijin pentru crearea de start-upuri.

Dintre firmele care au acceptat studenții UBB în stagii de practică: Robert Bosch, NTT Data, Banca Transilvania, Endava. Pentru 2023, numărul de acorduri și de protocoale de colaborare semnate a fost de 18, cele mai importante companii partenere fiind Orange, Siemens, Globant IT, Clariant, Guhring, Hanis Evimel (Digitalio), DotLumen.

Spin-off-ul RadonControl a derulat 14 contracte de servicii cu mediul de afaceri (screening radon prin măsurare pasivă, remediere și consultanță radon). Principalele categorii de clienți au fost operatori economici privați, instituții publice (spitale, clinici, instituții de învățământ), cabinete de stomatologie.

Cu persoane fizice au fost încheiate 10 contracte de servicii pentru screening radon cu detectori de urme, metoda pasivă. Au fost încheiate 114 contracte de sponsorizare, de 2,8 milioane lei.

Grup de tineri la sediul companiei informatice NTT DATA Romania

Strategie de internaționalizare și digitalizare

Anul trecut a continuat implementarea strategiei de transformare digitală UBB pentru perioada 2020-2027, prin Direcția tehnologiei informației și comunicațiilor. O serie de aplicații și module existente au fost îmbunătățite.

Acestea au fost aduse la curent cu legislația actuală și schimbările efectuate pe plan intern în UBB pentru a deservi nevoile actuale ale comunității UBB. Prin digitalizarea proceselor administrative, UBB reduce atât cantitățile de consumabile utilizate pentru tipărituri (tonere, hârtie), cât și energia electrică necesară acestora, făcându-se astfel pași importați spre sustenabilitate.

Obiectivele strategice din 2023:

 • Dezvoltarea învățământului netradițional
 • Dezvoltarea studiilor doctorale și posdoctorale
 • Consolidarea caracterului multicultural
 • Activitatea de CDI să le fundamenteze pe cele principale
 • Deschiderea intelectuală și a infrastructurii spre societate
 • Participarea la atuurile competitive locale, regionale, naționale
 • Dezvoltarea culturii calității
 • Asigurarea unui avantaj competitiv față de universitățile similare
 • Eficientizarea procesului de recrutare
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și cercetătorilor
 • Asigurarea de condiții de de muncă decente
 • Implicarea activă a studenților în profilul world-class al instituției
 • Creșterea calității vieții actualilor și foștilor membri ai comunității UBB
 • Reorganizarea administrației pentru performanță academică și cercetare
 • Asigurarea infrastructurii pentru medii academice competitive
 • Digitalizarea universității
 • Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului
Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articolul anterior

Junii fermieri din Transilvania, blocați la porțile AFIR

Articolul următor

Marius Cuibuș este noul președinte al Federației Patronilor Bihor

Citește și despre galele The Voices of Business Awards:
The Voices of Business Awards Cluj 2023
The Voices of Business Awards Alba 2023
The Voices of Business Awards Sibiu 2023
The Voices of Business Awards Brașov 2023
Citește și:
Zi de Zi știri economice:
Loading RSS Feed
Total
0
Share